ITIL Service Operation

 • Cele szkolenia

  Po ukończeniu tego kursu oraz zaliczeniu komponentów egzaminacyjnych związanych z niniejszym certyfikatem uczestnicy mogą oczekiwać uzyskania kompetencji w następujących obszarach:

  • wprowadzenie do eksploatacji usług
  • zasady, procesy i funkcje eksploatacji usług oraz typowe działania związane z eksploatacją usług
  • organizacja eksploatacji usług: funkcje

  • Profil słuchaczy

   Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się zarządzaniem i monitoringiem zdarzeń, zarządzaniem problemami, analizą przyczyn i zarządzaniem dostępem. Szkolenie dotyczy również komunikacji z interesariuszami i zarządzania nimi, organizacji stanowiska pomocy, zarządzania technicznego i zarządzania aplikacjami. Jest to kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ITIL Intermediate Qualification w zakresie eksploatacji usług, który stanowi jeden z modułów prowadzących do uzyskania certyfikatu ITIL Expert w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi.
   Wymagania wstępne

   • posiadanie certyfikatu ITIL Foundation w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi (lub innych odpowiednich kwalifikacji pomostowych i certyfikatów ITIL)
   • wysoce pożądane doświadczenie zawodowe (2 letnie) w zarządzaniu usługami informatycznymi
   • przerobienie co najmniej 21 godzin kontaktowych (godziny nauki, nie licząc przerw, organizowanej przez akredytowaną organizację szkoleniową [Accredited Training Organization, ATO] lub na podstawie akredytowanego e-szkolenia) w ramach formalnego i zatwierdzonego programu szkoleniowego
   • co najmniej 21godzin samodzielnej nauki polegającej na analizie programu nauczania oraz kluczowych obszarów zdefiniowanych w głównych wytycznych dotyczących strategii usług ITIL i struktury usług ITIL (jako przygotowanie do egzaminu)

   • Czas trwania

    3 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna \ Umiejętności

    Wprowadzenie do przekazywania usług

    • cel, założenia i zakres eksploatacji usług oraz jej wartość dla firmy 
    • kontekst i fundamentalne aspekty eksploatacji usług w cyklu życia usług ITIL, możliwość ich zdefiniowania

    Zasady eksploatacji usług

    • jak poznanie przyczyn zasadniczego konfliktu między utrzymaniem status quo a przystosowaniem się do zmian w zakresie potrzeb biznesowych może doprowadzić do wydajniejszej eksploatacji usług 
    • pozostałe zasady dot. eksploatacji usług, w tym uczestnictwo w innych fazach cyklu życia usługi; zrozumienie, na czym polega dobry stan eksploatacji; konieczność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i umiejętna komunikacja, w tym strategia komunikacyjna 

    Typowe działania dotyczące eksploatacji usług

    • w jaki sposób przebiega koordynacja typowych działań dot. eksploatacji usług w odniesieniu do bieżącego zarządzania technologią ukierunkowaną na realizację i wdrażanie usług 
    • jak monitorowanie, raportowanie i kontrolowanie usług przyczynia się do bieżącego zarządzania usługami i technologią ukierunkowaną na realizację i wdrażanie usług 
    • jak działania operacyjne wynikające z procesów objętych innymi fazami cyklu życia usługi przyczyniają się do eksploatacji usług 
    • jak działy operacyjne IT powinny szukać możliwości usprawnienia działalności operacyjnej 

    Organizacja eksploatacji usług

    • rola, cele i działalność każdej z czterech funkcji uczestniczących w eksploatacji usług: stanowiska pomocy, zarządzania technicznego, zarządzania operacjami informatycznymi i zarządzania aplikacjami 
    • role i obowiązki w eksploatacji usług; gdzie i jak są wykorzystywane; jaką strukturę powinna mieć organizacja eksploatacji usług przy uwzględnieniu wykorzystania tych ról. 

    Zagadnienia technologiczne

    • ogólne wymagania wobec technologii obsługujących zarządzanie usługami na wszystkich etapach cyklu życia usługi 
    • konkretne rozwiązania technologiczne wymagane do obsługi procesów i funkcji związanych z eksploatacją usług 

    Wdrażanie eksploatacji usług

    • konkretne kwestie związane z wdrażaniem eksploatacji usług, w tym zarządzanie zmianą w związku z eksploatacją usług; ocena ryzyka i zarządzanie nim w związku z eksploatacją usług; zaangażowanie działów operacyjnych w projektowanie i przekazywanie usług 
    • planowanie i wdrażanie technologii dot. zarządzania usługami w firmie 

    Wyzwania, najważniejsze czynniki sukcesu i ryzyko

    • wyzwania (np. współpraca z pracownikami spoza działu odpowiedzialnego za eksploatację usług, uzasadnienie wydatkowanych środków), najważniejsze czynniki sukcesu (np. zarządzanie przedsiębiorstwem i jego obsługa, utrzymanie personelu) i ryzyko (np. utrata usługi) związane z eksploatacją usług 

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Najbliższe szkolenia

   Szkolenie aktualnie niedostępne

   Zapytaj o termin

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33