Język PL/pgSQL w bazach danych PostgreSQL

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Język PL/pgSQL w bazach danych PostgreSQL

   Opis szkolenia

   Celem szkolenia Język PL/pgSQL w bazach danych PostgreSQL jest poznanie języka PL/pgSQL służącego do programowania na serwerze bazodanowym PostgreSQL. 

   Poznaj program szkolenia PostgreSQL

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolaenia jest poznanie języka PL/pgSQL służącego do programowania na serwerze bazodanowym PostgreSQL. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Tworzyć bloki anonimowe,
   • Tworzyć i wywoływać procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,
   • Generować, przechwytywać i obsługiwać wyjątki,
   • Wykorzystywać kursory,
   • Tworzyć, przekazywać i wykorzystywać rekordy
   • Tworzyć wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych PostgreSQL, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności. 

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska PostgreSQL i języka SQL (zagadnienia objęte kursem „PostgreSQL - poziom podstawowy”). 

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Przedstawienie celów i zakresu szkolenia
   Rola języka PL/pgSQL
   Sposoby wykorzystania PL/pgSQL
   Współpraca z bazą danych
   PL/pgSQL w aplikacji PgAdmin
   Organizacja baz i schematów
   Typy danych

   • Skalarne
   • Złożone
   • Zakotwiczone

   Bloki anonimowe PL/pgSQL

   • uruchamianie
   • przekazywanie parametrów

   Kursory niejawne
   Instrukcje warunkowe
   Instrukcje iteracyjne
   Procedury
   Budowa procedur
   Wywołania
   Parametry uruchamiania
   Funkcje
   Sposoby wywołania
   Wartości zwracane
   Obsługa wyjątków
   Rodzaje wyjątków
   Wyjątki wbudowane
   Wychwytywanie wyjątków
   Funkcje do obsługi wyjątków
   Zgłaszanie wyjątków
   Kursory jawne
   Obsługa kursorów
   Atrybuty kursorów
   Kursory i pętle
   Zastosowania
   Dynamiczny SQL
   Rekordy
   Zastosowanie
   Tworzenie i obsługa
   Wyzwalacze bazodanowe

   • rodzaje wyzwalaczy
   • wyzwalacze DML
   • wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne

   Wyzwalacze bazodanowe 

   • wykorzystanie pseudorekordów
   • predykaty warunkowe
   • ograniczenia dotyczące wyzwalaczy

   Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w PL/pgSQL
   Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów
   Dodatkowe pytania uczestników
   Podsumowanie szkolenia
   Test
   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „PostrgreSQL – administracja bazą danych”
   • Szkolenie: „PostgreSQL – Strojenie wydajnościowe” 

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia