Power BI

Power BI, Power Pivot, Power Query

- analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury


   Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Podczas szkolenia uczestnicy budują model danych dla konkretnego przypadku, którego poszczególne aspekty odpowiadają sytuacjom spotykanym w rzeczywistości, a następnie przygotowują jego analizę. Utrwalają przy tym wcześniej używane i poznają nowe techniki przekształceń danych oraz wybrane formuły i funkcje DAX. To szkolenie jest idealne dla Ciebie, jeżeli Twoje analizy opierają się na danych niezbyt dobrej jakości. Dzięki nam nauczysz się, jak budować z nich funkcjonalny model danych, a wykorzystując szereg funkcji DAX, poszerzysz lub utrwalisz swoje umiejętności analityczne.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia
    
   Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania analiz na podstawie danych importowanych, ze szczególnym uwzględnieniem danych pochodzących z arkuszy Excel i plików tekstowych (csv, txt), przy użyciu narzędzi Power BI Desktop lub Power Pivot i Power Query. Podczas szkolenia uczestnicy budują model danych dla konkretnego przypadku, którego poszczególne aspekty odpowiadają sytuacjom spotykanym w rzeczywistości, a następnie przygotowują jego analizę.  Utrwalają przy tym wcześniej używane i poznają nowe techniki przekształceń danych oraz wybrane formuły i funkcje DAX. Po szkoleniu uczestnicy będą umieli zaplanować i zbudować model danych oparty na danych importowanych, dodać kolumny kalkulowane, zdefiniować miary oraz zakończyć analizę raportem.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

   • zaplanować strukturę modelu danych
   • przekształcić zaimportowane dane do postaci gotowej do analizy
   • połączyć tabele relacjami, w tym przygotować kolumny - klucze
   • dodać do modelu danych kolumny kalkulowane i definiować miary
   • używać funkcji DAX - iteratorów, warunków, wyszukiwania, filtrów, funkcji CALCULATE , funkcji analizy czasowej
   • przygotować tabelę dat
   • zdefiniować niestandardowe sortowanie
   • zaprezentować dane w raporcie
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które korzystając z Power BI lub dodatku Power Pivot przygotowują interaktywne raporty na podstawie danych importowanych ze źródeł bez struktury (np. z arkuszy Excel,  plików tekstowych).

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość Power BI lub dodatków Power Pivot i Power Query.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Projektowanie struktury modelu danych

   • logika danych źródłowych
   • określenie danych wynikowych
   • planowanie docelowej postaci tabel i połączeń między nimi

   Organizacja danych

   • przekształcanie importowanych danych do postaci tabel docelowych
   • automatyczne łączenie i przekształcanie danych umieszczonych w folderze (plików Excel lub tekstowych)
   • przygotowanie tabel do utworzenia relacji

   Analiza danych,  definiowanie miar i dodawanie kolumn kalkulowanych
   obliczenia na podstawie danych cząstkowych z różnych tabel – specyfika użycia funkcji RELATED, iteratory, warunki, wyszukiwanie danych

   • analiza ukierunkowana na wybrane dane – filtry, funkcja CALCULATE, modyfikatory
   • porównawcza i przyrostowa analiza czasowa – tabela dat i funkcje analizy czasowej

   Wizualizacja danych

   • wybór wizualizacji
   • korzystanie z filtrów i fragmentatorów
   • formatowanie fragmentatorów

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie studium przypadku – na podstawie danych fikcyjnej firmy uczestnicy wraz z trenerem planują i realizują kolejne etapy analizy. Zadania wykonywane są wspólnie lub samodzielnie z późniejszym omówieniem. W trakcie pracy trener uzupełnia wiedzę uczestników o potrzebne techniki przekształceń, wprowadza nowe funkcje itp.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Podobne tematy