ITIL Service Offerings and Agreements

 • Charakterystyka

  Kurs poświęcony działaniom potrzebnym do określenia zakresu oferowanych usług oraz do zawierania umów z klientami i usługodawcami. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak zarządzanie ofertą usług informatycznych, zarządzanie katalogiem usług, zarządzanie poziomem usług, zarządzanie dostawcami, zarządzanie popytem, zarządzanie finansami w zakresie usług informatycznych oraz zarządzanie relacjami biznesowymi. Jest to kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ITIL Intermediate Qualification w zakresie oferty usługowej i umów (ang. Service Offerings and Agreements, SOA), który stanowi jeden z modułów prowadzących do uzyskania certyfikatu ITIL Expert.

 • Profil słuchaczy

  Kurs skierowany do następujących osób:

  • informatycy, kierownicy firm, osoby odpowiedzialne za procesy biznesowe;
  • osoby, które chcą poznać procesy tworzenia ofert usług i umów oraz możliwości ich zastosowania w celu zwiększenia jakości pomocy technicznej w przedsiębiorstwie
  • informatycy pracujący w przedsiębiorstwach, które wdrożyły i dostosowały procedury ITIL, którzy wymagają szkolenia w zakresie programu ciągłego doskonalenia usług, a następnie mają przyczyniać się do jego rozwoju
  • personel operacyjny zajmujący się zarządzaniem ofertą usług, zarządzaniem katalogiem usług, zarządzaniem poziomem usług, zarządzaniem popytem, zarządzaniem dostawcami, zarządzaniem finansami oraz zarządzaniem relacjami biznesowymi, który chcą rozszerzyć posiadane, oparte na rolach umiejętności
  • osoby posiadające certyfikat ITIL Foundation w zakresie zarządzania usługami informatycznymi, pragnące uzyskać certyfikat ITIL wyższego poziomu
  • osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ITIL Expert w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi, dla którego jest to jeden z wymaganych modułów
  • osoby zainteresowane postępem na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL Master w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi, gdzie warunkiem wstępnym jest posiadanie certyfikatu ITIL Expert

  • Wymagania wstępne

   • posiadanie certyfikatu ITIL Foundation w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi (lub innych odpowiednich kwalifikacji pomostowych i certyfikatów ITIL)
   • wysoce pożądane doświadczenie zawodowe (2-4-letnie) w zarządzaniu usługami informatycznymi
   • przerobienie co najmniej 30 godzin kontaktowych (godziny nauki, nie licząc przerw, organizowanej przez akredytowaną organizację szkoleniową [Accredited Training Organization, ATO] lub na podstawie akredytowanego e-szkolenia) w ramach formalnego i zatwierdzonego programu szkoleniowego
   • co najmniej 12 godzin samodzielnej nauki polegającej na analizie programu nauczania oraz kluczowych obszarów zdefiniowanych w głównych wytycznych dotyczących strategii usług ITIL i struktury usług ITIL (jako przygotowanie do egzaminu)
   • przed przystąpieniem do szkolenia certyfikacyjnego kandydaci powinni zapoznać się z treścią podstawowych publikacji dotyczących cyklu życia usług ITIL, w szczególności z publikacjami poświęconymi strategii usług ITIL i strukturze usług ITIL

   • Czas trwania

    5 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna \ Umiejętności

    Po ukończeniu kursu oraz zaliczeniu komponentów egzaminacyjnych związanych z niniejszym certyfikatem uczestnicy mogą oczekiwać uzyskania kompetencji w następujących obszarach:

    • przegląd procesów SOA i głównych zasad
    • wartość działań SOA dla firmy
    • w jaki sposób procesy SOA są uzależnione od dobrego uzasadnienia biznesowego
    • w jaki sposób procesy SOA są uzależnione od dobrej znajomości wskaźnika zwrotu z inwestycji (ang. return on investment, ROI)
    • procesy w ramach cyklu życia usługi, związane z ofertą usługową i programem umów: zarządzanie ofertą usług, zarządzanie katalogiem usług, zarządzanie poziomem usług, zarządzanie dostawcami, zarządzanie popytem, zarządzanie finansami w zakresie usług informatycznych oraz zarządzanie relacjami biznesowymi
    • role i obowiązki związane z SOA
    • zagadnienia technologiczno-wdrożeniowe
    • wyzwania, najważniejsze czynniki sukcesu i ryzyko

    Kurs wiąże się z możliwością uzyskania następujących punktów zaliczeniowych:

    • 4 punkty zaliczeniowe przybliżające do certyfikatu ITIL Expert
    • 34 jednostki PDU w zakresie biznesu i strategii
   • Ścieżka rozwoju

    Kursy oparte na module „Cykl życia” lub „Możliwości”, pozwalające uzyskać certyfikat ITIL Expert.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Najbliższe szkolenia

   Szkolenie aktualnie niedostępne

   Zapytaj o termin

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33