VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki


Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  • Zdobycie umiejętności pobierania i zapisywania danych w wielu różnych arkuszach i/lub zeszytach.
  • Automatyzacja często wykonywanych prac – m.in. w zakresie manipulacji arkuszami i plikami (tworzenie/generowanie i usuwanie).
  • Zwiększenie wprawy w tworzeniu i implementacji efektywnych algorytmów.
  • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił zautomatyzować:

  • przygotowanie arkuszy z powtarzalnymi strukturami obliczeń (m.in. operacje na formułach, arkuszach, tworzenie własnych funkcji),
  • segregację i przygotowanie zestawów danych/obliczeń dla różnych odbiorców (m.in. operacje na arkuszach i zeszytach).
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:

  • pracują z wieloma arkuszami lub zeszytami jednocześnie,
  • muszą tworzyć wiele arkuszy i/lub zeszytów o powtarzalnych strukturach danych/obliczeń,
  • przygotowują w arkuszach kalkulacyjnych podobne lub jednakowe zestawienia danych i/lub raporty dla wielu różnych odbiorców.
  • Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

  Przygotowanie uczestników

  Wymagana wiedza uczestników:
  • bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy).
  • uczestnictwo w szkoleniu „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania” (lub wiedza i praktyka w zakresie materiału tego szkolenia).
 5. Czas trwania
 6. Przed nami:
  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

  Funkcje definiowane przez użytkownika
  • Działanie funkcji
  • Używanie funkcji w formułach MS Excel
  • Używanie funkcji w kodzie VBA
  Tworzenie własnych funkcji
  • Jak utworzyć własną funkcję
  • Jak użyć własnej funkcji w arkuszu kalkulacyjnym
  • Jak użyć własnej funkcji w podprocedurze
  • Ćwiczenia
  Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji
  • Jak utworzyć dodatek z własnymi funkcjami
  • Jak uaktywnić dodatek użytkownika
  • Jak odinstalować dodatek użytkownika
  Formuły – struktura obliczeń w arkuszu
  • Wpisywanie formuł do komórek arkusza
  • Jak skopiować wpis do innej komórki
  • Jak skopiować formułę do innej komórki
  • Jak zapisać w komórce formułę z użyciem adresowania względnego
  • Jak zapisać w komórce formułę z użyciem funkcji arkuszowej
  Operacje na arkuszach
  • Odwołania do arkuszy
  • Jak sprawdzić ilość arkuszy w zeszycie
  • Jak odwołać się do arkusza przez numer
  • Jak sprawdzić numer aktywnego arkusza
  • Jak sprawdzić nazwę aktywnego arkusza
  • Jak odwołać się do arkusza przez nazwę
  • Jak zmienić nazwę arkusza
  • Jak sprawdzić, czy arkusz jest ukryty (+ukrycie/odkrycie arkusza)
  • Jak włączyć/wyłączyć ochronę arkusza (z hasłem)
  • Ćwiczenia
  Tworzenie i usuwanie arkuszy
  • Jak wstawić (utworzyć nowy) arkusz
  • Jak wstawić arkusz określonego typu
  • Jak wstawić arkusz przed wskazanym arkuszem
  • Jak wstawić arkusz na końcu zeszytu
  • Jak wstawić arkusz o podanej nazwie
  • Jak usunąć wybrany arkusz
  • Ćwiczenia
  Operacje na zeszytach
  • Operacje na aktywnym zeszycie
  • Jak pobrać nazwę aktywnego zeszytu
  • Jak pobrać ścieżkę do zeszytu
  • Jak pobrać ścieżkę i nazwę zeszytu (zapisanego wcześniej)
  • Jak utworzyć nowy zeszyt
  • Jak zapisać zeszyt pod podaną nazwą
  • Jak sprawdzić bieżący (domyślny) katalog
  • Jak zmienić bieżący katalog
  • Jak utworzyć katalog
  • Jak zapisać zeszyt w podanym katalogu
  • Jak zapisać zeszyt (w jego domyślnej lokalizacji)
  • Jak zamknąć zeszyt
  Operacje na wybranym zeszycie
  • Jak otworzyć zeszyt o podanej nazwie
  • Jak zamknąć wybrany zeszyt
  • Jak zamknąć zeszyt z zapisaniem zmian
  • Jak uaktywnić wybrany zeszyt
  • Jak wyświetlić zawartość wybranego katalogu
  • Jak usunąć plik z dysku
  • Ćwiczenia
  Zdarzenia dla arkusza i zeszytu
  • Miejsce przechowywania procedur obsługi zdarzeń arkuszy i zeszytów
  • Składnia instrukcji sterującej procedurą obsługi zdarzenia
  • Zdarzenia dla arkusza
  • Jak oprogramować zdarzenie dla arkusza
  • Najczęściej używane zdarzenia dla arkusza

  Zdarzenia dla zeszytu

  • Jak oprogramować zdarzenie dla zeszytu
  • Najczęściej używane zdarzenia dla zeszytu
  • Ćwiczenia
  Wykrywanie i obsługa błędów
  • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time
  • Działanie obsługi błędów run-time w kompilatorze VBA
  • Jak obsłużyć błąd run-time – algorytm postępowania
  • Możliwości przechwytywania błędów run-time w kodzie
  • Jak obsłużyć błąd run-time (w całym programie)
  • Jak obsłużyć lokalny błąd run-time
  • Elementy składowe obsługi błędów run-time
  Przydatne mechanizmy i konstrukcje – wybór
  • Pomiar czasu (funkcja „Timer”)
  • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
  • Zabezpieczanie kodu przed przeglądaniem i modyfikacją
  • Użycie konstrukcji With … End With do zwiększenia czytelności i szybkości działania procedur
  • Użycie wskaźników dla pojedynczych obiektów
  •  Uruchamianie okien dialogowych aplikacji
  • Uruchomienie innej aplikacji
  Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

  Metoda realizacji

  Wykład + ćwiczenia (ilość proporcjonalna do wykładu) + sprawdzenie ćwiczeń (indywidualne) + omówienie ćwiczeń

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. W ramach szkolenia zapewniamy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności pobierania i zapisywania danych w wielu różnych arkuszach i/lub zeszytach.
 • Automatyzacja często wykonywanych prac – m.in. w zakresie manipulacji arkuszami i plikami (tworzenie/generowanie i usuwanie).
 • Zwiększenie wprawy w tworzeniu i implementacji efektywnych algorytmów.
 • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił zautomatyzować:

 • przygotowanie arkuszy z powtarzalnymi strukturami obliczeń (m.in. operacje na formułach, arkuszach, tworzenie własnych funkcji),
 • segregację i przygotowanie zestawów danych/obliczeń dla różnych odbiorców (m.in. operacje na arkuszach i zeszytach).
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:

 • pracują z wieloma arkuszami lub zeszytami jednocześnie,
 • muszą tworzyć wiele arkuszy i/lub zeszytów o powtarzalnych strukturach danych/obliczeń,
 • przygotowują w arkuszach kalkulacyjnych podobne lub jednakowe zestawienia danych i/lub raporty dla wielu różnych odbiorców.
 • Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

Przygotowanie uczestników

Wymagana wiedza uczestników:
 • bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy).
 • uczestnictwo w szkoleniu „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania” (lub wiedza i praktyka w zakresie materiału tego szkolenia).
Czas trwania
Przed nami:
 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

