Controlling Finansowy i Operacyjny z wykorzystaniem Microsoft Excel

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Controlling Finansowy i Operacyjny z wykorzystaniem Microsoft Excel

   Szkolenie w opcji zdalnej lub stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w finansach, rachunkowości lub pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach. Uczestnicy posiadają umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych przynajmniej na poziomie podstawowym. Głównym celem dla słuchaczy będzie możliwość zapoznania się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego w kontekście finansów i controllingu. Obróbka i analiza danych będzie miała charakter warsztatowy, przez co wpłynie na praktyczne zdobycie umiejętności oraz utrwalenie wiedzy.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat controllingu, rachunkowości zarządczej oraz zastosowania zaawansowanych funkcji Microsoft Excel w obszarze finansów. 
   Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.


   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • Wykorzystywać MS Excel w zagadnieniach finansów i controllingu
   • Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
   • Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
   • Tworzyć narzędzia wspierające system informacji zarządczej w firmie
   • Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w finansach, rachunkowości lub pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach. 

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu finansów i rachunkowości. Z technicznego punktu widzenie wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – poziom podstawowy. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły i funkcje, proste formatowanie danych, wykresy, drukowanie, sortowanie i autofiltr.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   Controlling Finansowy i Operacyjny

   Informacja zarządcza w organizacji

   • Controlling, organizacja i wdrożenie w przedsiębiorstwie
   • Metodologia i funkcje controllingu i rachunkowości zarządczej
   • Rola informacji w organizacji
   • System informacyjny
   • Cechy informacji
   • Rola IT w systemie informacyjnym
   • Wdrożenie controllingu, bariery przy wdrażaniu
   • Rola Controllera, miejsce w organizacji

   Analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem MS Excel

   • Wskaźniki płynności
   • Wskaźniki rentowności
   • Wskaźniki zadłużenia
   • Wskaźniki efektywności

   Narzędzia pomiaru ryzyka operacyjnego oraz finansowego

   • Analiza progu rentowności
   • Analiza marginesu bezpieczeństwa
   • Zastosowanie dźwigni operacyjnej
   • Zastosowanie dźwigni finansowej
   • Zysk przypadający na akcję

   Sprawozdania finansowe w firmie

   • Rodzaje sprawozdań finansowych oraz ich analiza w programie MS Excel
   • Konsolidacja raportów na przykładzie Rachunku Zysków i Strat (P&L)
   • Zastosowanie funkcji wyszukujących oraz ich ograniczenia
   • Wielowymiarowa analiza odchyleń w stosunku do planów i oraz różnych okresów
   • Metodyka ustalania odchyleń w elastycznym rachunku kosztów standardowych

   Budżetowanie w organizacji

   • Standaryzacja raportów oraz wizja planowania w organizacji
   • Budżetowanie, tworzenie formatek do budżetowania
   • Wyzwania techniczne konsolidacji budżetu

   Tabele Przestawne jako uniwersalne narzędzie raportowania

   • Praktyczne wykorzystanie Tabel Przestawnych,
   • Zastosowanie narzędzi filtrowania oraz personalizacja raportów
   • Wykresy przestawne oraz ich funkcje,
   • Dashboardy, tworzenie pulpitów menedżerskich,

   Key Performacje Indicators

   • Rodzaje wskaźników oceny efektywności działania organizacja oraz ich rola
   • Wskaźniki oceny efektywności sprzedaży
   • Wskaźniki efektywności działania zespołów
   • Wskaźniki efektywności działów nieprodukcyjnych np. marketingu

   Controlling HR oraz ocena efektywności i produktywności

   • Weryfikacja oraz kalkulacja FTE w ujęciu procesowym,
   • Kalkulacja FTE w oparciu o rejestrację czasu pracy.
    Analiza produktywności oraz kalkulacja utylizacji na poziomie zespołów
   • produkcyjnych.

   Microsoft Excel

   Zaawansowana edycja danych

   • Wklejanie specjalne
   • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
   • Ukrywanie danych

   Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

   • Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE
   • Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU
   • Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne
   • Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ
   • Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW,
   • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ

   Filtry zaawansowane

   • Metody filtrowania danych
   • Filtry zaawansowane
   • Stosowanie warunków filtra
   • Filtry zależne od formuł i funkcji

   Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

   • Pojęcie tabeli przestawnej
   • Tworzenie tabel przestawnych
   • Modyfikacje tabel przestawnych
   • Obliczenia na tabeli przestawnej
   • Grupowanie danych w tabeli
   • Przykłady użycia tabel przestawnych
   • Wykresy przestawne
   • Raporty tabeli przestawnej
   • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
   • Konsolidacja tabel
   • Tworzenie relacji między tabelami
   • Wykorzystanie osi czasu
   • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe

   Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

   Importowanie i eksportowanie danych

   • Importowanie danych z innych aplikacji
   • Eksportowanie danych do innych aplikacji

   Zarządzanie zeszytami

   Zabezpieczenia plików

   • Zabezpieczenia arkuszy
   • Zabezpieczenia skoroszytów
   • Ukrywanie danych


   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2013 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

   W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2013 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

   • Analiza finansowa w Microsoft Excel
   • Cash Flow

   Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Zobacz także

   Praktyczne przykłady zastosowań Excela

   Zobacz jak można wykonać kilka operacji za pomocą dodatków do Excela, które za pomocą „czystego” Excela byłyby dość czasochłonne.

   Naucz się wykonywać Analizy biznesowe

   Kursy, dzięki którym poznas zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych i opanujesz sprawne poruszanie się w danych.

   Poznaj kompleksowe szkolenia VBA

   Szkolenia z podstawowej ścieżki podzielonej na 16/24-godzinne bloki tematyczne, kompleksowy Comarch Micro Camp – Programista VBA w MS Excel oraz anglojęzyczną ścieżkę VBA dedykowaną zespołom, dla których język angielskim jest wiodącym językiem pracy. 

   Sprawdź szybkie, wygodne i podręczne szkolenia e - learningowe

   Chcesz wiedzieć więcej ? Poszerz, uzupełnij swoją wiedze dotyczącą wykorzystywania Microsoft Excel w codziennej pracy wykorzystując w tym celu wygodną formę e-szkoleń