Modelowanie procesów biznesowych w języku BPMN

Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia

  • Zapoznanie z praktycznym wykorzystaniem języka BPMN w modelowaniu procesów biznesowych.
  • Zapoznanie ze standardem języka BPMN.
  • Dla osób używających BPMN – uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności modelowania procesów za pomocą języka BPMN.
 • Profil słuchaczy

  • Analitycy przygotowujący modele procesów w ramach projektów informatycznych (m.in. do późniejszego modelowania systemów w języku UML),
  • menedżerowie/kierownicy i inne osoby, które projektują, planują i zarządzają procesami biznesowymi,
  • konsultanci/specjaliści lean management oraz inne osoby, które standaryzują i optymalizują procesy biznesowe (np. korzystając z narzędzi typu Six Sigma).
 • Wymagania wstępne

  Praktyka/doświadczenie w analizie procesów biznesowych.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

  Szkolenia realizowane są w dwóch formach:
  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.
  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  (Dzień 1.)

  Ogólne wiadomości o języku BPMN

  • Narzędzia wspomagające
  • Podstawowe pojęcia
  • Typy diagramów BPMN

  Podstawowe elementy procesu

  • Ramy procesu – zdarzenia (Events) i przepływy (Sequence Flows)
  • Przyczyny rozpoczęcia procesu – zdarzenia początkowe (Start Events)
  • Wyniki działania procesu – zdarzenia końcowe (End Events)
  • Ćwiczenia
  • Przebieg procesu – czynności (Activities)
  • Ćwiczenia

  Podprocesy (Sub-Processes) – czynności podzielne

  • Ćwiczenia

  Uściślenia przebiegu procesu

  • Dodatkowe informacje na diagramie (Artifacts)
  • Zdarzenia pośrednie, wpływające na proces (Intermediate Events)
  • Ćwiczenia

  (Dzień 2.)

  • Zróżnicowane ścieżki działania w procesie – bramki (Gateways)
  • Ćwiczenia
  • Przetwarzanie grup obiektów – czynności iteracyjne i zwielokrotnione
  • Ćwiczenia
  • Dane wykorzystywane w procesie (Data Objects)
  • Ćwiczenia
  • Użycie predefiniowanego procesu lub zadania (Call Activity)
  • Ćwiczenia

  Nietypowe etapy procesu

  Uwzględnianie wpływu czynników zewnętrznych – podprocesy wywoływane zdarzeniami (Event Sub-Process)

  • Podprocesy zależne od wykonawcy (Ad-Hoc Sub-Process)
  • Nadzwyczajna ingerencja w działanie procesu (Escalation)
  • Ćwiczenia

  (Dzień 3.)

  Błędy i przerwania procesu

  • Obsługa błędów procesu
  • Przerwania procesu

  Wycofanie kroków zakończonej czynności (Compensation)

  • Podprocesy transakcyjne (Transactions)
  • Ćwiczenia

  Interakcje między uczestnikami procesu

  • Schemat współpracy w procesie (Collaboration)
  • Poglądowy schemat komunikacji w procesie (Conversation)
  • Ćwiczenia
  • [opcja] Schemat koordynacji działań uczestników procesu (Choreography)
  • [opcja] Ćwiczenia

  Zakończenie szkolenia

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Modelować procesy biznesowe z wykorzystaniem języka BPMN
 • Ścieżka rozwoju

  Brak

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33