Microsoft Windows Server 2016 – kurs podstawowy

 • Charakterystyka

  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych funkcji serwerowych systemu Windows Server 2016. Uczestnik po jego ukończeniu posiądzie umiejętność konfiguracji, instalacji oraz zarządzania systemem. Pozna w stopniu podstawowym jego komponenty takie jak: Active Directory, Group Policy, DHCP, DNS. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z kopiami bezpieczeństwa, monitorowaniem, aktualizacjami, PowerShell. grupami, użytkownikami, jednostkami organizacyjnymi oraz wybranymi elementami wirtualizacji.
 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze środowiskiem Windows Server 2016 i Active Directory oraz administratorów mających rozpocząć prace z tą technologią.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat budowy komputera, szczególnie kart sieciowych oraz dysków, oraz wiedza z zakresu działania sieci komputerowych i podstaw TCP/IP. Do wykonania ćwiczeń konieczna jest umiejętność obsługi systemu operacyjnego Windows oraz czytania w języku angielskim.
 • Czas trwania

  4 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do Windows Server 2016
  • Wymagania sprzętowe Windows Server 2016
  • Wersje Windows Server 2016, różnice pomiędzy nimi
  • Omówienie podstawowych zadań administracyjnych
  Instalacja Windows Server 2016
  •  Instalacja Windows Server 2016
  •  Konsola zarządzania serwerem (role, funkcje)
  •  Konsola mmc
  •  Tworzenie obrazu NanoServer
  Zarządzanie Windows Server 2016
  • Omówienie metod zarządzania serwerem lokalnym oraz zdalnym
  • Server Manager
  • Wstęp do PowerShell
  • Zarządzanie środowiskiem NanoServer 
  • Konsola mmc
  Konfiguracja sieci Windows Server 2016
  • Konfiguracja sieci w Windows Server 2016
  • Firewall systemowy
  • Wstęp do IPv6
  Aktualizacje - Windows update
  • Konfiguracja aktualizacji
  Użytkownicy i grupy na serwerze
  • Użytkownicy i grupy - zakładanie i zarządzanie
  Zarządzanie przestrzenią dyskową
  • Narzędzie Disk Management
  •  Narzędzie diskpart
  • Technologia Storage Spaces
  • Dyski wirtualne - VHD, VHDX i VHDS
  Podstawy wirtualizacji
  • Omówienie wirtualizacji
  • Zmiany w zakresie wirtualizacji w Windows 2016 (VBS, Nested Virtualization)
  • System wirtualny vs maszyna fizyczna
  • Konfiguracja usługi Hyper-V
  • Rodzaje dysków
  • Dodawanie i modyfikowanie maszyny wirtualnej
  Serwer plików
  • Udostępnianie katalogów
  • Systemy plików: rodzina FAT, NTFS, REFS
  • Ograniczanie za pomoc File Server Resource Manager oraz Przydziałów NTFS („quota”)
  DNS
  • Omówienie DNS
  • Zasady rozwiązywanie nazw
  • Strefy i ich konfiguracja
  • Rodzaje rekordów DNS
  • Dodawanie i modyfikowanie rekordów DNS
  DHCP
  • Omówienie DHCP
  • Zasada działania
  • Adresy nadawane manualnie vs automatycznie
  • Rezerwacje
  Wprowadzenie do Active Directory
  • Omówienie podstawowych zasad działania Active Directory
  • Omówienie podstawowych pojęć związanych z Active Directory
  • Korzyści płynące z zastosowania Active Directory
  • Infrastruktura Active Directory – podział logiczny i fizyczny
  • Kontrolery domeny – zadania i funkcje
  • RODC - kontroler domeny tylko do odczytu
  • Omówienie ról FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters)
           o Schema Master
           o Domain Naming Master
           o PDC Emulator
           o RID (Relative ID Master)
           o Infrastructure Master
  • Planowanie Active Directory
  Instalacja Active Directory
  • Instalacja Active Directory
  • Baza NTDS.dit
  • Zmiana hasła odzyskiwania przy użyciu ntdsutil
  • Lokalizowanie ról FSMO
  Podstawowe narzędzia administracyjne dla Active Directory
  • Omówienie podstawowych narzędzi administracyjnych dla Active Directory 
  • Wyszukiwanie obiektów w Active Directory
  Użytkownicy i grupy w Active Directory
  • Użytkownicy i grupy - tworzenie i zarządzanie
  • Konfiguracja atrybutów użytkownika
  Komputery w Active Directory
  • Konta komputerów w domenie
  • Dodawanie komputerów do domeny
  Jednostki organizacyjne
  • Omówienie jednostek organizacyjnych w domenie
  • Organizacja kont i grup domenowych przy użyciu jednostek organizacyjnych
  • Zastosowanie jednostek organizacyjnych
  • Delegacja uprawnień
  Polityki bezpieczeństwa
  • Wprowadzenie do polityk bezpieczeństwa
  • Zastosowania polityk bezpieczeństwa
  • Rodzaje polityk bezpieczeństwa
  • Kolejność przetwarzania polityk bezpieczeństwa
  • Konfigurowanie polityk bezpieczeństwa
  • Tworzenie i konfigurowanie GPO (Group Policy Objects)
  • Konfigurowanie zakresu obowiązywania GPO
  • Konfigurowanie środowiska pracy użytkownika przy użyciu GPO
  • Instalacja aplikacji przy użyciu GPO
  Monitorowanie pracy serwera
  • Monitorowanie pracy serwera
  • Narzędzia do monitorowania pracy serwera
  •  Logi systemowe (Event log)
          o Filtrowanie zdarzeń w logu
          o Tworzenie widoków
          o Przypisywanie zadań do zdarzeń z logu systemowym
  Kopia bezpieczeństwa
  • Wprowadzenie do prawidłowego wykonywania kopii bezpieczeństwa
  • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
  • Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa
  • Konfigurowanie shadow copy
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
  • wyjaśnić podstawowe zagadnienia z zakresu Windows Server 2016 i Active Directory, DHCP, DNS;
  • zainstalować Windows Server 2016 i Active Directory;
  • wykonać podstawową konfigurację Windows Server 2016 i Active Directory;
  • wykonywać podstawowe zadania administracyjne dla Windows Server 2016 i Active Directory;
  • tworzyć i konfigurować konta użytkowników i grupy na serwerze;
  • tworzyć i konfigurować konta użytkowników i komputerów w Active Directory;
  •  tworzyć i zarządzać grupami i jednostkami organizacyjnymi w Active Directory;
  • zarządzać dostępem do udostępnionych zasobów na Windows Server 2016 i w środowisku Active Directory;
  • korzystać z aktualizacji Windows Update;
  • monitorować pracę Windows Server 2016 i Active Directory;
  • tworzyć i zarządzać GPO (Group Policy Objects);
  • konfigurować środowisko użytkownika przy użyciu GPO;
  • korzystać z podstawowych funkcji Hyper-V;
  • wykonywać kopie bezpieczeństwa i dokonywać odtworzenia danych.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2016 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.
  W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2016 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):
  • Windows Server 2016 Active Directory
  • Windows Server 2016 konfiguracja Hyper-V

  Kurs przygotowuje do następującego egzminu:

  • 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Strona 1 z 3

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33