Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych

z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych. .

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Uczestnik w trakcie szkolenia wykorzysta funkcjonalności dodatku Power Query do edycji danych w MS Excel i Power BI. Po zakończeniu szkolenia będzie importował dane z różnych źródeł oraz dokonywał czyszczenia i transformacji danych na potrzeby modeli służących do analizy danych. Uczestnik wykorzysta także język M do pisania złożonych funkcji wspomagających oczyszczanie danych. Oznacza to dla uczestnika korzystanie z idei Self-Service BI – tj. tworzenia własnych aplikacji analitycznych bez dużego zaangażowania działów IT. Podwyższa to efektywność działania analityka przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów całego procesu. 


   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • importował dane z różnych źródeł za pomocą Power Query
   • wykonywał operacje czyszczenia oraz transformacji danych
   • wykorzystywał funkcje wbudowane Power Query
   • pisał własne funkcje za pomocą języka M
   • generował tabelę dat oraz tabele słownikowe
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych
   przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy
   borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych. 

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza
   kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Przydatna, ale niewymagana będzie znajomość
   dodatku PowerPivot dla MS Excel, języka DAX oraz Power BI

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie do dodatków Power BI dla MS Excel oraz osobnej aplikacji Power BI

   Importowanie danych

   • Z baz danych
   • Import z plików bez separatora
   • Import z folderu
   • Import z danych ze stron internetowych
   • Import z arkuszy programu Excel

   Transformacja i czyszczenie danych

   • Praca z kolumnami
   • Proste przekształcenia
   • Anulowanie przestawienia kolumn
   • Definiowanie typów danych
   • Grupowanie oraz podsumowywanie danych

   Zarządzanie zapytaniami

   • Zapisywanie zapytań
   • Operacje złączenia danych
   • Scalanie tabel i zapytań
   • Praca z wieloma zapytaniami

   Odświeżanie

   Podstawowe formuły Power Query

   • Transformacje tekstowe
   • Transformacje numeryczne
   • Transformacje daty i czasu

   Formuły warunkowe

   Wprowadzenie do języka M

   Tworzenie formuł użytkownika

   Funkcja EACH

   Funkcja generatora

   Dynamiczne tabele parametrów

   Tworzenie tabel wyszukiwania / słowników

   Dynamiczne tabele dat

   Zarządzanie błędami

   Przykładowe praktyczne kalkulacje w Power Query

   • Procentowy udział w sumie całkowitej
   • Generowanie tabeli dat

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń
   praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej
   wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po ukończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia, które uzupełniają wiedzę z zakresu
   dodatku Power Pivot, języka DAX oraz wizualizacji danych w Power BI:

   Podobne tematy