Akademia Administratora RECourt

 • Cele szkolenia

  Akademia RECourt to cykl szkoleń mających na celu wsparcie Administratorów w rozwoju kompetencji eksperckich w zakresie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych. Szkolenie będzie składało się z elementów powtórkowych z Systemu, jak również z nowych istotnych funkcjonalności. Ideą Akademii RECourt jest stałe podnoszenie kwalifikacji Administratorów Systemu RECourt, w tym informowanie o najnowszych planowanych funkcjonalnościach Systemu.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób administrujących systemem RECourt na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym w Sądach Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska RECourt oraz elementów technicznych składających się na System Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych.
 • Czas trwania

  2 dni po 6 godzin zegarowych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie miniwykładów oraz warsztatów technicznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  ·       Nowe funkcjonalności w streamingu,

  ·       Automatyzacja procesów transkrypcji e-uzasadnień,

  ·       Konfiguracja czytelni - nowe parametry w słownikach,

  ·       Transfery od wersji RCS 1.5, sprawy obce, wyróżnik uprawniony,

  ·       Zakładka RCS w kliencie RECourtServices,

  ·       Przekazywanie nagrań do CAPE,

  ·       Wniosek o rozprawę odmiejscowioną,

  ·       Wniosek o streaming,

  ·       Użytkownicy OUT,

  ·       Rejestr urządzeń UTG + kalendarz UTG – konfiguracja,

  ·       RECourt Player 3.0 - nowe funkcjonalności + automatyczna aktualizacja,

  ·       Wspólny słownik adnotacji VS Prywatny słownik adnotacji VS Słownik adnotacji złożonych,

  ·       Różnica pomiędzy CJRami z RECourt 2 a CJRami z RECourt 1,

  ·       Techniczna ścieżka migracji z RECourt 1 na RECourt 2,

  ·       Wideoterminal - konfiguracja i integracja z RECourt 2,

  ·       Działanie wideokonferencji w RECourt 2,

  ·       Automatyczna aktualizacja komponentów Systemu (CJR, Wideoterminal, Klient ReCourt, RCS),

  ·       RECourt 2 konfiguracja m. in. parametry karty audio, serwer NTP, przywołanie.
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Zaktualizować wersję Systemu RCS do wersji 1.6,
  • Skonfigurować, zestawić wideokonferencję z innymi wersjami Systemu,
  • Skonfigurować nowe parametry dla czytelni,
  • Zarejestrować i skonfigurować urządzenie UTG,
  • Zaktualizować komponenty Systemu,
  • Oznaczenie e-uzasadnień,
  • Ustawić parametry karty audio odpowiednie dla sali rozpraw.
 • Certyfikaty

  Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33