PostgreSQL – klaster wysokiej dostępności (High Availability) z wykorzystaniem Patroni


Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Patroni oraz Ansible

O szkoleniu

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniem uruchomienia bazy danych PostgreSQL w architekturze klastra wysokiej dostępności (HA - High Availability).

Poznaj program szkolenia PostgreSQL

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem uruchomienia bazy danych PostgreSQL
  w architekturze klastra wysokiej dostępności (HA - High Availability). W części teoretycznej szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do wykonania czynności związanych z instalacją, konfiguracją, zarządzaniem, utrzymaniem oraz monitoringiem komponentów wchodzących w skład klastra wysokiej dostępności dla bazy danych PostgreSQL z wykorzystaniem narzędzia Patroni. Ćwiczenia praktyczne będą realizowane na platformie Linux i przeprowadzą uczestników przez proces manualnej instalacji i konfiguracji klastra PostgreSQL HA (High Availability) oraz symulacje najczęstszych awarii wskazując sposób na ich naprawienie. Ostatnia część szkolenia będzie poświęcona zapoznaniu się z narzędziem Ansible do automatyzacji procesów instalacji oraz konfiguracji oprogramowania, które jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi z zakresu IaC (Infrastructure as Code).

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
  • Zarządzać konfiguracją komponentów wchodzących w skład klastra bazy danych PostgreSQL
  • Wykorzystać narzędzie Patroni do uruchomienia klastra bazy danych PostgreSQL
  • Monitorować stan komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
  • Wykonywać czynności administracyjne w zakresie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
  • Reagować na najczęstsze awarie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
  • Wykorzystać Ansible do automatyzacji procesu instalacji i konfiguracji klastra bazy danych PostgreSQL

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazami danych PostgreSQL i są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z uruchomieniem klastra bazy danych w architekturze wysokiej dostępności oraz procesem automatyzacji instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible.

  Szkolenie dla: Inżynierów systemowych, Administratorów baz danych, Zespołów Ops/DevOps

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych z instalacja, konfiguracją oraz replikacją bazy danych PostgreSQL, definicji standardu YAML, podstaw obsługi systemów operacyjnych Linux oraz narzędzia Ansible.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni szkoleniowe po 8 godzin
 7. Szczegółowy program szkolenia PostgreSQL – klaster wysokiej dostępności
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Patroni + Ansible = PostgreSQL HA

  Podstawowe komponenty klastra PostgreSQL HA

  Metody konfiguracji komponentów

  Parametry konfiguracyjne Patroni

  Uruchomienie klastra PostgreSQL w HA (Ćwiczenia praktyczne)

  Sposoby i reguły tworzenia replik oraz klastra

  Monitoring klastra PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

  Metody replikacji danych

  Zarządzanie klastrem PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

  Aktualizacja komponentów klastra

  Zabezpieczenia przed Split-Brain w klastrze HA (Ćwiczenia praktyczne)

  Symulacja awarii podstawowych elementów klastra (Ćwiczenia praktyczne)

  Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible (Ćwiczenia praktyczne)

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w podziale na moduły obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej uczestnik szkolenia zdobywa podstawową i niezbędną wiedzę do realizacji części praktycznej. Część praktyczna jest realizowana w ramach zdalnej platformy i do obsługi wymaga tylko przeglądarki internetowej.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. W ramach szkolenia zapewniamy
 10. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem uruchomienia bazy danych PostgreSQL
w architekturze klastra wysokiej dostępności (HA - High Availability). W części teoretycznej szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do wykonania czynności związanych z instalacją, konfiguracją, zarządzaniem, utrzymaniem oraz monitoringiem komponentów wchodzących w skład klastra wysokiej dostępności dla bazy danych PostgreSQL z wykorzystaniem narzędzia Patroni. Ćwiczenia praktyczne będą realizowane na platformie Linux i przeprowadzą uczestników przez proces manualnej instalacji i konfiguracji klastra PostgreSQL HA (High Availability) oraz symulacje najczęstszych awarii wskazując sposób na ich naprawienie. Ostatnia część szkolenia będzie poświęcona zapoznaniu się z narzędziem Ansible do automatyzacji procesów instalacji oraz konfiguracji oprogramowania, które jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi z zakresu IaC (Infrastructure as Code).

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
 • Zarządzać konfiguracją komponentów wchodzących w skład klastra bazy danych PostgreSQL
 • Wykorzystać narzędzie Patroni do uruchomienia klastra bazy danych PostgreSQL
 • Monitorować stan komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
 • Wykonywać czynności administracyjne w zakresie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
 • Reagować na najczęstsze awarie komponentów klastra bazy danych PostgreSQL
 • Wykorzystać Ansible do automatyzacji procesu instalacji i konfiguracji klastra bazy danych PostgreSQL

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazami danych PostgreSQL i są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z uruchomieniem klastra bazy danych w architekturze wysokiej dostępności oraz procesem automatyzacji instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible.

Szkolenie dla: Inżynierów systemowych, Administratorów baz danych, Zespołów Ops/DevOps

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych z instalacja, konfiguracją oraz replikacją bazy danych PostgreSQL, definicji standardu YAML, podstaw obsługi systemów operacyjnych Linux oraz narzędzia Ansible.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni szkoleniowe po 8 godzin
Szczegółowy program szkolenia PostgreSQL – klaster wysokiej dostępności

Szczegółowy program szkolenia

Patroni + Ansible = PostgreSQL HA

Podstawowe komponenty klastra PostgreSQL HA

Metody konfiguracji komponentów

Parametry konfiguracyjne Patroni

Uruchomienie klastra PostgreSQL w HA (Ćwiczenia praktyczne)

Sposoby i reguły tworzenia replik oraz klastra

Monitoring klastra PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

Metody replikacji danych

Zarządzanie klastrem PostgreSQL HA (Ćwiczenia praktyczne)

Aktualizacja komponentów klastra

Zabezpieczenia przed Split-Brain w klastrze HA (Ćwiczenia praktyczne)

Symulacja awarii podstawowych elementów klastra (Ćwiczenia praktyczne)

Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible (Ćwiczenia praktyczne)

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w podziale na moduły obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej uczestnik szkolenia zdobywa podstawową i niezbędną wiedzę do realizacji części praktycznej. Część praktyczna jest realizowana w ramach zdalnej platformy i do obsługi wymaga tylko przeglądarki internetowej.

POBIERZ PROGRAM W PDF

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33