PostrgreSQL

PostgreSQL – kurs podstawowy

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   PostgreSQL – kurs podstawowy

   Opis szkolenia

   Szkolenie PostrgreSQL – kurs podstawowy to kurs dzieki któremu zrozumiesz rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji.

   Poznaj program szkolenia PostgreSQL

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zasad funkcjonowania relacyjnej bazy danych, jej elementów składowych i zależności pomiędzy nimi. Będzie rozumiał rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji. Ponadto dzięki ćwiczeniom praktycznym uzyska umiejętność formułowania różnego rodzaju zapytań o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosowania ich adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie potrafił edytować dane w bazie danych oraz wykorzystać transakcje w celu bezpiecznego ich przetwarzania i utrwalania efektów.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

   • Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
   • Wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
   • Wykorzystywać funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
   • Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
   • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
   • Wykorzystywać podzapytania w celu realizacji złożonych kwerend
   • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
   • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
   • Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących bazy danych jako źródło informacji podczas konstruowania różnorodnych raportów, analizy danych oraz tworzenia aplikacji.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska MS Windows.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia PostrgreSQL – kurs podstawowy

   Szczegółowy program szkolenia

   Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

   Zasady licencjonowania – open source

   Cechy wyróżniające PostgreSQL od innych serwerów baz danych

   Aplikacja PgAdmin

   Podstawy relacyjnego modelu organizacji danych

   Pojęcie serwera baz danych

   Obiekty serwera:

   • Bazy
   • Przestrzenie tabel
   • Schematy
   • Role

   Język SQL - wybieranie danych 

   Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

   Tworzenie prostych zapytań

   • Słowa kluczowe
   • Składnia poleceń
   • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

   Sortowanie danych

   Użycie funkcji w zapytaniach 

   Funkcje jednowierszowe

   Funkcje grupowe 

   Filtracja na wynikach agregacji

   Wybieranie danych z wielu tabel 

   • Sposoby łączenia tabel
   • Rodzaje złączeń

   Złączenia równościowe (equi-join)

   Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

   Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

   • lewostrone, 
   • prawostronne, 
   • obustronne

   Samozłączenie (self-join)

   Wspólne ćwiczenia

   Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

   • Suma
   • Przecięcie
   • Różnica

   Podzapytania

   • Rola podzapytań
   • Dekompozycja zapytań
   • Lokalizacja podzapytań

   Podzapytania proste

   Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

   Podzapytania skorelowane

   Język manipulowania danymi (DML) 

   • Insert
   • Update
   • Delete

   Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

   Transakcje

   • Idea transakcyjności operacji
   • Zatwierdzanie (commit)
   • Odrzucanie (rollback)
   • Punkty zachowania (savepoint)

   Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

   Dodatkowe pytania uczestników

   Podsumowanie szkolenia

   Test 

   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi .

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „PostrgreSQL – implementacja baz danych”
   • Szkolenie: „PostrgreSQL – administracja bazą danych”

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia