Analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot i Power Query

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Excel - Analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot i Power Query   Opis szkolenia

   Kurs po zakończeniu którego  uczestnik będzie potrafił zrealizować własne rozwiązanie Business Intelligence rozpoczynając od pobrania danych ze źródeł zewnętrznych, poprzez utworzenie modelu ułatwiającego analizę, wykorzystanie nowych funkcji wizualizacji danych w Excel.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Celem kursu jest zapoznanie uczestników z funkcjami samodzielnej analizy danych przy pomocy dodatku Power Pivot dla Microsoft Excel. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zrealizować własne rozwiązanie Business Intelligence rozpoczynając od pobrania danych ze źródeł zewnętrznych, poprzez utworzenie modelu ułatwiającego analizę, wykorzystanie nowych funkcji wizualizacji danych w Excel (powiązane tabele i wykresy przestawne, fragmentatory, wykresy przebiegu w czasie) oraz tworzenie własnych miar i formuł przy użyciu języka DAX

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

    • tworzyć własnych modele danych z wykorzystaniem Power Pivot,
    • definiować import i odświeżanie danych zewnętrznych,
    • wykorzystywać funkcje analityczne dostępne w języku DAX,
    • tworzyć w Excel zaawansowane raporty i wizualizacje danych
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Kurs przeznaczony jest dla osób wykorzystujących arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel do analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu.

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, formatowanie danych. Przydatna, ale niewymagana będzie umiejętność korzystania z danych zewnętrznych oraz tworzenie tabel przestawnych.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:
    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Wprowadzenie do Power Pivot
    • instalacja dodatku
    • podstawowe funkcjonalności - cykl pracy z Power Pivot
    Import danych
    • źródła danych
    • kreator importu danych
    • filtrowanie danych w trakcie importu
    • tworzenie relacji pomiędzy tabelami
    • odświeżanie danych
    • wykorzystanie Power Query do importu i przetwarzania danych
    Praca z danymi
    • arkusze danych
    • formatowanie, sortowanie, filtrowanie danych
    • tworzenie własnych kolumn
    • efektywne wykorzystanie kolumn czasowych (daty)
    • formuły korzystające z danych z tabel powiązanych
    • przykłady najczęściej stosowanych funkcji DAX
    Tabele przestawne
    • Power Pivot jako źródło danych dla tabel przestawnych
    • elementy tabeli przestawnej
    • formatowanie tabeli przestawnej
    • wykresy przestawne
    • własne miary w tabeli przestawnej
    Dodatkowe możliwości wizualizacji w Excel
    • tworzenie powiązań pomiędzy tabelami przestawnymi
    • fragmentatory
    • wykresy przebiegu w czasie
    • tworzenie raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych i Power Pivot
    • formatowanie raportów

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia:

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem kursu jest zapoznanie uczestników z funkcjami samodzielnej analizy danych przy pomocy dodatku Power Pivot dla Microsoft Excel. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zrealizować własne rozwiązanie Business Intelligence rozpoczynając od pobrania danych ze źródeł zewnętrznych, poprzez utworzenie modelu ułatwiającego analizę, wykorzystanie nowych funkcji wizualizacji danych w Excel (powiązane tabele i wykresy przestawne, fragmentatory, wykresy przebiegu w czasie) oraz tworzenie własnych miar i formuł przy użyciu języka DAX

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

   • tworzyć własnych modele danych z wykorzystaniem Power Pivot,
   • definiować import i odświeżanie danych zewnętrznych,
   • wykorzystywać funkcje analityczne dostępne w języku DAX,
   • tworzyć w Excel zaawansowane raporty i wizualizacje danych
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla osób wykorzystujących arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel do analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, formatowanie danych. Przydatna, ale niewymagana będzie umiejętność korzystania z danych zewnętrznych oraz tworzenie tabel przestawnych.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie do Power Pivot
   • instalacja dodatku
   • podstawowe funkcjonalności - cykl pracy z Power Pivot
   Import danych
   • źródła danych
   • kreator importu danych
   • filtrowanie danych w trakcie importu
   • tworzenie relacji pomiędzy tabelami
   • odświeżanie danych
   • wykorzystanie Power Query do importu i przetwarzania danych
   Praca z danymi
   • arkusze danych
   • formatowanie, sortowanie, filtrowanie danych
   • tworzenie własnych kolumn
   • efektywne wykorzystanie kolumn czasowych (daty)
   • formuły korzystające z danych z tabel powiązanych
   • przykłady najczęściej stosowanych funkcji DAX
   Tabele przestawne
   • Power Pivot jako źródło danych dla tabel przestawnych
   • elementy tabeli przestawnej
   • formatowanie tabeli przestawnej
   • wykresy przestawne
   • własne miary w tabeli przestawnej
   Dodatkowe możliwości wizualizacji w Excel
   • tworzenie powiązań pomiędzy tabelami przestawnymi
   • fragmentatory
   • wykresy przebiegu w czasie
   • tworzenie raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych i Power Pivot
   • formatowanie raportów

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia:

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33