Microsoft Excel – Kurs Średnio Zaawansowany


Kompleksowe 2 dniowe Szkolenie na Poziomie Średnio Zaawansowanym z Obsługi MS Excel

Opis szkolenia

Szkolenie, dzieki któremu poznasz średnio zaawansowane funkcje MS Excel oraz nauczysz się wykorzystywac je w praktyce. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera nauczysz się sortować i filtrować dane oraz automatyzować pracę za pomocą prostych makr a także  zarządzać arkuszami i skoroszytami. Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem MS Excel w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego najczęściej używanych funkcji.

  Poznaj program szkolenia

  1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
  2. Cele szkolenia

   Ten pośredni 2- dniowy kurs przeznaczony jest dla użytkowników programu Excel, którzy chcieliby uporządkować posiadaną wiedzę i poszerzyć swoją umiejętności  obsługi programu o bardziej zawansowane funkcjonalności Excela. Program szkolenia obejmuje przypomnienie najbardziej istotnych zagadnień z kursu podstawowego, co pozwoli w dalszej części kursu na sprawną prace na zaawansowanych narzędziach programu. Kurs Microsoft Excel średnio zaawansowany zapewni praktyczną wiedzę pozwalającą wykorzystać moc analizy danych i prezentacji w celu podejmowania świadomych, inteligentnych decyzji organizacyjnych.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

   • Obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego
   • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
   • Analizować Dane
   • Zarządzać zeszytami
  3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
  4. Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, proste formatowanie danych.

  5. 03 Czas trwania
  6. Przed nami:
   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
  7. 04 Szczegółowy program szkolenia
  8. Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzanie i edycja danych
   • Wypełnianie arkuszy seriami danych
   • Tworzenie List niestandardowych
   • Wyodrębnianie danych za pomocą Flash Fill
   • Podział danych za pomocą Tekst jako kolumny
   Formuły i funkcje w programie Excel

   Odwołania w arkuszach
   • Odwołania względne, bezwzględne, mieszane
   • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań
   Połączenia między arkuszami

   Połączenia między skoroszytami

   Wykonywanie obliczeń za pomocą Funkcji
   • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.LICZB
   • Funkcje logiczne JEŻELI – używanie JEŻELI z tekstem, z liczbami. Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI
   • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI, ZAOKR
   • Funkcje statystyczne, LICZ.JEŻELI , ŚREDNIA.JEŻELI
   • Funkcje wyszukiwania i adresu: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ.PIONOWO
   • Funkcje Data i godzina: DZIŚ, TERAZ, DATA.RÓŻNICA
   • Omówienie błędów funkcji
   Integralność Danych
   • Tworzenie walidacji liczbowych i tekstowych
   • Listy wartości
   Wykresy
   • Wybór wykresu
   • Określanie źródła danych
   • Zmiana typu i układu wykresu
   • Omówienie elementów wykresu oraz edycji
   • Formatowanie wykresu
   • Tworzenie szablonów
   Narzędzia Analiza Danych

   Sortowanie Danych
   • Sortowanie wg. poziomów
   • Sortowanie w wierszach
   • Sortowanie wg. List niestandardowych
   Filtrowanie Danych
   • Tworzenie filtrów złożonych
   • Tworzenie niestandardowych filtrów
   • Używanie symboli wieloznacznych
   • Zapisywanie ustawień Autofiltra
   Konspekty
   • Autokonspekt- zasady tworzenia
   • Tworzenie konspektów ręcznych
   • Ukrywanie widoków konspektów
   Sumy częściowe
   • Tworzenie sum częściowych
   • Zastosowanie sum częściowych
   • Kopiowanie raportów sum częściowych
   Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
   • Tworzenie tabel przestawnych
   • Definicje w ramach Tabeli Przestawnych
   • Sortowanie i filtrowanie
   • Tworzenie wykresów przestawnych
   • Formatowanie
   Bezpieczeństwo i ochrona danych
   • Ochrona arkuszy-opcje zaawansowane
   • Głębokie ukrycie Arkusza
   • Ochrona skoroszytu
   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

  9. 05 Ścieżka rozwoju
  10. W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):
  11. 06 W ramach szkolenia zapewniamy
  12. W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

  Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

  Cele szkolenia

  Ten pośredni 2- dniowy kurs przeznaczony jest dla użytkowników programu Excel, którzy chcieliby uporządkować posiadaną wiedzę i poszerzyć swoją umiejętności  obsługi programu o bardziej zawansowane funkcjonalności Excela. Program szkolenia obejmuje przypomnienie najbardziej istotnych zagadnień z kursu podstawowego, co pozwoli w dalszej części kursu na sprawną prace na zaawansowanych narzędziach programu. Kurs Microsoft Excel średnio zaawansowany zapewni praktyczną wiedzę pozwalającą wykorzystać moc analizy danych i prezentacji w celu podejmowania świadomych, inteligentnych decyzji organizacyjnych.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

  • Obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego
  • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
  • Analizować Dane
  • Zarządzać zeszytami

  Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

  Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, proste formatowanie danych.

  Czas trwania

  Przed nami:
  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

  Szczegółowy program szkolenia

  Szczegółowy program szkolenia

  Wprowadzanie i edycja danych
  • Wypełnianie arkuszy seriami danych
  • Tworzenie List niestandardowych
  • Wyodrębnianie danych za pomocą Flash Fill
  • Podział danych za pomocą Tekst jako kolumny
  Formuły i funkcje w programie Excel

  Odwołania w arkuszach
  • Odwołania względne, bezwzględne, mieszane
  • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań
  Połączenia między arkuszami

  Połączenia między skoroszytami

  Wykonywanie obliczeń za pomocą Funkcji
  • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.LICZB
  • Funkcje logiczne JEŻELI – używanie JEŻELI z tekstem, z liczbami. Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI
  • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI, ZAOKR
  • Funkcje statystyczne, LICZ.JEŻELI , ŚREDNIA.JEŻELI
  • Funkcje wyszukiwania i adresu: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Funkcje Data i godzina: DZIŚ, TERAZ, DATA.RÓŻNICA
  • Omówienie błędów funkcji
  Integralność Danych
  • Tworzenie walidacji liczbowych i tekstowych
  • Listy wartości
  Wykresy
  • Wybór wykresu
  • Określanie źródła danych
  • Zmiana typu i układu wykresu
  • Omówienie elementów wykresu oraz edycji
  • Formatowanie wykresu
  • Tworzenie szablonów
  Narzędzia Analiza Danych

  Sortowanie Danych
  • Sortowanie wg. poziomów
  • Sortowanie w wierszach
  • Sortowanie wg. List niestandardowych
  Filtrowanie Danych
  • Tworzenie filtrów złożonych
  • Tworzenie niestandardowych filtrów
  • Używanie symboli wieloznacznych
  • Zapisywanie ustawień Autofiltra
  Konspekty
  • Autokonspekt- zasady tworzenia
  • Tworzenie konspektów ręcznych
  • Ukrywanie widoków konspektów
  Sumy częściowe
  • Tworzenie sum częściowych
  • Zastosowanie sum częściowych
  • Kopiowanie raportów sum częściowych
  Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Definicje w ramach Tabeli Przestawnych
  • Sortowanie i filtrowanie
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Formatowanie
  Bezpieczeństwo i ochrona danych
  • Ochrona arkuszy-opcje zaawansowane
  • Głębokie ukrycie Arkusza
  • Ochrona skoroszytu
  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

  Ścieżka rozwoju

  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  W ramach szkolenia zapewniamy

  W ramach szkolenia zapewniamy

  • komplet materiałów szkoleniowych
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

  Najbliższe szkolenia

  Strona 1 z 2

  Podobne szkolenia z MS Excel

  Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

  Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

  Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

  Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

  Wizualizacja danych w Microsoft Office

  Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

  Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

  Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

  Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

  Microsoft Excel – analizy statystyczne

  Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

  Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

  Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

  DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

  Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

  Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

  Microsoft Excel – kurs podstawowy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

  Microsoft Excel – kurs zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

  Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

  Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

  Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

  Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

  Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33