DAX

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services

oraz dla Power Pivot w MS Excel
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel


   Szkolenie w formie zdalnej lub stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.Naucz się wykorzystywać język DAX zarówno do wzbogacenia treści raportów,  poprawienia wydajności modelu danych, jak i do obsługi jego problematycznych elementów.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjami i złożonymi wyrażeniami języka DAX (Data Analysis Expressions), który można wykorzystać do analizy danych w Power BI, SQL Server Analysis Services oraz w  dodatku PowerPivot dla MS Excel.

    Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się używać funkcji tablicowych, konstruować komunikaty, przygotowywać rankingi i wykorzystywać DAX do analiz czasowych w sposób bardziej złożony i pewny co do oczekiwanych wyników. Dowiedzą się jak tworzyć hierarchie drzewiaste, a także poznają sposoby obsługi relacji za pomocą funkcji.

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

    • definiować miary, kolumny i tabele obliczane
    • tworzyć proste i złożone formuły języka DAX
    • zadbać o optymalizację kodu
    • używać  funkcji informacyjnych, dat, rankingu
    • używać funkcji do manipulowania tabelami
    • obsługiwać relacje za pomocą funkcji
    • tworzyć hierarchie drzewiaste
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników


    Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty na podstawie danych pochodzących z innych systemów, baz danych, arkuszy, które korzystają z narzędzia Power BI lub z dodatku PowerPivot dla MS Excel.  

    Przygotowanie uczestników


    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, podstawowa znajomość Power BI  lub dodatku Excela Power Pivot  (importowanie danych, tworzenie relacji, hierarchii oraz tworzenie podstawowych miar i kolumn kalkulowanych). Mile widziane uczestnictwo w szkoleniu Power BI – analiza i wizualizacja danych lub Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Istota modelu danych

    Konteksty wykonania

    Miara vs kolumna obliczana

    Typy danych

    Operatory

    Przegląd wybranych funkcji:

    • agregatory i iteratory
    • VALUES i DISTINCT
    • RELATED I RELATEDTABLE
    • CALCULATE i CALCULATETABLE
    • filtry i modyfikatory

    Wyświetlanie komunikatów – użycie funkcji informacyjnych

    Wybrane funkcje analizy czasowej

    Rankingi

    • użycie funkcji RANKX
    • przygotowanie zestawienia „najlepsze N”
    Złożone wyrażenia DAX
    • składnia
    • optymalizacja kodu
    • wykorzystanie w obliczeniach i analizach
    Funkcje tablicowe
    • definiowanie tabel obliczanych
    • grupowanie danych
    Zaawansowana obsługa relacji za pomocą funkcji DAX
    • używanie relacji nieaktywnych
    • relacje wirtualne
    • relacje wielokolumnowe

    Obsługa hierarchii drzewiastych

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie ma formę następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych, wykonywanych indywidualnie lub wspólnie.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjami i złożonymi wyrażeniami języka DAX (Data Analysis Expressions), który można wykorzystać do analizy danych w Power BI, SQL Server Analysis Services oraz w  dodatku PowerPivot dla MS Excel.

   Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się używać funkcji tablicowych, konstruować komunikaty, przygotowywać rankingi i wykorzystywać DAX do analiz czasowych w sposób bardziej złożony i pewny co do oczekiwanych wyników. Dowiedzą się jak tworzyć hierarchie drzewiaste, a także poznają sposoby obsługi relacji za pomocą funkcji.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

   • definiować miary, kolumny i tabele obliczane
   • tworzyć proste i złożone formuły języka DAX
   • zadbać o optymalizację kodu
   • używać  funkcji informacyjnych, dat, rankingu
   • używać funkcji do manipulowania tabelami
   • obsługiwać relacje za pomocą funkcji
   • tworzyć hierarchie drzewiaste
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników


   Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty na podstawie danych pochodzących z innych systemów, baz danych, arkuszy, które korzystają z narzędzia Power BI lub z dodatku PowerPivot dla MS Excel.  

   Przygotowanie uczestników


   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, podstawowa znajomość Power BI  lub dodatku Excela Power Pivot  (importowanie danych, tworzenie relacji, hierarchii oraz tworzenie podstawowych miar i kolumn kalkulowanych). Mile widziane uczestnictwo w szkoleniu Power BI – analiza i wizualizacja danych lub Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Istota modelu danych

   Konteksty wykonania

   Miara vs kolumna obliczana

   Typy danych

   Operatory

   Przegląd wybranych funkcji:

   • agregatory i iteratory
   • VALUES i DISTINCT
   • RELATED I RELATEDTABLE
   • CALCULATE i CALCULATETABLE
   • filtry i modyfikatory

   Wyświetlanie komunikatów – użycie funkcji informacyjnych

   Wybrane funkcje analizy czasowej

   Rankingi

   • użycie funkcji RANKX
   • przygotowanie zestawienia „najlepsze N”
   Złożone wyrażenia DAX
   • składnia
   • optymalizacja kodu
   • wykorzystanie w obliczeniach i analizach
   Funkcje tablicowe
   • definiowanie tabel obliczanych
   • grupowanie danych
   Zaawansowana obsługa relacji za pomocą funkcji DAX
   • używanie relacji nieaktywnych
   • relacje wirtualne
   • relacje wielokolumnowe

   Obsługa hierarchii drzewiastych

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie ma formę następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych, wykonywanych indywidualnie lub wspólnie.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Podobne tematy

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33