Budżetowanie z MS Excel i Power BI

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Budżetowanie z MS Excel i Power BI


   Wprowadzenie.
   Szkolenie w formie zdalnej lub stacjonarnej.

   Opis szkolenia

   Szkolenie o charakterze praktycznym. W ramach szkolenia, uczestnicy zgłębią wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz narzędzi Microsoft Excel, Power BI w procesach budżetowych.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności.  Szkolenie ma charakter praktyczny, w ramach którego uczestnicy zgłębiają wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz narzędzi Microsoft Excel, Power BI w procesach budżetowych.

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił

   • Przygotować I modyfikować formatki do budżetowania,
   • Tworzyć dane wsadowe do programów konsolidujących budżety,
   • Konsolidować budżety przy pomocy PowerQuery,
   • Automatyzować procesy budżetowe i usprawniać procesy informacji zarządczej w firmie,
   • Wykorzystywać narzędzie PowerPivot w procesach analizy odchyleń,
   • Wykorzystywać narzędzie PowerBI w celu wizualizacji budżetów i ich raportowania.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się procesami budżetowymi w organizacji. W szczególności osób odpowiedzialnych za administrację narzędzi budżetowych i zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie.

   Szkolenie dla  księgowych, specjalistów ds. rachunkowości, controllerów biznesowych, analityków finansowych, business konsultantów, business partnerów, kierowników działów finansowych.

   Przygotowanie uczestników

   Uczestnik powinien mieć podstawową wiedze z zakresu finansów. W ramach szkolenia prowadzący odwołują się do funkcji planowania w organizacji w ramach procesów rachunkowości zarządczej.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie teoretyczne
   • Planowanie jako podstawowa funkcja rachunkowości zarządczej
   • Planowanie ilościowe i wartościowe
   • Sezonowość i trendy w planowaniu
   • Błędy merytoryczne w budżetowaniu
   Budżetowanie w MS Excel - formatki
   • Formatki - część techniczna
   • Formatowanie komórek, znaczenie kolorów w formatkach
   • Narzędzia walidacji danych
   • Odwołania i agregacja danych
   • Funkcje: Suma.Jeżeli(), Suma.warunków(), Licz.Jeżeli(), Licz.Warunki()
   • Planowanie sprzedaży,
   • Planowanie kosztów,
   • Planowanie produkcji,
   Koszty materiałów
   • Surowce
   • Usługi zewnętrzne
   • Transport towaru
   • Podwykonawcy
   Modyfikowanie i transformowanie danych,
   • Tworzenie danych wsadowych do programów budżetowych,
   • Konsolidacja i agregowanie danych,
   Konsolidacja i odświeżanie budżetów,
   • Wykorzystanie PowerQuery w procesie konsolidacji budżetów,
   • Funkcje PowerQuery oraz ich wykorzystanie,
   • Optymalizacja i czyszczenie danych,
   • Automatyzacja porocesu budżetowego,
   • Wykorzystanie Sharepoint, Teams w procesie budżetowym
   • Scalanie i łączenie kwerend,
   • Błędy jakościowe w procesie budżetowania oraz ich korygowanie,
   Raportowanie budżetów
   • Konwersja formatek budżetowych na zarządzczy rachunek wyników
   • Formatowanie budżetu zarządczego na rachunek zysków i strat
   • Narzędzia tabeli przestawnych
   Tworzenie modeli danych w procesie budżetowym
   • Uproszczone raporty analizy odchyleń,
   • Rola Power BI w analizie odchyleń,
   • Zestawienie raportów wyników z budżetami i prognozami,
   • Narzędzie PowerPivot w procesie automatyzacji raportów.
   Metoda realizacji szkolenia

   Prezentacja w formie wykładu z odwołaniem do praktycznych przykładów zastosowania. Praca na programie MS Excel z przykładami przygotowanymi przez trenerów. Przykłady i pliki, które są wysyłane do uczestników, stanowią materiał dla uczestników, którzy mogą je modyfikować i wykorzystywać po szkoleniu.   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   Proponowany dalszy rozwój w ramach oferowanych przez Comarch Szkolenia szkoleń z zakresu Power BI oraz zaawansowanych szkoleń MS Excel, które zwiększą efektywność prac nad nowymi rozwiązaniami z zakresu rachunków kosztów.
   W cenie szkolenia
   Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:
   • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
   • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Spotkajmy się na szkoleniu!

   • JAROSŁAW KOWALIK

    Pracuję jako Controlling Manager w firmie dostarczającej usługi finansowo - księgowe oraz wdrażającej rozwiązania Intelligent Automation. Jestem pasjonatem rozwiązań Business Intelligence, zarządzania projektami oraz wykorzystania zaawansowanych narzędzi w MS Excel.

    Podobne tematy