PostgreSQL

PostgreSQL – implementacja baz danych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   PostgreSQL – implementacja baz danych

   Opis szkolenia

   Szkolenie PostrgreSQL – kurs podstawowy to kurs dzieki któremu zrozumiesz rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji.

   Poznaj program szkolenia PostgreSQL

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu implementowania baz danych. Będzie rozumiał podstawowe zasady prawidłowego projektowania poszczególnych elementów bazy danych, jak również integrowania ich w większe struktury. Będzie znał przeznaczenie przestrzeni tabel, schematów oraz ról bazodanowych. Będzie potrafił rozplanować strukturę bazy oraz przygotować jej części składowe, w tym tabele, widoki i indeksy. Będzie rozumiał rolę języka programowania na bazie danych PL/pgSQL. Pozna jego składnię, podstawowe struktury i zasady ich stosowania. Nabędzie umiejętność stosowania procedur, funkcji i wyzwalaczy do rozwiązywania praktycznych problemów związanych z funkcjonowaniem bazy danych oraz edycją informacji i automatyzacją procesów.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Przygotować schemat struktury bazy danych przypisując właściwe role poszczególnym jej elementom,
   • Tworzyć i edytować tabele, widoki,
   • Tworzyć i zarządzać ograniczeniami integralnościowymi w celu zapewnienia prawidłowości organizacji danych i poprawności przetwarzanych informacji,
   • Prawidłowo stosować indeksy w celu zwiększenia efektywności operacji w bazie danych,
   • Stosować schematy i role w celu zarządzania organizacją bazy i bezpieczeństwem danych,
   • Tworzyć i edytować funkcje w PL/pgSQL, celem rozszerzenia możliwości PostgreSQL w zakresie przetwarzania danych,
   • Wykorzystać wyzwalacze w zakresie automatyzacji wykonywania określonych zadań.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących bazy danych jako źródło informacji, potrzebujących zautomatyzować operacje ich przetwarzania, konstruować niestandardowe raporty, jak również rozszerzać bazy danych o własne procedury i funkcje.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostgreSQL – kurs podstawowy”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań prostych oraz łączących tabele i podzapytań, jak również edycja danych i wykorzystanie transakcji.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia PostgreSQL – implementacja baz danych

   Szczegółowy program szkolenia

   Rola aplikacji psql i PgAdmin III w edycji struktur danych i programowaniu w PL/pgSQL

   Projektowanie baz danych

   • Model relacyjny
   • Normalizacja
   • Efektywna organizacja danych

   Serwer baz danych i jego rola

   Obiekty serwera:

   • Bazy
   • Przestrzenie tabel
   • Schematy
   • Role

   Język SQL - definiowanie danych (DDL)

   • Typy danych
   • Składnia polecenia tworzącego tabele
   • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
   • Zarządzanie tabelami
   • Pojęcie kluczy
   • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

   Perspektywy

   • Pojęcie
   • Składnia
   • Rola

   Indeksowanie danych

   Cele
   Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
   Zarządzanie indeksami
   Użytkownicy

   Uprawnienia

   • Uprawnienia obiektowe i systemowe
   • Zarządzanie uprawnieniami
   • Przekazywanie uprawnień

   Synonimy

   Zasady stosowania języka PL/pgSQL

   • Przeznaczenie
   • Możliwości i ograniczenia

   Podstawowe elementy języka

   • Zmienne
   • Bloki
   • Instrukcje warunkowe
   • Pętle

   Funkcje

   • Składnia
   • Rola
   • Wykorzystanie

   Kursory

   • Rola i zastosowania

   Wyzwalacze

   • Składnia
   • Rodzaje
   • Automatyzacja operacji

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „PostgreSQL – administracja bazą danych”
   • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/ddl.html
   • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/plpgsql.html

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia