• Cele szkolenia

  programowania na serwerze bazodanowym PostgreSQL. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych.
 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych PostgreSQL, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska PostgreSQL i języka SQL (zagadnienia objęte kursem „PostgreSQL - poziom podstawowy”).
 • Czas trwania

  • Cztery sesje szkoleniowe.
  • Czas sesji szkoleniowej: 180 minut + przerwy.
  • Sesja szkoleniowa składa się z modułów szkoleniowych.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Sesje szkoleniowe 1 (180 min)

  Moduł 1:

  Omówienie:

  ·       Organizacji czasowe szkolenia

  ·       Środowiska pracy

  ·       Formy komunikacji

  Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

  Rola języka PL/pgSQL

  Sposoby wykorzystania PL/pgSQL

  Współpraca z bazą danych

  Moduł 2:

  PL/pgSQL w aplikacji PgAdmin

  Organizacja baz i schematów

  Wspólne ćwiczenie

  Ćwiczenie samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 3:

  Typy danych

  ·       Skalarne

  ·       Złożone

  ·       Zakotwiczone

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 4:

  Bloki anonimowe PL/pgSQL

  ·       uruchamianie

  ·       przekazywanie parametrów

  Kursory niejawne

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 5:

  Instrukcje warunkowe

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 6:

  Instrukcje iteracyjne

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 7:

  Podsumowanie sesji

  Pytania i odpowiedzi

  Przedstawienie planu kolejnej sesji

  Sesje szkoleniowe 2 (180 min)

  Moduł 1:

  Procedury

  Budowa procedur

  Wywołania

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 2:

  Procedury – ciąg dalszy

  Parametry uruchamiania

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 3:

  Funkcje

  Sposoby wywołania

  Wartości zwracane

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 4:

  Obsługa wyjątków

  Rodzaje wyjątków

  Wyjątki wbudowane

  Wychwytywanie wyjątków

  Funkcje do obsługi wyjątków

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 5:

  Obsługa wyjątków – ciąg dalszy

  Zgłaszanie wyjątków

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 6:

  Podsumowanie sesji

  Pytania i odpowiedzi

  Przedstawienie planu kolejnej sesji

  Sesje szkoleniowe 3 (180 min)

  Moduł 1:

  Kursory jawne

  Obsługa kursorów

  Atrybuty kursorów

  Kursory i pętle

  Zastosowania

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 2:

  Dynamiczny SQL

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 3:

  Rekordy

  Zastosowanie

  Tworzenie i obsługa

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 5:

  Podsumowanie sesji

  Pytania i odpowiedzi

  Przedstawienie planu kolejnej sesji

  Sesje szkoleniowe 4 (180 min)

  Moduł 1:

  Wyzwalacze bazodanowe

  ·       rodzaje wyzwalaczy

  ·       wyzwalacze DML

  ·       wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 2:

  Wyzwalacze bazodanowe – ciąg dalszy

  ·       wykorzystanie pseudorekordów

  ·       predykaty warunkowe

  ·       ograniczenia dotyczące wyzwalaczy

  Wspólne ćwiczenia

  Ćwiczenia samodzielne

  Omówienie rozwiązań

  Podsumowanie modułu

  Moduł 3:

  Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w PL/pgSQL

  Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

  Omówienie rozwiązań

  Moduł 4:

  Dodatkowe pytania uczestników

  Podsumowanie szkolenia

  Test

  Ankieta

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  ·       Tworzyć bloki anonimowe,

  ·       Tworzyć i wywoływać procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,

  ·       Generować, przechwytywać i obsługiwać wyjątki,

  ·       Wykorzystywać kursory,

  ·       Tworzyć, przekazywać i wykorzystywać rekordy

  ·       Tworzyć wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  •     Szkolenie: „PostrgreSQL – administracja bazą danych”

  •     Szkolenie: „PostgreSQL – Strojenie wydajnościowe”

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33