PostrgreSQL

Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL – poziom zaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL – poziom zaawansowany

   Opis szkolenia

   Kurs Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL – poziom zaawansowany przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania zaawansowanych mechanizmów dostępnych w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie rozszerzeń w zakresie wyszukiwania rozmytego, wykorzystania wyrażeń regularnych, złożonych przypadków wykorzystania funkcji analitycznych, operacji na datach i czasie, jak również złączeń i złożonych podzapytań, operacji hierarchicznych, funkcji analitycznych. Ponadto w ramach szkolenia poruszane są zagadnienia edycji danych i zagadnień związanych z wielodostępem, w tym poziomów izolacji. Tworzenie struktur bazodanowych, takich jak tabele, widoki, tabele tymczasowe, indeksy oraz łącza bazodanowe, stanowi dodatkowy, ważnych element kursu.

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

    • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych na podstawie różnych wariantów złączeń,
    • Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
    • Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,
    • Wykorzystywać funkcje analityczne do zaawansowanego operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich
    • Generować dane i próbkować zbiory rekordów
    • Obsługiwać transakcje i poziomy izolacji
    • Definiować różne struktury i obiekty w bazie danych

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie kursu „Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL” albo „PostgreSQL – kurs podstawowy” lub też poznanie materiału objętego zakresem tych szkoleń.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Zaawansowane pobieranie danych z tabel bazodanowych: 

    • Wyrażenia regularne i operatory z nimi związane

    Przetwarzanie czasu

    Zaawansowane pobieranie danych z wielu tabel bazodanowych: 

    • Złączenia, wykorzystanie złączeń nierównościowych
    • Złożone warunki łączeniowe
    • Zastosowanie iloczynu kartezjańskiego w analizie przypadków hipotetycznych 

    Generacja danych i próbkowanie rekordów: 

    • Generacja danych
    • Próbki danych
    • Losowanie dokładnie n rekordów

    Zapytania hierarchiczne: 

    • Ltree, operatory, format zapytań, sposób działania
    • Hierarchia z wykorzystaniem rekursywnych CTE

    Tabele przestawne: 

    • Tworzenie tabel przestawnych

    Zaawansowana analiza danych:

    • Funkcje analityczne zastosowanie i sposób użycia, partycje
    • Dynamika zmian wartości
    • Funkcje rankingowe
    • Funkcje okienkowe

    Manipulowanie danymi: 

    • Polecenia DML zwracające wiersze
    • Polecenia DML z podzapytaniami

    Zagadnienia związane z wielodostępem: 

    • Niekorzystne zjawiska związane z wielodostępem
    • Fenomeny w bazach danych (niepowtarzalny odczyt, odczyt fantom, brudny odczyt)
    • Poziomy izolacji transakcji

    Definiowanie struktury danych, obiekty bazodanowe: 

    • Widoki oraz ich zastosowanie
    • Widoki złożone
    • Tabele - tworzenie i modyfikowanie
    • Podstawowe typy danych
    • Indeksy
    • Tabele tymczasowe
    • Linki bazodanowe

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania zaawansowanych mechanizmów dostępnych w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie rozszerzeń w zakresie wyszukiwania rozmytego, wykorzystania wyrażeń regularnych, złożonych przypadków wykorzystania funkcji analitycznych, operacji na datach i czasie, jak również złączeń i złożonych podzapytań, operacji hierarchicznych, funkcji analitycznych. Ponadto w ramach szkolenia poruszane są zagadnienia edycji danych i zagadnień związanych z wielodostępem, w tym poziomów izolacji. Tworzenie struktur bazodanowych, takich jak tabele, widoki, tabele tymczasowe, indeksy oraz łącza bazodanowe, stanowi dodatkowy, ważnych element kursu.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych na podstawie różnych wariantów złączeń,
   • Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
   • Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,
   • Wykorzystywać funkcje analityczne do zaawansowanego operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich
   • Generować dane i próbkować zbiory rekordów
   • Obsługiwać transakcje i poziomy izolacji
   • Definiować różne struktury i obiekty w bazie danych

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie kursu „Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL” albo „PostgreSQL – kurs podstawowy” lub też poznanie materiału objętego zakresem tych szkoleń.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Zaawansowane pobieranie danych z tabel bazodanowych: 

   • Wyrażenia regularne i operatory z nimi związane

   Przetwarzanie czasu

   Zaawansowane pobieranie danych z wielu tabel bazodanowych: 

   • Złączenia, wykorzystanie złączeń nierównościowych
   • Złożone warunki łączeniowe
   • Zastosowanie iloczynu kartezjańskiego w analizie przypadków hipotetycznych 

   Generacja danych i próbkowanie rekordów: 

   • Generacja danych
   • Próbki danych
   • Losowanie dokładnie n rekordów

   Zapytania hierarchiczne: 

   • Ltree, operatory, format zapytań, sposób działania
   • Hierarchia z wykorzystaniem rekursywnych CTE

   Tabele przestawne: 

   • Tworzenie tabel przestawnych

   Zaawansowana analiza danych:

   • Funkcje analityczne zastosowanie i sposób użycia, partycje
   • Dynamika zmian wartości
   • Funkcje rankingowe
   • Funkcje okienkowe

   Manipulowanie danymi: 

   • Polecenia DML zwracające wiersze
   • Polecenia DML z podzapytaniami

   Zagadnienia związane z wielodostępem: 

   • Niekorzystne zjawiska związane z wielodostępem
   • Fenomeny w bazach danych (niepowtarzalny odczyt, odczyt fantom, brudny odczyt)
   • Poziomy izolacji transakcji

   Definiowanie struktury danych, obiekty bazodanowe: 

   • Widoki oraz ich zastosowanie
   • Widoki złożone
   • Tabele - tworzenie i modyfikowanie
   • Podstawowe typy danych
   • Indeksy
   • Tabele tymczasowe
   • Linki bazodanowe

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33