Microsoft Excel

Analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot i Power Query
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Analiza danych z Power Pivot i Power Query

   Szkolenie online lub stacjonarne z udziałem dodatków MS Excel

   Opis szkolenia

   Szkolenie z analizy danych z wykorzystaniem dodatków MS Excel - Power Pivot i Power Query umożliwia między innymi import i przetwarzanie danych i tworzenie raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych. Kurs z analizy danych z udziałem dodatków MS Excel jest realizowane w formie mini wykładów oraz praktycznych przykładów wykorzystania wiedzy w środowisku pracy.

   Dodatek Power Query pozwala na łatwe gromadzenie i modyfikację danych. Dzięki Power Pivot możliwe jest wykonywanie zaawansowanych analiz danych. Niezależnie od ilości przetwarzanych danych wykorzystanie dodatków Excela jest cenione przez osoby, które analizują dane oraz tworzą raporty lub zestawienia z udziałem danych pochodzących z różnych systemów.

   Kurs "Microsoft Excel. Analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot i Power Query" umożliwia tworzenie własnych modeli danych z wykorzystaniem Power Pivot, definiowanie importu i odświeżania danych zewnętrznych, wykorzystywanie funkcji analitycznych dostępnych w języku DAX oraz wizualizację danych.

   Program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia - Analiza danych z Power Pivot i Power Query

   Celem kursu jest zapoznanie uczestników z funkcjami analizy danych przy pomocy dodatków Microsoft Excel - Power Query i Power Pivot. Po zakończeniu szkolenia z udziałem Power Pivot i Power Query uczestnik będzie znał podstawowe funkcjonalności, tworzył raporty z udziałem tabel przestawnych i Power Pivot a także wykorzystywał Power Query do importu i przetwarzania danych. 

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

   • tworzyć własne modele danych z wykorzystaniem Power Pivot
   • definiować import i odświeżanie danych zewnętrznych
   • wykorzystywać funkcje analityczne dostępne w języku DAX
   • tworzyć w Excel zaawansowane raporty i wizualizacje danych
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla osób wykorzystujących arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel do analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, formatowanie danych. Przydatna, ale niewymagana będzie umiejętność korzystania z danych zewnętrznych oraz tworzenie tabel przestawnych.

   Czas trwania

   2 dni, 16 godzin szkoleniowych

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie do Power Pivot

   • instalacja dodatku
   • podstawowe funkcjonalności - cykl pracy z Power Pivot

   Import danych

   • źródła danych
   • kreator importu danych
   • filtrowanie danych w trakcie importu
   • tworzenie relacji pomiędzy tabelami
   • odświeżanie danych
   • wykorzystanie Power Query do importu i przetwarzania danych

   Praca z danymi

   • arkusze danych
   • formatowanie, sortowanie, filtrowanie danych
   • tworzenie własnych kolumn
   • efektywne wykorzystanie kolumn czasowych (daty)
   • formuły korzystające z danych z tabel powiązanych
   • przykłady najczęściej stosowanych funkcji DAX

   Tabele przestawne

   • Power Pivot jako źródło danych dla tabel przestawnych
   • elementy tabeli przestawnej
   • formatowanie tabeli przestawnej
   • wykresy przestawne
   • własne miary w tabeli przestawnej

   Dodatkowe możliwości wizualizacji w Excel

   • tworzenie powiązań pomiędzy tabelami przestawnymi
   • fragmentatory
   • wykresy przebiegu w czasie
   • tworzenie raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych i Power Pivot
   • formatowanie raportów

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia:

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełną obsługę cateringową (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia