Język PL/pgSQL w bazach danych PostgreSQL

Opis szkolenia

Celem szkolenia Język PL/pgSQL w bazach danych PostgreSQL jest poznanie języka PL/pgSQL służącego do programowania na serwerze bazodanowym PostgreSQL. 

Poznaj program szkolenia PostgreSQL

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem szkolaenia jest poznanie języka PL/pgSQL służącego do programowania na serwerze bazodanowym PostgreSQL. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych.

  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Tworzyć bloki anonimowe,
  • Tworzyć i wywoływać procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,
  • Generować, przechwytywać i obsługiwać wyjątki,
  • Wykorzystywać kursory,
  • Tworzyć, przekazywać i wykorzystywać rekordy
  • Tworzyć wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi.

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych PostgreSQL, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności. 

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska PostgreSQL i języka SQL (zagadnienia objęte kursem „PostgreSQL - poziom podstawowy”). 

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Przedstawienie celów i zakresu szkolenia
  Rola języka PL/pgSQL
  Sposoby wykorzystania PL/pgSQL
  Współpraca z bazą danych
  PL/pgSQL w aplikacji PgAdmin
  Organizacja baz i schematów
  Typy danych

  • Skalarne
  • Złożone
  • Zakotwiczone

  Bloki anonimowe PL/pgSQL

  • uruchamianie
  • przekazywanie parametrów

  Kursory niejawne
  Instrukcje warunkowe
  Instrukcje iteracyjne
  Procedury
  Budowa procedur
  Wywołania
  Parametry uruchamiania
  Funkcje
  Sposoby wywołania
  Wartości zwracane
  Obsługa wyjątków
  Rodzaje wyjątków
  Wyjątki wbudowane
  Wychwytywanie wyjątków
  Funkcje do obsługi wyjątków
  Zgłaszanie wyjątków
  Kursory jawne
  Obsługa kursorów
  Atrybuty kursorów
  Kursory i pętle
  Zastosowania
  Dynamiczny SQL
  Rekordy
  Zastosowanie
  Tworzenie i obsługa
  Wyzwalacze bazodanowe

  • rodzaje wyzwalaczy
  • wyzwalacze DML
  • wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne

  Wyzwalacze bazodanowe 

  • wykorzystanie pseudorekordów
  • predykaty warunkowe
  • ograniczenia dotyczące wyzwalaczy

  Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w PL/pgSQL
  Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów
  Dodatkowe pytania uczestników
  Podsumowanie szkolenia
  Test
  Ankieta

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi. 

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „PostrgreSQL – administracja bazą danych”
  • Szkolenie: „PostgreSQL – Strojenie wydajnościowe” 

 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem szkolaenia jest poznanie języka PL/pgSQL służącego do programowania na serwerze bazodanowym PostgreSQL. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Tworzyć bloki anonimowe,
 • Tworzyć i wywoływać procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,
 • Generować, przechwytywać i obsługiwać wyjątki,
 • Wykorzystywać kursory,
 • Tworzyć, przekazywać i wykorzystywać rekordy
 • Tworzyć wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych PostgreSQL, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności. 

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska PostgreSQL i języka SQL (zagadnienia objęte kursem „PostgreSQL - poziom podstawowy”). 

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Przedstawienie celów i zakresu szkolenia
Rola języka PL/pgSQL
Sposoby wykorzystania PL/pgSQL
Współpraca z bazą danych
PL/pgSQL w aplikacji PgAdmin
Organizacja baz i schematów
Typy danych

 • Skalarne
 • Złożone
 • Zakotwiczone

Bloki anonimowe PL/pgSQL

 • uruchamianie
 • przekazywanie parametrów

Kursory niejawne
Instrukcje warunkowe
Instrukcje iteracyjne
Procedury
Budowa procedur
Wywołania
Parametry uruchamiania
Funkcje
Sposoby wywołania
Wartości zwracane
Obsługa wyjątków
Rodzaje wyjątków
Wyjątki wbudowane
Wychwytywanie wyjątków
Funkcje do obsługi wyjątków
Zgłaszanie wyjątków
Kursory jawne
Obsługa kursorów
Atrybuty kursorów
Kursory i pętle
Zastosowania
Dynamiczny SQL
Rekordy
Zastosowanie
Tworzenie i obsługa
Wyzwalacze bazodanowe

 • rodzaje wyzwalaczy
 • wyzwalacze DML
 • wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne

Wyzwalacze bazodanowe 

 • wykorzystanie pseudorekordów
 • predykaty warunkowe
 • ograniczenia dotyczące wyzwalaczy

Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w PL/pgSQL
Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów
Dodatkowe pytania uczestników
Podsumowanie szkolenia
Test
Ankieta

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi. 

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 • Szkolenie: „PostrgreSQL – administracja bazą danych”
 • Szkolenie: „PostgreSQL – Strojenie wydajnościowe” 

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Podobne szkolenia

Najbliższe szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33