PostrgreSQL

Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL

Poziom zaawansowany
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL – poziom zaawansowany

   Opis szkolenia

   Kurs Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL – poziom zaawansowany przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania zaawansowanych mechanizmów dostępnych w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie rozszerzeń w zakresie wyszukiwania rozmytego, wykorzystania wyrażeń regularnych, złożonych przypadków wykorzystania funkcji analitycznych, operacji na datach i czasie, jak również złączeń i złożonych podzapytań, operacji hierarchicznych, funkcji analitycznych. Ponadto w ramach szkolenia poruszane są zagadnienia edycji danych i zagadnień związanych z wielodostępem, w tym poziomów izolacji. Tworzenie struktur bazodanowych, takich jak tabele, widoki, tabele tymczasowe, indeksy oraz łącza bazodanowe, stanowi dodatkowy, ważnych element kursu.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych na podstawie różnych wariantów złączeń,
   • Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
   • Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,
   • Wykorzystywać funkcje analityczne do zaawansowanego operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich
   • Generować dane i próbkować zbiory rekordów
   • Obsługiwać transakcje i poziomy izolacji
   • Definiować różne struktury i obiekty w bazie danych

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie kursu „Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL” albo „PostgreSQL – kurs podstawowy” lub też poznanie materiału objętego zakresem tych szkoleń.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Zaawansowane pobieranie danych z tabel bazodanowych: 

   • Wyrażenia regularne i operatory z nimi związane

   Przetwarzanie czasu

   Zaawansowane pobieranie danych z wielu tabel bazodanowych: 

   • Złączenia, wykorzystanie złączeń nierównościowych
   • Złożone warunki łączeniowe
   • Zastosowanie iloczynu kartezjańskiego w analizie przypadków hipotetycznych 

   Generacja danych i próbkowanie rekordów: 

   • Generacja danych
   • Próbki danych
   • Losowanie dokładnie n rekordów

   Zapytania hierarchiczne: 

   • Ltree, operatory, format zapytań, sposób działania
   • Hierarchia z wykorzystaniem rekursywnych CTE

   Tabele przestawne: 

   • Tworzenie tabel przestawnych

   Zaawansowana analiza danych:

   • Funkcje analityczne zastosowanie i sposób użycia, partycje
   • Dynamika zmian wartości
   • Funkcje rankingowe
   • Funkcje okienkowe

   Manipulowanie danymi: 

   • Polecenia DML zwracające wiersze
   • Polecenia DML z podzapytaniami

   Zagadnienia związane z wielodostępem: 

   • Niekorzystne zjawiska związane z wielodostępem
   • Fenomeny w bazach danych (niepowtarzalny odczyt, odczyt fantom, brudny odczyt)
   • Poziomy izolacji transakcji

   Definiowanie struktury danych, obiekty bazodanowe: 

   • Widoki oraz ich zastosowanie
   • Widoki złożone
   • Tabele - tworzenie i modyfikowanie
   • Podstawowe typy danych
   • Indeksy
   • Tabele tymczasowe
   • Linki bazodanowe

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia