PostgreSQL – kurs podstawowy

Opis szkolenia

Szkolenie PostrgreSQL – kurs podstawowy to kurs dzieki któremu zrozumiesz rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji.

Poznaj program szkolenia PostgreSQL

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zasad funkcjonowania relacyjnej bazy danych, jej elementów składowych i zależności pomiędzy nimi. Będzie rozumiał rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji. Ponadto dzięki ćwiczeniom praktycznym uzyska umiejętność formułowania różnego rodzaju zapytań o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosowania ich adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie potrafił edytować dane w bazie danych oraz wykorzystać transakcje w celu bezpiecznego ich przetwarzania i utrwalania efektów.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

  • Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
  • Wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
  • Wykorzystywać funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
  • Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
  • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
  • Wykorzystywać podzapytania w celu realizacji złożonych kwerend
  • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
  • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
  • Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących bazy danych jako źródło informacji podczas konstruowania różnorodnych raportów, analizy danych oraz tworzenia aplikacji.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska MS Windows.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia PostrgreSQL – kurs podstawowy
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

  Zasady licencjonowania – open source

  Cechy wyróżniające PostgreSQL od innych serwerów baz danych

  Aplikacja PgAdmin

  Podstawy relacyjnego modelu organizacji danych

  Pojęcie serwera baz danych

  Obiekty serwera:

  • Bazy
  • Przestrzenie tabel
  • Schematy
  • Role

  Język SQL - wybieranie danych 

  Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

  Tworzenie prostych zapytań

  • Słowa kluczowe
  • Składnia poleceń
  • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

  Sortowanie danych

  Użycie funkcji w zapytaniach 

  Funkcje jednowierszowe

  Funkcje grupowe 

  Filtracja na wynikach agregacji

  Wybieranie danych z wielu tabel 

  • Sposoby łączenia tabel
  • Rodzaje złączeń

  Złączenia równościowe (equi-join)

  Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

  Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

  • lewostrone, 
  • prawostronne, 
  • obustronne

  Samozłączenie (self-join)

  Wspólne ćwiczenia

  Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

  • Suma
  • Przecięcie
  • Różnica

  Podzapytania

  • Rola podzapytań
  • Dekompozycja zapytań
  • Lokalizacja podzapytań

  Podzapytania proste

  Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

  Podzapytania skorelowane

  Język manipulowania danymi (DML) 

  • Insert
  • Update
  • Delete

  Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

  Transakcje

  • Idea transakcyjności operacji
  • Zatwierdzanie (commit)
  • Odrzucanie (rollback)
  • Punkty zachowania (savepoint)

  Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

  Dodatkowe pytania uczestników

  Podsumowanie szkolenia

  Test 

  Ankieta

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi .

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „PostrgreSQL – implementacja baz danych”
  • Szkolenie: „PostrgreSQL – administracja bazą danych”

 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zasad funkcjonowania relacyjnej bazy danych, jej elementów składowych i zależności pomiędzy nimi. Będzie rozumiał rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji. Ponadto dzięki ćwiczeniom praktycznym uzyska umiejętność formułowania różnego rodzaju zapytań o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosowania ich adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie potrafił edytować dane w bazie danych oraz wykorzystać transakcje w celu bezpiecznego ich przetwarzania i utrwalania efektów.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
 • Wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
 • Wykorzystywać funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
 • Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
 • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
 • Wykorzystywać podzapytania w celu realizacji złożonych kwerend
 • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
 • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
 • Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących bazy danych jako źródło informacji podczas konstruowania różnorodnych raportów, analizy danych oraz tworzenia aplikacji.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska MS Windows.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia PostrgreSQL – kurs podstawowy

Szczegółowy program szkolenia

Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

Zasady licencjonowania – open source

Cechy wyróżniające PostgreSQL od innych serwerów baz danych

Aplikacja PgAdmin

Podstawy relacyjnego modelu organizacji danych

Pojęcie serwera baz danych

Obiekty serwera:

 • Bazy
 • Przestrzenie tabel
 • Schematy
 • Role

Język SQL - wybieranie danych 

Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

Tworzenie prostych zapytań

 • Słowa kluczowe
 • Składnia poleceń
 • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

Sortowanie danych

Użycie funkcji w zapytaniach 

Funkcje jednowierszowe

Funkcje grupowe 

Filtracja na wynikach agregacji

Wybieranie danych z wielu tabel 

 • Sposoby łączenia tabel
 • Rodzaje złączeń

Złączenia równościowe (equi-join)

Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

 • lewostrone, 
 • prawostronne, 
 • obustronne

Samozłączenie (self-join)

Wspólne ćwiczenia

Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

 • Suma
 • Przecięcie
 • Różnica

Podzapytania

 • Rola podzapytań
 • Dekompozycja zapytań
 • Lokalizacja podzapytań

Podzapytania proste

Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

Podzapytania skorelowane

Język manipulowania danymi (DML) 

 • Insert
 • Update
 • Delete

Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

Transakcje

 • Idea transakcyjności operacji
 • Zatwierdzanie (commit)
 • Odrzucanie (rollback)
 • Punkty zachowania (savepoint)

Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

Dodatkowe pytania uczestników

Podsumowanie szkolenia

Test 

Ankieta

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi .

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 • Szkolenie: „PostrgreSQL – implementacja baz danych”
 • Szkolenie: „PostrgreSQL – administracja bazą danych”

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33