Techniki negocjacji handlowych

 • Cele szkolenia

  Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

  • zdiagnozować własny styl negocjowania
  • nabyć/rozwinąć umiejętność rozpoznawania interesów i stanowisk stron negocjujących 
  • częściej dochodzić do rezultatu obopólnej wygranej poprzez stosowanie zasad negocjacji rzeczowych
  • poznać optymalną strukturę procesu negocjacji  
  • lepiej i pełniej przygotowywać się do negocjacji 
  • wypracować skuteczne działania i taktyki negocjacyjne
  • nabyć/rozwinąć umiejętność obrony przed „zagrywkami” drugiej strony
  • nabyć/rozwinąć umiejętności skutecznego stosowania i odczytywania komunikatów pozawerbalnych w trakcie negocjacji
  • przećwiczyć nabyte umiejętności w realnych sytuacjach negocjacyjnych
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących i prowadzących negocjacje z klientami i kontrahentami, pragnących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

 • Wymagania wstępne

  brak

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 • Metoda realizacji szkolenia

  Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. ISTOTA NEGOCJACJI: Jak zdefiniować to pojęcie? Czym różnią się negocjacje od rozmowy, sprzedaży czy konfliktu? 

  2. ZASADY PROWADZENIA NEGOCJACJI: Kiedy dążyć do zwycięstwa, a kiedy do obopólnej wygranej? Jak prowadzić negocjacje, aby nie były one ostatnim spotkaniem z danym partnerem?

  3. STYLE NEGOCJOWANIA: Twardo, miękko czy jeszcze inaczej? Jak zdiagnozować własny styl negocjacyjny?

  4. PROCES NEGOCJACJI: Jakie są poszczególne kroki procesu? Co charakteryzuje każdy z nich? O czym należy pamiętać na każdym etapie? Jakie informacje trzeba i warto zgromadzić przed przystąpieniem do rozmów? Jak opracować optymalną strategię? 

  5. TAKTYKI I CHWYTY NEGOCJACYJNE: Czy i kiedy warto stosować techniki, taktyki i inne zabiegi? Co stanowi dostępny arsenał chwytów negocjacyjnych? Jak się bronić przed presją i manipulacją? 

  6. KOMUNIKACJA POZAWERBALNA W NEGOCJACJACH: Co „mówimy” nic nie mówiąc? Jak „wyłapywać” sygnały wysyłane przez drugą stronę? 

  7. POLIGON UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH: Jak wykorzystać to wszystko w praktyce? Jak prowadzić skuteczne negocjacje handlowe? 

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • rzetelnie przygotować się do swoich negocjacji, wykorzystując poznane techniki planowania 
  • rozpoznawać interesy i stanowiska stron negocjujących 
  • prowadzić negocjacje w sposób zaplanowany i ustrukturyzowany
  • odpowiednio wykorzystywać działania i taktyki negocjacyjne do osiągania rezultatu obopólnej wygranej
  • skutecznie bronić się przed „zagrywkami” drugiej strony
  • właściwie stosować i odczytywać komunikaty pozawerbalne w trakcie negocjacji

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Zarządzanie czasem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących efektywniej planować i organizować sobie czas w pracy.

Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących klientów (zarówno przez telefon, mailowo, czy bezpośrednio), które chcą rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zmierzać do jak największego profesjonalizmu w obsłudze.

Techniki negocjacji handlowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących i prowadzących negocjacje z klientami i kontrahentami, pragnących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

Komunikacja interpersonalna

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

Efektywne kierowanie pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

Motywowanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie motywowania ludzi do lepszej pracy.

Uczenie i rozwijanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie uczenia i wspierania rozwoju swoich podwładnych.

Zarządzanie zmianą

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących lepiej radzić sobie w sytuacji zmiany oraz pomagać innym w przejściu procesu zmiany.

Zarządzanie konfliktem w zespole

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania rozwojowi konfliktów w zespole oraz konstruktywnego rozwiązywania zaistniałych już sytuacji konfliktowych między pracownikami.

Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie oceniania swoich pracowników w ramach formalnego systemu ocen okresowych oraz bieżącej praktyki menedżerskiej.

Obrona przed manipulacjami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obcujących z współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi i klientami w sytuacjach związanych z perswazją i wywieraniem wpływu. Jest pomocne dla osób szukających skutecznych sposobów obrony przed osobami, które próbują nimi manipulować.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących udoskonalić i zracjonalizować swój proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w miejscu pracy.

Trening asertywności

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących skutecznie realizować swoje społeczne uprawnienia, budując równocześnie dobre relacje ze swoimi współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi i kontrahentami i klientami.

Design Thinking - szkolenie (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób definiujących rozwiązania biznesowe i/lub rozwijających istniejące produkty, dla właścicieli produktu, menedżerów produktu.

Design Thinking - warsztat (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Celem warsztatu jest przeanalizowanie konkretnego produktu, nad którym uczestnicy pracują na co dzień oraz wygenerowanie innowacyjnych pomysłów na jego dalszy rozwój w kierunku zaspokajania rzeczywistych potrzeb użytkowników/klientów. Warsztat dedykowany jest interdyscyplinarnym zespołom stworzonym z osób, które pracują nad rozwojem konkretnego produktu. Przed warsztatem uczestnicy proszeni są o przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami/klientami, których wyniki będę analizowane podczas zajęć. Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować z wykorzystaniem metody Design Thinking i doświadczą jej zastosowania w praktyce. Uczestnicy dowiedzą się jak wyłuskać obiecujące pomysły i je zweryfikować dzięki prototypowaniu. Wynikiem warsztatu będzie rozwiązanie, które uczestnicy będą mogli rozwijać we własnym zakresie podczas dalszej pracy.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33