VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

 • Cele szkolenia

  • Zdobycie umiejętności automatyzacji obsługi mechanizmów analitycznych (m.in. autofiltr, tabele przestawne i funkcje daty/czasu).
  • Zdobycie umiejętności automatyzacji wspomagania wizualnej kontroli obszernych zestawów danych (formatowanie warunkowe).
  • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień oraz posiadanie umiejętności będących przede wszystkim treścią szkoleń „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania”, „VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki”. Zalecane jest jednak również posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu szkoleń: „VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym” i „VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych”.

 • Czas trwania

  2 dni po 7 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Formatowanie warunkowe komórek

  • Operacje na formatach warunkowych

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 20 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Autofiltr

  • Obsługa autofiltra

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 45 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Tabele przestawne

  • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
  • Konfiguracja pól danych

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 120 minut wykładu i ok. 90 min. ćwiczeń)

  Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)

  • Podstawowe operacje
  • Obliczenia na datach/czasie
  • Nazwy dni tygodni i miesięcy
  • [opcja] Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem programu

  Ćwiczenia [90 min.]

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 90 minut wykładu i ok. 90 min. ćwiczeń)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • automatyzować procesy modelowania danych za pomocą tabel przestawnych,
  • automatyzować analizę danych w oparciu o daty/czas,
  • automatyzować wizualizację stanu w oparciu o dane zgromadzone w arkuszu (np. „stan ostrzegawczy” oraz „stan awaryjny” zapasów, obciążenia zasobów firmy itp.),
  • automatyzować wspomaganie analizy baz danych tworzonych w arkuszach kalkulacyjnych.
 • Ścieżka rozwoju

  Zakończenie ścieżki VBA w Excelu.

 • POBIERZ PROGRAM

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

VBA part 2 (EN)

The training is designed for people who primarily want to expand their knowledge and skills gained in basic training and they need to automate the work associated with data processing in multiple sheets and / or workbooks.

VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

 

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33