POWER BI

DAX od podstaw – obliczenia w modelu danych w Power BI, SSAS ...

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   DAX od podstaw – obliczenia w modelu danych w Power BI, SSAS oraz w dodatku PowerPivot dla MS Excel


   Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z modelem danych, dowiadują się czym się różni miara od kolumny kalkulowanej, poznają i uczą się używać wybranych funkcji DAX. Szkolenie zawiera szereg ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy mogą potrenować poznane funkcje i nauczyć się przygotowywać obliczenia odpowiednie dla konkretnych sytuacji.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia 

    Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z językiem DAX od podstaw.

    Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z modelem danych, dowiadują się czym się różni miara od kolumny kalkulowanej, poznają i uczą się używać wybranych funkcji DAX. Szkolenie zawiera szereg ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy mogą potrenować poznane funkcje i nauczyć się przygotowywać obliczenia odpowiednie dla konkretnych sytuacji.

    Nabyte umiejętności można wykorzystywać do analizy danych w Power BI, SQL Server Analysis Services oraz w  dodatku PowerPivot dla MS Excel.

    Umiejętności


    Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

    • definiował miary i kolumny kalkulowane
    • tworzył proste formuły języka DAX
    • używał podstawowych funkcji języka DAX
    • wyświetlał proste komunikaty
    • przygotowywał kolumny relacji
    • definiował niestandardowe sortowanie
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty w narzędziu Power BI lub dodatku PowerPivot w MS Excel, które mają niewielkie doświadczenie lub nie mają żadnego doświadczenia w tworzeniu formuł w języku DAX.  

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, podstawowa znajomość Power BI  lub dodatku Excela Power Pivot. Nie jest wymagana znajomość języka DAX.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy plan szkolenia:

    Wprowadzenie do modelu danych 

    Charakterystyka obliczeń: miary i kolumny kalkulowanej

    Konteksty wykonania

    Operatory

    Funkcje:

    • agregujące: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT
    • iteracyjne: SUMX, AVERAGEX, MINX, MAXX, COUNTX
    • RELATED
    • COUNTROWS
    • DISTINCTCOUNT
    • VALUES I DISTINCT
    • ALL, ALLSELECTED
    • FILTER
    • CALCULATE 

    Funkcje warunkowe IF i SWITCH

    Wyświetlanie komunikatów za pomocą funkcji SELECTEDVALUE

    Proste funkcje tekstowe

    Proste funkcje obsługi dat

    Przygotowywanie kolumn relacji

    Kolumny sortowania


    Metoda realizacji: 

    Szkolenie ma formę następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych, wykonywanych indywidualnie lub wspólnie.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po ukończeniu  szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia, które uzupełniają wiedzę z zakresu języka DAX, Power BI oraz Power Query:

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z językiem DAX od podstaw.

   Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z modelem danych, dowiadują się czym się różni miara od kolumny kalkulowanej, poznają i uczą się używać wybranych funkcji DAX. Szkolenie zawiera szereg ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy mogą potrenować poznane funkcje i nauczyć się przygotowywać obliczenia odpowiednie dla konkretnych sytuacji.

   Nabyte umiejętności można wykorzystywać do analizy danych w Power BI, SQL Server Analysis Services oraz w  dodatku PowerPivot dla MS Excel.

   Umiejętności


   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • definiował miary i kolumny kalkulowane
   • tworzył proste formuły języka DAX
   • używał podstawowych funkcji języka DAX
   • wyświetlał proste komunikaty
   • przygotowywał kolumny relacji
   • definiował niestandardowe sortowanie
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty w narzędziu Power BI lub dodatku PowerPivot w MS Excel, które mają niewielkie doświadczenie lub nie mają żadnego doświadczenia w tworzeniu formuł w języku DAX.  

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, podstawowa znajomość Power BI  lub dodatku Excela Power Pivot. Nie jest wymagana znajomość języka DAX.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy plan szkolenia:

   Wprowadzenie do modelu danych 

   Charakterystyka obliczeń: miary i kolumny kalkulowanej

   Konteksty wykonania

   Operatory

   Funkcje:

   • agregujące: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT
   • iteracyjne: SUMX, AVERAGEX, MINX, MAXX, COUNTX
   • RELATED
   • COUNTROWS
   • DISTINCTCOUNT
   • VALUES I DISTINCT
   • ALL, ALLSELECTED
   • FILTER
   • CALCULATE 

   Funkcje warunkowe IF i SWITCH

   Wyświetlanie komunikatów za pomocą funkcji SELECTEDVALUE

   Proste funkcje tekstowe

   Proste funkcje obsługi dat

   Przygotowywanie kolumn relacji

   Kolumny sortowania


   Metoda realizacji: 

   Szkolenie ma formę następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych, wykonywanych indywidualnie lub wspólnie.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po ukończeniu  szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia, które uzupełniają wiedzę z zakresu języka DAX, Power BI oraz Power Query:

   Podobne tematy

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33