Funkcje definiowane przez użytkownika
 • Działanie funkcji
 • Używanie funkcji w formułach MS Excel
 • Używanie funkcji w kodzie VBA
Tworzenie własnych funkcji
 • Jak utworzyć własną funkcję
 • Jak użyć własnej funkcji w arkuszu kalkulacyjnym
 • Jak użyć własnej funkcji w podprocedurze
 • Ćwiczenia
Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji
 • Jak utworzyć dodatek z własnymi funkcjami
 • Jak uaktywnić dodatek użytkownika
 • Jak odinstalować dodatek użytkownika
Formuły – struktura obliczeń w arkuszu
 • Wpisywanie formuł do komórek arkusza
 • Jak skopiować wpis do innej komórki
 • Jak skopiować formułę do innej komórki
 • Jak zapisać w komórce formułę z użyciem adresowania względnego
 • Jak zapisać w komórce formułę z użyciem funkcji arkuszowej
Operacje na arkuszach
 • Odwołania do arkuszy
 • Jak sprawdzić ilość arkuszy w zeszycie
 • Jak odwołać się do arkusza przez numer
 • Jak sprawdzić numer aktywnego arkusza
 • Jak sprawdzić nazwę aktywnego arkusza
 • Jak odwołać się do arkusza przez nazwę
 • Jak zmienić nazwę arkusza
 • Jak sprawdzić, czy arkusz jest ukryty (+ukrycie/odkrycie arkusza)
 • Jak włączyć/wyłączyć ochronę arkusza (z hasłem)
 • Ćwiczenia
Tworzenie i usuwanie arkuszy
 • Jak wstawić (utworzyć nowy) arkusz
 • Jak wstawić arkusz określonego typu
 • Jak wstawić arkusz przed wskazanym arkuszem
 • Jak wstawić arkusz na końcu zeszytu
 • Jak wstawić arkusz o podanej nazwie
 • Jak usunąć wybrany arkusz
 • Ćwiczenia
Operacje na zeszytach
 • Operacje na aktywnym zeszycie
 • Jak pobrać nazwę aktywnego zeszytu
 • Jak pobrać ścieżkę do zeszytu
 • Jak pobrać ścieżkę i nazwę zeszytu (zapisanego wcześniej)
 • Jak utworzyć nowy zeszyt
 • Jak zapisać zeszyt pod podaną nazwą
 • Jak sprawdzić bieżący (domyślny) katalog
 • Jak zmienić bieżący katalog
 • Jak utworzyć katalog
 • Jak zapisać zeszyt w podanym katalogu
 • Jak zapisać zeszyt (w jego domyślnej lokalizacji)
 • Jak zamknąć zeszyt
Operacje na wybranym zeszycie
 • Jak otworzyć zeszyt o podanej nazwie
 • Jak zamknąć wybrany zeszyt
 • Jak zamknąć zeszyt z zapisaniem zmian
 • Jak uaktywnić wybrany zeszyt
 • Jak wyświetlić zawartość wybranego katalogu
 • Jak usunąć plik z dysku
 • Ćwiczenia
Zdarzenia dla arkusza i zeszytu
 • Miejsce przechowywania procedur obsługi zdarzeń arkuszy i zeszytów
 • Składnia instrukcji sterującej procedurą obsługi zdarzenia
 • Zdarzenia dla arkusza
 • Jak oprogramować zdarzenie dla arkusza
 • Najczęściej używane zdarzenia dla arkusza

Zdarzenia dla zeszytu

 • Jak oprogramować zdarzenie dla zeszytu
 • Najczęściej używane zdarzenia dla zeszytu
 • Ćwiczenia
Wykrywanie i obsługa błędów
 • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time
 • Działanie obsługi błędów run-time w kompilatorze VBA
 • Jak obsłużyć błąd run-time – algorytm postępowania
 • Możliwości przechwytywania błędów run-time w kodzie
 • Jak obsłużyć błąd run-time (w całym programie)
 • Jak obsłużyć lokalny błąd run-time
 • Elementy składowe obsługi błędów run-time
Przydatne mechanizmy i konstrukcje – wybór
 • Pomiar czasu (funkcja „Timer”)
 • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
 • Zabezpieczanie kodu przed przeglądaniem i modyfikacją
 • Użycie konstrukcji With … End With do zwiększenia czytelności i szybkości działania procedur
 • Użycie wskaźników dla pojedynczych obiektów
 •  Uruchamianie okien dialogowych aplikacji
 • Uruchomienie innej aplikacji
Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

Metoda realizacji

Wykład + ćwiczenia (ilość proporcjonalna do wykładu) + sprawdzenie ćwiczeń (indywidualne) + omówienie ćwiczeń

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju
W ramach szkolenia zapewniamy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33