Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat


   Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Naucz się,  jak pracować z różnymi kalendarzami i jak tworzyć formuły, dzięki którym prezentacja zmian i porównań staje się łatwa w realizacji i daje czytelny efekt. Zobacz też nasze zaawansowane szkolenie „Power BI i DAX - Zaawansowana analiza na podstawie dat” dotyczące analizy ukierunkowanej na porównania i zmiany w czasie.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    • Celem szkolenia jest zapoznanie osób używających narzędzia Power BI ze specyfiką pracy z datami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości analizowania danych w modelach opartych na danych importowanych.
    • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli przygotować własną analizę danych bazującą na datach i standardowych zakresach dat, w tym stworzyć odpowiednią tabelę dat, wykonać szereg obliczeń z wykorzystaniem prostych funkcji DAX i funkcji analizy czasowej (działających w modelach zbudowanych na bazie danych importowanych), a także zwizualizować wykonaną analizę.
    • Podczas szkolenia uczestnicy pracują w aplikacji Power BI Desktop

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił

    • używać wbudowanej tabeli dat
    • przygotować własną tabelę dat
    • przygotować analizę danych uwzględniającą określone zakresy dat, a także dni robocze lub dni świąteczne
    • porównać wartości miar dla standardowych okresów z różnych lat (dla danych importowanych)
    • policzyć skumulowane lub ruchome wartości miar (dla danych importowanych)
    • przygotować wizualizacje prezentujące wykonane analizy.
    • obsłużyć wiele kolumn zawierających daty używając jednej tabeli dat
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników


    Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane i tworzą raporty przy użyciu narzędzia Power BI.

    Przygotowanie uczestników


    Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się Power BI.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia


    Praca z wbudowaną tabelą dat

    • odwołania do pól wbudowanej tabeli dat (składnia rozszerzona)
    • użycie prostych funkcji dat
    • funkcje analizy czasowej, analiza porównawcza i przyrostowa
    Tworzenie własnej tabeli dat
    • tabela dat dla roku kalendarzowego
    • tabela dat dla roku fiskalnego
    •  nietypowe zakresy dat
    • dni robocze
    Analiza danych przy użyciu prostych funkcji DAX
    • różnica między datami, średni czas realizacji zamówienia
    • ilość dni roboczych, wartość sprzedaży w dni robocze, w określonych miesiącach, dniach tygodnia itp.
    Analiza danych z użyciem funkcji analizy czasowej (dla danych importowanych)
    • analiza porównawcza (np. rok do roku) dla okresów standardowych
    • sumy narastające
    • średnia ruchoma
    • analiza dla określonego zakresu dat

    Wizualizacje - prezentacja analizowanych danych (zmian, porównań) na wykresach i w tabelach

    Praca z wieloma datami

    Metoda realizacji szkolenia


    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych wykonywanych indywidualnie lub wspólnie z trenerem.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po ukończeniu  szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia, które uzupełniają wiedzę z zakresu języka DAX, Power BI oraz Power Query:

    • Power BI - analiza i wizualizacja danych
    • Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji,
    • Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat  (aktualnie oglądane szkolenie)
    • Power BI i DAX. Zaawansowana analiza na podstawie dat.
    • DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel
    • Power Query -  czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot i Power BI

     
    W przypadku obrania ścieżki rozwiązań BI w SQL Server Analysis Services rekomendowane szkolenia to:

    • Projektowanie rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem Microsoft SQL Server – zapoznaje uczestnika z zasadami projektowania aplikacji analitycznych wykorzystujących usługi SQL Server: Analysis Services, Integration Services oraz Reporting Services
    • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych
    • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – pozwalają zdobyć umiejętność tworzenia własnych modeli analitycznych przy pomocy usług Microsoft SQL Server
   11. W cenie szkolenia
   12. Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:
    • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
    • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   • Celem szkolenia jest zapoznanie osób używających narzędzia Power BI ze specyfiką pracy z datami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości analizowania danych w modelach opartych na danych importowanych.
   • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli przygotować własną analizę danych bazującą na datach i standardowych zakresach dat, w tym stworzyć odpowiednią tabelę dat, wykonać szereg obliczeń z wykorzystaniem prostych funkcji DAX i funkcji analizy czasowej (działających w modelach zbudowanych na bazie danych importowanych), a także zwizualizować wykonaną analizę.
   • Podczas szkolenia uczestnicy pracują w aplikacji Power BI Desktop

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił

   • używać wbudowanej tabeli dat
   • przygotować własną tabelę dat
   • przygotować analizę danych uwzględniającą określone zakresy dat, a także dni robocze lub dni świąteczne
   • porównać wartości miar dla standardowych okresów z różnych lat (dla danych importowanych)
   • policzyć skumulowane lub ruchome wartości miar (dla danych importowanych)
   • przygotować wizualizacje prezentujące wykonane analizy.
   • obsłużyć wiele kolumn zawierających daty używając jednej tabeli dat
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników


   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane i tworzą raporty przy użyciu narzędzia Power BI.

   Przygotowanie uczestników


   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się Power BI.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia


   Praca z wbudowaną tabelą dat

   • odwołania do pól wbudowanej tabeli dat (składnia rozszerzona)
   • użycie prostych funkcji dat
   • funkcje analizy czasowej, analiza porównawcza i przyrostowa
   Tworzenie własnej tabeli dat
   • tabela dat dla roku kalendarzowego
   • tabela dat dla roku fiskalnego
   •  nietypowe zakresy dat
   • dni robocze
   Analiza danych przy użyciu prostych funkcji DAX
   • różnica między datami, średni czas realizacji zamówienia
   • ilość dni roboczych, wartość sprzedaży w dni robocze, w określonych miesiącach, dniach tygodnia itp.
   Analiza danych z użyciem funkcji analizy czasowej (dla danych importowanych)
   • analiza porównawcza (np. rok do roku) dla okresów standardowych
   • sumy narastające
   • średnia ruchoma
   • analiza dla określonego zakresu dat

   Wizualizacje - prezentacja analizowanych danych (zmian, porównań) na wykresach i w tabelach

   Praca z wieloma datami

   Metoda realizacji szkolenia


   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych wykonywanych indywidualnie lub wspólnie z trenerem.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po ukończeniu  szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia, które uzupełniają wiedzę z zakresu języka DAX, Power BI oraz Power Query:

   • Power BI - analiza i wizualizacja danych
   • Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji,
   • Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat  (aktualnie oglądane szkolenie)
   • Power BI i DAX. Zaawansowana analiza na podstawie dat.
   • DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel
   • Power Query -  czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot i Power BI

    
   W przypadku obrania ścieżki rozwiązań BI w SQL Server Analysis Services rekomendowane szkolenia to:

   • Projektowanie rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem Microsoft SQL Server – zapoznaje uczestnika z zasadami projektowania aplikacji analitycznych wykorzystujących usługi SQL Server: Analysis Services, Integration Services oraz Reporting Services
   • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych
   • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – pozwalają zdobyć umiejętność tworzenia własnych modeli analitycznych przy pomocy usług Microsoft SQL Server
   W cenie szkolenia
   Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:
   • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
   • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne tematy

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33