PostgreSQL

PostgreSQL – implementacja baz danych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   PostgreSQL – implementacja baz danych

   Opis szkolenia

   Szkolenie PostrgreSQL – kurs podstawowy to kurs dzieki któremu zrozumiesz rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji.

   Poznaj program szkolenia PostgreSQL

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu implementowania baz danych. Będzie rozumiał podstawowe zasady prawidłowego projektowania poszczególnych elementów bazy danych, jak również integrowania ich w większe struktury. Będzie znał przeznaczenie przestrzeni tabel, schematów oraz ról bazodanowych. Będzie potrafił rozplanować strukturę bazy oraz przygotować jej części składowe, w tym tabele, widoki i indeksy. Będzie rozumiał rolę języka programowania na bazie danych PL/pgSQL. Pozna jego składnię, podstawowe struktury i zasady ich stosowania. Nabędzie umiejętność stosowania procedur, funkcji i wyzwalaczy do rozwiązywania praktycznych problemów związanych z funkcjonowaniem bazy danych oraz edycją informacji i automatyzacją procesów.

    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Przygotować schemat struktury bazy danych przypisując właściwe role poszczególnym jej elementom,
    • Tworzyć i edytować tabele, widoki,
    • Tworzyć i zarządzać ograniczeniami integralnościowymi w celu zapewnienia prawidłowości organizacji danych i poprawności przetwarzanych informacji,
    • Prawidłowo stosować indeksy w celu zwiększenia efektywności operacji w bazie danych,
    • Stosować schematy i role w celu zarządzania organizacją bazy i bezpieczeństwem danych,
    • Tworzyć i edytować funkcje w PL/pgSQL, celem rozszerzenia możliwości PostgreSQL w zakresie przetwarzania danych,
    • Wykorzystać wyzwalacze w zakresie automatyzacji wykonywania określonych zadań.

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących bazy danych jako źródło informacji, potrzebujących zautomatyzować operacje ich przetwarzania, konstruować niestandardowe raporty, jak również rozszerzać bazy danych o własne procedury i funkcje.

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostgreSQL – kurs podstawowy”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań prostych oraz łączących tabele i podzapytań, jak również edycja danych i wykorzystanie transakcji.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia PostgreSQL – implementacja baz danych
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Rola aplikacji psql i PgAdmin III w edycji struktur danych i programowaniu w PL/pgSQL

    Projektowanie baz danych

    • Model relacyjny
    • Normalizacja
    • Efektywna organizacja danych

    Serwer baz danych i jego rola

    Obiekty serwera:

    • Bazy
    • Przestrzenie tabel
    • Schematy
    • Role

    Język SQL - definiowanie danych (DDL)

    • Typy danych
    • Składnia polecenia tworzącego tabele
    • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
    • Zarządzanie tabelami
    • Pojęcie kluczy
    • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

    Perspektywy

    • Pojęcie
    • Składnia
    • Rola

    Indeksowanie danych

    Cele
    Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
    Zarządzanie indeksami
    Użytkownicy

    Uprawnienia

    • Uprawnienia obiektowe i systemowe
    • Zarządzanie uprawnieniami
    • Przekazywanie uprawnień

    Synonimy

    Zasady stosowania języka PL/pgSQL

    • Przeznaczenie
    • Możliwości i ograniczenia

    Podstawowe elementy języka

    • Zmienne
    • Bloki
    • Instrukcje warunkowe
    • Pętle

    Funkcje

    • Składnia
    • Rola
    • Wykorzystanie

    Kursory

    • Rola i zastosowania

    Wyzwalacze

    • Składnia
    • Rodzaje
    • Automatyzacja operacji

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    • Szkolenie: „PostgreSQL – administracja bazą danych”
    • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/ddl.html
    • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/plpgsql.html

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu implementowania baz danych. Będzie rozumiał podstawowe zasady prawidłowego projektowania poszczególnych elementów bazy danych, jak również integrowania ich w większe struktury. Będzie znał przeznaczenie przestrzeni tabel, schematów oraz ról bazodanowych. Będzie potrafił rozplanować strukturę bazy oraz przygotować jej części składowe, w tym tabele, widoki i indeksy. Będzie rozumiał rolę języka programowania na bazie danych PL/pgSQL. Pozna jego składnię, podstawowe struktury i zasady ich stosowania. Nabędzie umiejętność stosowania procedur, funkcji i wyzwalaczy do rozwiązywania praktycznych problemów związanych z funkcjonowaniem bazy danych oraz edycją informacji i automatyzacją procesów.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Przygotować schemat struktury bazy danych przypisując właściwe role poszczególnym jej elementom,
   • Tworzyć i edytować tabele, widoki,
   • Tworzyć i zarządzać ograniczeniami integralnościowymi w celu zapewnienia prawidłowości organizacji danych i poprawności przetwarzanych informacji,
   • Prawidłowo stosować indeksy w celu zwiększenia efektywności operacji w bazie danych,
   • Stosować schematy i role w celu zarządzania organizacją bazy i bezpieczeństwem danych,
   • Tworzyć i edytować funkcje w PL/pgSQL, celem rozszerzenia możliwości PostgreSQL w zakresie przetwarzania danych,
   • Wykorzystać wyzwalacze w zakresie automatyzacji wykonywania określonych zadań.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących bazy danych jako źródło informacji, potrzebujących zautomatyzować operacje ich przetwarzania, konstruować niestandardowe raporty, jak również rozszerzać bazy danych o własne procedury i funkcje.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostgreSQL – kurs podstawowy”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań prostych oraz łączących tabele i podzapytań, jak również edycja danych i wykorzystanie transakcji.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia PostgreSQL – implementacja baz danych

   Szczegółowy program szkolenia

   Rola aplikacji psql i PgAdmin III w edycji struktur danych i programowaniu w PL/pgSQL

   Projektowanie baz danych

   • Model relacyjny
   • Normalizacja
   • Efektywna organizacja danych

   Serwer baz danych i jego rola

   Obiekty serwera:

   • Bazy
   • Przestrzenie tabel
   • Schematy
   • Role

   Język SQL - definiowanie danych (DDL)

   • Typy danych
   • Składnia polecenia tworzącego tabele
   • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
   • Zarządzanie tabelami
   • Pojęcie kluczy
   • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

   Perspektywy

   • Pojęcie
   • Składnia
   • Rola

   Indeksowanie danych

   Cele
   Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
   Zarządzanie indeksami
   Użytkownicy

   Uprawnienia

   • Uprawnienia obiektowe i systemowe
   • Zarządzanie uprawnieniami
   • Przekazywanie uprawnień

   Synonimy

   Zasady stosowania języka PL/pgSQL

   • Przeznaczenie
   • Możliwości i ograniczenia

   Podstawowe elementy języka

   • Zmienne
   • Bloki
   • Instrukcje warunkowe
   • Pętle

   Funkcje

   • Składnia
   • Rola
   • Wykorzystanie

   Kursory

   • Rola i zastosowania

   Wyzwalacze

   • Składnia
   • Rodzaje
   • Automatyzacja operacji

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „PostgreSQL – administracja bazą danych”
   • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/ddl.html
   • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/plpgsql.html

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33