Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL

+ e-learning
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL + e-learning

   Opis szkolenia

   Szkolenie, dzięki któremu uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania.

   Zobacz, jak zorganizowane jest szkolenie, jakie obejmuje tematy i jak wyglądają lekcje dzięki BEZPŁATNEJ próbce.

   Pobierz DEMO E-szkolenia

   Dlaczego warto wziąć udział ?

   Poznaj program szkolenia PostgreSQL

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępnych w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również wyrażeń tablicowych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kursu obejmują również wykorzystanie funkcji analitycznych do zaawansowanego przetwarzania danych i ich analizy.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
   • Realizować raporty oparte o podzapytania proste i skorelowane,
   • Wykonywać złożone operacje z wykorzystaniem wspólnych wyrażeń tablicowych,
   • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup, Cube i Grouping Sets,
   • Zapamiętywać wyniki operacji SQL w tabelach oraz zapisywać złożone polecenia w postaci widoków,
   • Wykorzystywać dane z plików zewnętrznych w działaniach SQL oraz zapisywać wyniki operacji SQL w plikach CSV.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Język SQL - wybieranie danych
   Tworzenie zapytań

   • Słowa kluczowe
   • Składnia poleceń
   • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

   Sortowanie danych
   Użycie funkcji w zapytaniach

   • Funkcje jednowierszowe
   • Funkcje grupowe
   • Konwersja typów danych

   Wyrażenie CASE i jego zastosowania
   Wybieranie danych z wielu tabel

   • Sposoby łączenia tabel
   • Rodzaje złączeń
   • Równościowe (equi-join)
   • Nierównościowe (non-equi-join)
   • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
   • Samozłączenie (self-join)

   Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

   • Część wspólna (Union)
   • Przecięcie (Intersect)
   • Różnica (Except)

   Podzapytania

   • Lokalizacja podzapytań
   • Proste
   • Skorelowane
   • Rola podzapytań skorelowanych w złożonych zapytaniach

   Funkcje analityczne

   • Zastosowanie
   • Partycje
   • Okna
   • Funkcje rankingowe
   • Funkcje okna
   • Funkcje LAG/LEAD
   • Funkcje FIRST_VALUE, LAST_VALUE i NTH_VALUE
   • Funkcja NTILE
   • Funckja WIDTH_BUCKET

   Wyrażenia tablicowe w złożonych zapytaniach

   • Idea
   • Klazula WITH
   • Przykłady zastosowań

   Wielowymiarowe grupowanie

   • Idea i zastosowania
   • Rollup
   • Cube
   • Grouping Sets

   Przechowywanie danych wynikowych

   • Widoki i ich rola w dostępie do danych
   • Tworzenie tabel trwałych
   • Tworzenie i zastosowanie tabel tymczasowych

   Współpraca z danymi zewnętrznymi

   • Import danych w plików zewnętrznych CSV
   • Eksport wyników zapytań do plików CSV

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   Szkolenia:

   Dokumentacja PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/10/static/

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Ponadto zyskujesz

   Trzydniowy kurs Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL

   Z dodatkowymi materiałami Video ( 300 minut szkolenia offline )
   Materiały video – 10   tematów podzielonych na kilkunastominutowe lekcje.

   Pobierz DEMO E-szkolenia

   Bogatą tematykę video dostępną na dedykowanej platoformie e-learningowej

   Poznaj tematykę video wcodzących w skład kursu

   Pobierz PDF 

   Zadania do każdego materiału

   Do każdego tematu przygotowane są proste zadania, które pozwolą uczestnikom na praktyczną weryfikacje wiedzy uzyskanej w ramach poszczególnych modułów.

   Przygotowane środowisko do pracy

   Zadania realizowane będą na przygotowanym środowisku zawierającym skonfigurowany do pracy serwer PostgreSQL oraz gotową  bazę danych z tabelami pokazywanymi podczas części offline. 

   Lekcje video? Same korzyści!

   Kompetencje, które otwierają drzwi do większości firm

   W ramach kursu pracujesz na konkretnym przypadku zaimplementowanej bazy danych, która obejmuje swoim zakresem funkcjonowania biura podroży w obszarze obsługi sprzedaży wycieczek, prowadzenia rejestracji klientów, rezerwacji i dokonywania płatności. Taki system zawiera w sobie elementy, które funkcjonują w bardzo wielu firmach.

