Controlling Finansowy i Operacyjny z wykorzystaniem Microsoft Excel

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat controllingu, rachunkowości zarządczej oraz zastosowania zaawansowanych funkcji Microsoft Excel w obszarze finansów. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność edycji i formatowania danych, oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia zaawansowanych raportów, ich personalizacji oraz budowania interaktywnych dashboardów w programie Microsoft Excel. Uczestnik będzie umiał wykonać w praktyce analizę wskaźnikową, dokonać pomiaru ryzyka operacyjnego i finansowego za pomocą formuł i funkcji, oraz ustandaryzować raporty w skoroszytach. Będzie potrafił przygotować moduły do budżetowania i planowania operacyjnego, a także zaprojektować formatki do oceny efektywności działania w organizacjach na przykładzie Key Performance Indicators. Dodatkowym elementem zastosowanych rozwiązań będzie wykorzystanie wykresów oraz formatowanie warunkowe. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych, pozna możliwości pracy automatyzacji i standaryzacji raportów w regularnej pracy controllera. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w finansach, rachunkowości lub pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach. Uczestnicy posiadają umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych przynajmniej na poziomie podstawowym. Głównym celem dla słuchaczy będzie możliwość zapoznania się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego w kontekście finansów i controllingu. Obróbka i analiza danych będzie miała charakter warsztatowy, przez co wpłynie na praktyczne zdobycie umiejętności oraz utrwalenie wiedzy.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu finansów i rachunkowości. Z technicznego punktu widzenie wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły i funkcje, proste formatowanie danych, wykresy, drukowanie, sortowanie i autofiltr.
 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Controlling Finansowy i Operacyjny

  Informacja zarządcza w organizacji.
  • Controlling, organizacja i wdrożenie w przedsiębiorstwie
  • Metodologia i funkcje controllingu i rachunkowości zarządczej
  • Rola informacji w organizacji
  • System informacyjny
  • Cechy informacji
  • Rola IT w systemie informacyjnym
  • Wdrożenie controllingu, bariery przy wdrażaniu
  • Rola Controllera, miejsce w organizacji
  Analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem MS Excel
  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki rentowności
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki efektywności
  Narzędzia pomiaru ryzyka operacyjnego oraz finansowego
  • Analiza progu rentowności
  • Analiza marginesu bezpieczeństwa
  • Zastosowanie dźwigni operacyjnej
  • Zastosowanie dźwigni finansowej
  • Zysk przypadający na akcję
  Sprawozdania finansowe w firmie
  • Rodzaje sprawozdań finansowych oraz ich analiza w programie MS Excel
  • Konsolidacja raportów na przykładzie Rachunku Zysków i Strat (P&L)
  • Zastosowanie funkcji wyszukujących oraz ich ograniczenia
  • Wielowymiarowa analiza odchyleń w stosunku do planów i oraz różnych okresów
  • Metodyka ustalania odchyleń w elastycznym rachunku kosztów standardowych
  Budżetowanie w organizacji
  • Standaryzacja raportów oraz wizja planowania w organizacji
  • Budżetowanie, tworzenie formatek do budżetowania
  • Wyzwania techniczne konsolidacji budżetu
  Tabele Przestawne jako uniwersalne narzędzie raportowania
  • Praktyczne wykorzystanie Tabel Przestawnych,
  • Zastosowanie narzędzi filtrowania oraz personalizacja raportów
  • Wykresy przestawne oraz ich funkcje,
  • Dashboardy, tworzenie pulpitów menedżerskich,
  Key Performacje Indicators
  • Rodzaje wskaźników oceny efektywności działania organizacja oraz ich rola
  • Wskaźniki oceny efektywności sprzedaży
  • Wskaźniki efektywności działania zespołów
  • Wskaźniki efektywności działów nieprodukcyjnych np. marketingu
  Controlling HR oraz ocena efektywności i produktywności
  • Weryfikacja oraz kalkulacja FTE w ujęciu procesowym,
  • Kalkulacja FTE w oparciu o rejestrację czasu pracy.
  • Analiza produktywności oraz kalkulacja utylizacji na poziomie zespołów
  • produkcyjnych.

  Microsoft Excel


  Zaawansowana edycja danych

  • Wklejanie specjalne
  • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
  • Ukrywanie danych
  Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji
  • Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE
  • Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU
  • Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne
  • Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ
  • Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW,
  • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ
  Filtry zaawansowane
  • Metody filtrowania danych
  • Filtry zaawansowane
  • Stosowanie warunków filtra
  • Filtry zależne od formuł i funkcji
  Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
  • Pojęcie tabeli przestawnej
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Modyfikacje tabel przestawnych
  • Obliczenia na tabeli przestawnej
  • Grupowanie danych w tabeli
  • Przykłady użycia tabel przestawnych
  • Wykresy przestawne
  • Raporty tabeli przestawnej
  • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
  • Konsolidacja tabel
  • Tworzenie relacji między tabelami
  • Wykorzystanie osi czasu
  • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe
  Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych
  Importowanie i eksportowanie danych
  • Importowanie danych z innych aplikacji
  • Eksportowanie danych do innych aplikacji
  Zarządzanie zeszytami
  • Zabezpieczenia plików
  • Zabezpieczenia arkuszy
  • Zabezpieczenia skoroszytów
  • Ukrywanie danych
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Wykorzystać MS Excel w zagadnieniach finansów i controllingu
  • Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
  • Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
  • Tworzyć narzędzia wspierające system informacji zarządczej w firmie
  • Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2013 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.
  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2013 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):
  • Analiza finansowa w Microsoft Excel
  • Cash Flow
  • Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33