PostgreSQL – strojenie wydajnościowe

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   PostgreSQL – Strojenie wydajnościowe

   Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

   Opis szkolenia

   W ramach szkolenia uczestnicy poznają techniki badania wydajności operacji wykonywanych na bazie danych oraz samego serwera. Omawiane są kwestie zapewniania wysokiej efektywności zapytań i modyfikacji zawartości bazy poprzez wykorzystanie indeksowania oraz optymalizacji poleceń.

   Poznaj program szkolenia PostgreSQL

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami z zakresu wykorzystania serwera baz danych PostgreSQL. W ramach szkolenia uczestnicy poznają techniki badania wydajności operacji wykonywanych na bazie danych oraz samego serwera. Omawiane są kwestie zapewniania wysokiej efektywności zapytań i modyfikacji zawartości bazy poprzez wykorzystanie indeksowania oraz optymalizacji poleceń. Poruszane są typowe problemy występujące przy dużych zbiorach danych oraz metody ich eliminowania, w tym techniki partycjonowania. Ćwiczenia praktyczne realizowane są na platformie GNU/Linux Ubuntu.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Po ukończeniu kursu uczestnik powinien rozumieć problemy wydajnościowe pojawiające się na serwerze PostgreSQL. 
   • Sterować parametrami serwera w celu zwiększenia wydajności.
   • Powinien znać i umieć zastosować w praktyce metody zwiększające efektywność operacji, w tym techniki indeksowania, 
   • Uczestnik potrafił będzie badać plan wykonania zapytań i wyciągać wnioski umożliwiające jak najefektywniejsze wykorzystanie możliwości serwera. 
   • Potrafić implementować partycjonowania. 

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z środowisku PostgreSQL,  mają styczność z jego optymalizacją oraz chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę i  umiejętności w celu efektywnego wykorzystywania możliwości tego systemu.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość relacyjnych baz danych, podstaw języka SQL, podstaw środowiska PostgreSQL oraz podstaw poruszania się w środowisku GNU/Linux.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia PostgreSQL- strojenie

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie do tematyki strojenia bazy danych

   • Konteksty pracy parametrów serwera
   • Podstawowe parametry wydajnościowe 
   • Sterowanie parametrami

   Czyszczenie bazy

   • Martwe wiersze
   • Operacja Vacuum
   • Vacuum Full
   • Autovacuum
   • Koszty czyszczenia
   • Operacje update w trybie Hot

   Indeksy

   • Zastosowani indeksów
   • Operacje na bazie a indeksy
   • Statystyki
   • Przygotowanie środowiska do testowania indeksów
   • Czytanie statystyk po wykonaniu polecenia
   • Interpretacja syatystyk
   • Podstawowe skanowania z indeksem
   • Nieefektywne wykorzystanie indeksów
   • Łączenie indeksów
   • Klastry
   • Operacja klastrowania tabel
   • Tworzenie indeksu
   • Przebudowa indeksu
   • Tworzenie współbieżne
   • Indeksy hashowe

   Wprowadzenie do optymalizacji zapytań

   • Buforowanie danych
   • Plany wykonania zapytań
   • Tryby wyświetlania planu
   • Analiza informacji z planu wykonania
   • Obliczanie kosztu
   • Węzły w planie zapytania
   • Sort
   • Limit i Offset
   • Aggregate
   • Append
   • Group
   • HashAggregate
   • Index Only Scan
   • Łączenie tabel
   • Kolejność łączenia
   • Algorytmy łączenia
   • Sterowanie planem wykonania

   Statystyki

   • Statistic Collector
   • Widoki systemowe
   • Dane na temat tabel i indeksów
   • Rozmiar obiektów

   Blokady

   • Zakleszczenia
   • Wykrywanie
   • Unikanie
   • Przygotowanie poleceń do wykonania
   • Prepare

   Tabele tymczasowe

   • Tabele bez logowania
   • Zastosowanie

   Mechanizm Toast

   • Zastosowanie
   • Sterowanie

   Partycjonowanie tabel

   • Zastosowanie
   • Metody
   • Ograniczenia
   • Ćwiczenia samodzielne

   Dodatkowe pytania uczestników

   Podsumowanie szkolenia

   Test 

   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi . 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „PostrgreSQL – administracja bazą danych”
   • https://www.postgresql.org/docs/12/index.html

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia