PostgreSQL – klaster wysokiej dostępności ...

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   PostgreSQL – klaster wysokiej dostępności (High Availability) z wykorzystaniem Patroni


   Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Patroni oraz Ansible

   O szkoleniu

   Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniem uruchomienia bazy danych PostgreSQL w architekturze klastra wysokiej dostępności (HA - High Availability).

   Poznaj program szkolenia PostgreSQL

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem uruchomienia bazy danych PostgreSQL
    w architekturze klastra wysokiej dostępności (HA - High Availability). W części teoretycznej szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do wykonania czynności związanych z instalacją, konfiguracją, zarządzaniem, utrzymaniem oraz monitoringiem komponentów wchodzących w skład klastra wysokiej dostępności dla bazy danych PostgreSQL z wykorzystaniem narzędzia Patroni. Ćwiczenia praktyczne będą realizowane na platformie Linux i przeprowadzą uczestników przez proces manualnej instalacji i konfiguracji klastra PostgreSQL HA (High Availability) oraz symulacje najczęstszych awarii wskazując sposób na ich naprawienie. Ostatnia część szkolenia będzie poświęcona zapoznaniu się z narzędziem Ansible do automatyzacji procesów instalacji oraz konfiguracji oprogramowania, które jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi z zakresu IaC (Infrastructure as Code).

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
    • Zarządzać konfiguracją komponentów wchodzących w skład klastra bazy danych PostgreSQL
    • Wykorzystać narzędzie Patroni do uruchomienia klastra bazy danych PostgreSQL
    • Monitorować stan komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
    • Wykonywać czynności administracyjne w zakresie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
    • Reagować na najczęstsze awarie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
    • Wykorzystać Ansible do automatyzacji procesu instalacji i konfiguracji klastra bazy danych PostgreSQL

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazami danych PostgreSQL i są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z uruchomieniem klastra bazy danych w architekturze wysokiej dostępności oraz procesem automatyzacji instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible.

    Szkolenie dla: Inżynierów systemowych, Administratorów baz danych, Zespołów Ops/DevOps

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych z instalacja, konfiguracją oraz replikacją bazy danych PostgreSQL, definicji standardu YAML, podstaw obsługi systemów operacyjnych Linux oraz narzędzia Ansible.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni szkoleniowe po 8 godzin
   7. Szczegółowy program szkolenia PostgreSQL – klaster wysokiej dostępności
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Patroni + Ansible = PostgreSQL HA

    Podstawowe komponenty klastra PostgreSQL HA

    Metody konfiguracji komponentów

    Parametry konfiguracyjne Patroni

    Uruchomienie klastra PostgreSQL w HA (Ćwiczenia praktyczne)

    Sposoby i reguły tworzenia replik oraz klastra

    Monitoring klastra PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

    Metody replikacji danych

    Zarządzanie klastrem PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

    Aktualizacja komponentów klastra

    Zabezpieczenia przed Split-Brain w klastrze HA (Ćwiczenia praktyczne)

    Symulacja awarii podstawowych elementów klastra (Ćwiczenia praktyczne)

    Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible (Ćwiczenia praktyczne)

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w podziale na moduły obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej uczestnik szkolenia zdobywa podstawową i niezbędną wiedzę do realizacji części praktycznej. Część praktyczna jest realizowana w ramach zdalnej platformy i do obsługi wymaga tylko przeglądarki internetowej.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. W ramach szkolenia zapewniamy
   10. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem uruchomienia bazy danych PostgreSQL
   w architekturze klastra wysokiej dostępności (HA - High Availability). W części teoretycznej szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do wykonania czynności związanych z instalacją, konfiguracją, zarządzaniem, utrzymaniem oraz monitoringiem komponentów wchodzących w skład klastra wysokiej dostępności dla bazy danych PostgreSQL z wykorzystaniem narzędzia Patroni. Ćwiczenia praktyczne będą realizowane na platformie Linux i przeprowadzą uczestników przez proces manualnej instalacji i konfiguracji klastra PostgreSQL HA (High Availability) oraz symulacje najczęstszych awarii wskazując sposób na ich naprawienie. Ostatnia część szkolenia będzie poświęcona zapoznaniu się z narzędziem Ansible do automatyzacji procesów instalacji oraz konfiguracji oprogramowania, które jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi z zakresu IaC (Infrastructure as Code).

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
   • Zarządzać konfiguracją komponentów wchodzących w skład klastra bazy danych PostgreSQL
   • Wykorzystać narzędzie Patroni do uruchomienia klastra bazy danych PostgreSQL
   • Monitorować stan komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
   • Wykonywać czynności administracyjne w zakresie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
   • Reagować na najczęstsze awarie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
   • Wykorzystać Ansible do automatyzacji procesu instalacji i konfiguracji klastra bazy danych PostgreSQL

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazami danych PostgreSQL i są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z uruchomieniem klastra bazy danych w architekturze wysokiej dostępności oraz procesem automatyzacji instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible.

   Szkolenie dla: Inżynierów systemowych, Administratorów baz danych, Zespołów Ops/DevOps

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych z instalacja, konfiguracją oraz replikacją bazy danych PostgreSQL, definicji standardu YAML, podstaw obsługi systemów operacyjnych Linux oraz narzędzia Ansible.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni szkoleniowe po 8 godzin
   Szczegółowy program szkolenia PostgreSQL – klaster wysokiej dostępności

   Szczegółowy program szkolenia

   Patroni + Ansible = PostgreSQL HA

   Podstawowe komponenty klastra PostgreSQL HA

   Metody konfiguracji komponentów

   Parametry konfiguracyjne Patroni

   Uruchomienie klastra PostgreSQL w HA (Ćwiczenia praktyczne)

   Sposoby i reguły tworzenia replik oraz klastra

   Monitoring klastra PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

   Metody replikacji danych

   Zarządzanie klastrem PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

   Aktualizacja komponentów klastra

   Zabezpieczenia przed Split-Brain w klastrze HA (Ćwiczenia praktyczne)

   Symulacja awarii podstawowych elementów klastra (Ćwiczenia praktyczne)

   Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible (Ćwiczenia praktyczne)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w podziale na moduły obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej uczestnik szkolenia zdobywa podstawową i niezbędną wiedzę do realizacji części praktycznej. Część praktyczna jest realizowana w ramach zdalnej platformy i do obsługi wymaga tylko przeglądarki internetowej.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33