POWER BI

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat


   Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Naucz się,  jak pracować z różnymi kalendarzami i jak tworzyć formuły, dzięki którym prezentacja zmian i porównań staje się łatwa w realizacji i daje czytelny efekt. Zobacz też nasze podstawowe szkolenie „Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat” dotyczące analizy ukierunkowanej na porównania i zmiany w czasie.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cel szkolenia: 

   • poszerzenie umiejętności analizowania danych na podstawie dat, z uwzględnieniem pracy z modelami danych Direct Query.


   Dzięki szkoleniu będziesz potrafił: 

   • przygotować własną analizę danych bazującą na standardowych i niestandardowych zakresach dat (np. tygodniach lub zakresach względnych) z użyciem funkcji i złożonych wyrażeń DAX oraz wizualizacji z dynamicznie zmienianą zawartością a także potrafił na podstawie danych historycznych przygotować i zwizualizować cele i plany na przyszłe okresy. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w aplikacji Power BI Desktop. przygotować tabelę dat dla kalendarza standardowego i tygodniowego w standardzie ISO
   • przygotować szablon tabeli dat do wykorzystania w innych modelach danych
   • przygotować analizę danych bazującą na datach (zakresach standardowych i niestandardowych) zarówno w modelach Direct Query, jak i na danych importowanych (bez użycia funkcji analizy czasowej)
   • przygotować wizualizacje (standardowe i ze zmienną zawartością) prezentujące wykonane analizy .
   • policzyć i zwizualizować cele i plany na następny okres
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   Profil uczestników:

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane i tworzą raporty przy użyciu narzędzia Power BI.

   Przygotowanie uczestników: 

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Power BI obejmująca definiowanie kolumn obliczanych i miar z użyciem prostych funkcji DAX oraz tworzenie standardowych wizualizacji. Mile widziane uczestnictwo w szkoleniu „Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat”.
   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia
   Szczegółowy plan szkolenia:

   Kalendarz standardowy i kalendarz tygodniowy ISO
   • tabela dat dla roku kalendarzowego
   • tabela dat dla kalendarza tygodniowego ISO
   • dni robocze, dni świąteczne
   • przygotowanie szablonu tabeli dat (do wykorzystania w innych modelach danych)
   Analiza danych dla kalendarza standardowego i ISO, z użyciem złożonych wyrażeń DAX (dla modeli opartych zarówno na danych importowanych jak i na zapytaniach bezpośrednich, czyli Direct Query)
   • analiza porównawcza rok do roku, miesiąc do miesiąca, tydzień do tygodnia itp.
   • analiza porównawcza do określonej daty .
   • suma narastająca, średnia krocząca, średnia miesięczna.
   • analiza dla wybranego zakresu dat, zakresy określane względem wybranej daty
   Wizualizacja analizowanych danych
   • prezentacja zmian, porównań, porównań danych skumulowanych
   • wykresy z krzywą wybieraną z fragmentatora


   Planowanie, szacowanie przyszłych wyników na podstawie danych historycznych – obliczenia i wizualizacja

   Metoda realizacji: 

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych wykonywanych indywidualnie lub wspólnie z trenerem.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Podobne tematy