Z myślą o nauczycielach

Nieustannie staramy sie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy na co dzień nauczają przedmiotów związanych z ekonomią i rachunkowością komputerową. Nauczycielom decydującym się na rozpoczęcie pracy dydaktycznej z systemem Comarch ERP Optima gwarantujemy wsparcie i pomoc w pracy z naszymi programami ERP.

Zakres wsparcia, który oferujemy:

Zbiór samouczków, instruktaży oraz biuletynów z zakresu systemów Comarch ERP dostępnych dla użytkowników edukacyjych wersji programu Comarch ERP Optima, do pobrania ze stron dla klienta Comarch.
Gotowe, przygotowane zestawy ćwiczeń do pracy z programem oraz skonfigurowana baza demo przeznaczona pod zajęcia z uczniami. 
Bezpłatny pakiet szkoleń on - line z zakresu programu Comarch ERP Optima przeznaczony dla nauczycieli kształcenia zawodowego z możliwością uzyskania certyfikatu od producenta.
Bezpłatna Asysta Techniczna Comarch ERP dla użytkowników edukacyjnych wersji Comarch ERP.
Spotkania dydaktyczne dedykowane Edukacji ERP organizowane w siedzibie Comarch z myślą o nauczycielach oraz wykładowcach akademickich.
NOWOŚĆ! Specjalnie przygotowane zeszyty ćwiczeń pod egzaminy zawodowe do kwalifikacji A.35 oraz A.36 dostępne dla nauczycieli oraz uczniów szkół wykorzystujących systemy Comarch ERP w nauczaniu.

Szkolenia ERP rekomendowane dla nauczycieli

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33