   Strategiczna wiedza, jak oceniać i podsumowywać dane

   Ważnym elementem jest nauka, w jaki sposób tworzyć rankingi danych. Ocena danych to podstawa wielu działań w obszarze sprzedaży, produkcji czy marketingu, a dokonywana według wielu kryteriów naraz stanowi bezcenne źródło wiedzy dla strategicznych obszarów każdego przedsiębiorstwa. Innym elementem omawianym w ramach kursu są agregacje – niezwykle istotna składowa operacji na danych z uwagi na ich ilość, wymagająca częstych podsumowań i oceny zbiorczej lub tej dokonywanej na tle wartości uśrednionych czy też zsumowanych.

   Chirurgiczna precyzja w operowaniu na wierszach, oknach i partycjach

   Operacje na wierszach sąsiednich, których również nie brakuje w programie szkolenia, pozwalają za to na porównywanie danych – np. w zakresie sprzedaży. Kolejnym aspektem są operacje na oknach i partycjach danych. Te pierwsze pozwalają obliczać np. sumy kumulatywne, bardzo użyteczne w obliczaniu dochodów, strat czy obrotów. Umożliwiają również wyznaczanie wartości średnich, maksymalnych lub minimalnych, np. cen produktów dla kilku ostatnich dni, tygodni lub miesięcy. Z kolei partycje to wydzielone, stateczne fragmenty zbioru danych, na których można wykonywać operacje niezależnie. Taki podział powala następne wykorzystać okna danych do niezależnych operacji kumulatywnych i w prosty sposób wyznaczyć np. skumulowane wartości liczby sprzedanych sztuk towaru (jako okno) produktów z podziałem na kategorie (czyli partycje).

   Umiejętne stosowanie zagnieżdżeń funkcji

   Ważna umiejętnością objętą szkoleniem jest umiejętność radzenia sobie z sytuacjami, gdy konieczne jest wykonanie bardziej złożonych operacji z udziałem funkcji analitycznych, co wymaga ich zagnieżdżania. Przykładem może być wykonanie rankingu (funkcją analityczną) na danych wyliczonych w oparciu o procentową zmianę w sprzedaży (również za pomocą funkcji analitycznej). Stosowanie takich zagnieżdżeń wymaga spełnienia odpowiednich wymogów dotyczących składni zapytań.

   Weryfikacja i ponoszenie wydajności działania funkcji analitycznych

   Kolejnym tematem tego kursu są inne funkcje analityczne, dla przykładu funkcja wyznaczająca wartość pierwszą w zbiorze. Funkcja taka pozwala, korzystając z wbudowanego sortowania, na uzyskanie wartości np. sprzedaży z pierwszego dnia roku, miesiąca lub dnia. Dla danych giełdowych można tą metodą w bardzo prosty sposób uzyskać kurs otwarcia danego dnia, a dla danych walutowych cenę waluty z pierwszego dnia np. roku. Ostatnim zagadnieniem w ramach szkolenia jest wydajność działania funkcji analitycznych. Wydajność sama w sobie jest atutem tego rozwiązania a na kursie omówione zostaną metody jej oceny i sposoby na porównanie pod tym kątem różnych wariantów poleceń SQL.

   Spotkajmy się na szkoleniu!

   • Krzysztof Czajkowski

    Absolwent Inżynierii Komputerowej na Politechnice Krakowskiej. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się systemami bazodanowymi, ich optymalizacją, programowaniem i narzędziami do przetwarzania danych. Specjalizuje się w środowisku i technologiach Oracle, PostgreSQL, MySQL i składni SQL w bazach danych MS SQL Server.

    Potwierdzony profesjonalizm w ocenach uczestników!

    • 14000
    • 7500
    • 5,81/6
    • NPS 94
    • 99,4%
    • 14000

     Ponad 14000 godzin szkoleniowych

    • 7500

     ponad 7500 uczestników szkoleń

    • 5,81/6

     5,81/6  ocena trenera

    • 94

     94 rewelacyjny wskaźnik poleceń NPS

    • 99,4%

     99,4% uczestników chętnych na kolejne szkolenie z Krzysztofem

    Podobne szkolenia