PostgreSQL

Klaster wysokiej dostępności (High Availability) z wykorzystaniem Patroni
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   PostgreSQL – klaster wysokiej dostępności (High Availability) z wykorzystaniem Patroni


   Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Patroni oraz Ansible

   O szkoleniu

   Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniem uruchomienia bazy danych PostgreSQL w architekturze klastra wysokiej dostępności (HA - High Availability).

   Poznaj program szkolenia PostgreSQL

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem uruchomienia bazy danych PostgreSQL
   w architekturze klastra wysokiej dostępności (HA - High Availability). W części teoretycznej szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do wykonania czynności związanych z instalacją, konfiguracją, zarządzaniem, utrzymaniem oraz monitoringiem komponentów wchodzących w skład klastra wysokiej dostępności dla bazy danych PostgreSQL z wykorzystaniem narzędzia Patroni. Ćwiczenia praktyczne będą realizowane na platformie Linux i przeprowadzą uczestników przez proces manualnej instalacji i konfiguracji klastra PostgreSQL HA (High Availability) oraz symulacje najczęstszych awarii wskazując sposób na ich naprawienie. Ostatnia część szkolenia będzie poświęcona zapoznaniu się z narzędziem Ansible do automatyzacji procesów instalacji oraz konfiguracji oprogramowania, które jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi z zakresu IaC (Infrastructure as Code).

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
   • Zarządzać konfiguracją komponentów wchodzących w skład klastra bazy danych PostgreSQL
   • Wykorzystać narzędzie Patroni do uruchomienia klastra bazy danych PostgreSQL
   • Monitorować stan komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
   • Wykonywać czynności administracyjne w zakresie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
   • Reagować na najczęstsze awarie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
   • Wykorzystać Ansible do automatyzacji procesu instalacji i konfiguracji klastra bazy danych PostgreSQL

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazami danych PostgreSQL i są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z uruchomieniem klastra bazy danych w architekturze wysokiej dostępności oraz procesem automatyzacji instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible.

   Szkolenie dla: Inżynierów systemowych, Administratorów baz danych, Zespołów Ops/DevOps

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych z instalacja, konfiguracją oraz replikacją bazy danych PostgreSQL, definicji standardu YAML, podstaw obsługi systemów operacyjnych Linux oraz narzędzia Ansible.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni szkoleniowe po 8 godzin
   Szczegółowy program szkolenia PostgreSQL – klaster wysokiej dostępności

   Szczegółowy program szkolenia

   Patroni + Ansible = PostgreSQL HA

   Podstawowe komponenty klastra PostgreSQL HA

   Metody konfiguracji komponentów

   Parametry konfiguracyjne Patroni

   Uruchomienie klastra PostgreSQL w HA (Ćwiczenia praktyczne)

   Sposoby i reguły tworzenia replik oraz klastra

   Monitoring klastra PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

   Metody replikacji danych

   Zarządzanie klastrem PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

   Aktualizacja komponentów klastra

   Zabezpieczenia przed Split-Brain w klastrze HA (Ćwiczenia praktyczne)

   Symulacja awarii podstawowych elementów klastra (Ćwiczenia praktyczne)

   Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible (Ćwiczenia praktyczne)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w podziale na moduły obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej uczestnik szkolenia zdobywa podstawową i niezbędną wiedzę do realizacji części praktycznej. Część praktyczna jest realizowana w ramach zdalnej platformy i do obsługi wymaga tylko przeglądarki internetowej.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia