Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Cele szkolenia

Kurs obejmuje średnio - zaawansowane zagadnienia związane z analizą biznesową osadzoną w środowisku Microsoft Excel. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady analityczne pozwalające na dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby przeprowadzić analizę biznesową danych.

Ponadto będą wiedzieli jak przeprowadzić w sposób praktyczny i optymalny analizy z użyciem właściwych narzędzi programu Excel. Będą potrafili graficznie zaprezentować dane, jak również prognozować na podstawie danych doświadczalnych, publikować dane w różnych formatach i mediach.

 

Profil słuchacza

Średnio zaawansowana umiejętność obsługi programu MS Excel.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana podstawowa znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs podstawowy) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu analizy danych i analizy biznesowej.

Czas trwania

2 dni (16 godzin)

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Przygotowanie danych do analizy

Narzędzie tabela

Narzędzie sprawdzania poprawności nazw

Analiza poprawności formuł i testowanie arkusza

konwersja typów liczbowych, dat, typów znakowych oraz stron kodowych

łączenie danych z wielu źródeł

Pobieranie danych zewnętrznych

Analiza danych:

wykorzystanie narzędzi analizy warunkowej

używanie różnych typów adresowania

wykorzystanie formuł tablicowych 

analiza warunkowa

agregacja danych

wybrane funkcje: finansowe, statystyczne, matematyczne, tekstowe

Kontrola danych:

tworzenie różnego rodzaju sum 

ustalanie rankingów

badanie realizacji celu

analiza bazodanowa

udziały procentowe

wykorzystanie formantów do zmiany parametrów prowadzonej analizy

Prognozowanie na podstawie danych:

prognozy w oparciu o linie trendu

prognozy z wykorzystaniem modeli regresji

prognozy sezonowe

konsolidacja danych z wielu arkuszy

konsolidacja danych za pomocą tabeli przestawnej

konsolidacja wielu źródeł danych (w tym zewnętrznych)

Praca z tabelami i wykresami przestawnymi:

automatyczne obliczanie odpowiednich udziałów procentowych

obliczanie wartości skumulowanych

szukanie zmian wartości

grupowanie danych

tworzenie wewnętrznych formuł obliczeniowych

wykres przestawny

Prezentacja danych:

wybór odpowiedniej formy zestawień

odpowiedni dobór wykresu

nakładanie wielu  wykresów na jedną oś

prezentacja danych na wykresie o dużej rozpiętości skali

Formatowanie warunkowe

Tworzenie wykresów niestandardowych

Publikacja danych:

Publikacja danych w różnych formatach zewnętrznych

Publikacja danych i wykresów w PowerPoint i Word

Publikacja danych do formatu PDF

Publikacja danych do formatów HTML (webowych)

Publikacja danych na serwerach SQL

 

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a: • Przygotować dane do ich analizy • Przeprowadzić prostą prognozę na podstawie posiadanych danych • Prezentować i publikować w różnych formatach dane

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z: • Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany • Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania VBA • Excel – analiza statystyczna • Microsoft Access – poziom podstawowy oraz zaawansowany

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-11-26
2 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-12-06
2 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

  • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
  • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.