PostgreSQL

PostgreSQL – administracja bazą danych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   PostrgreSQL – administracja bazą danych

   Opis szkolenia

   W ramach szkolenia "PostrgreSQL – administracja bazą danych" uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych. Ponadto ważna korzyścią uzyskaną na szkolenie będzie umiejętność tworzenia kopii zapasowych I odtwarzania bazy po awarii.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie zarządzał serwerem PostgreSQL. Będzie rozróżniał role, przestrzenie tabel oraz schematy. Będzie wykorzystywał kluczowe parametry serwera oraz modyfikował je różnymi metodami. Wprowadzi zasady bezpieczeństwa serwera oraz będzie konfigurował reguły zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi uczestnikowi monitorowanie stanu serwera i baz danych. Ponadto ważną umiejętnością nabytą przez uczestnika będzie tworzenie kopii zapasowych i odtwarzania bazy po awarii..

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

   • Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych
   • Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer
   • Planować nowe bazy danych
   • Przygotowywać plik parametrów
   • Rozłączać i blokować użytkowników
   • Nadawać i odbierać dostęp do obiektów.
   • Usuwać użytkowników.
   • Przygotowywać skrypty wykonywane w całości.
   • Zarządzać obiektami schematów.
   • Zarządzać przestrzeniami tabel.
   • Tworzyć kopie zapasowe.
   • Odzyskiwać bazy danych i pojedyncze tabele.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych PostgreSQL. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska MS Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostrgreSQL – kurs podstawowy”. Zalecana jest również znajomość zagadnień omawianych na szkoleniu „PostrgreSQL – implementacja baz danych”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań, edycja danych, tworzenie tabel.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

   Struktura bazy PostgreSQL

   Podstawowe schematy

   PgAdmin

   Tworzenie baz danych

   Ładowanie ze skryptu

   Pozyskiwanie informacji o bazach

   Informacje o serwerze

   Przełączniki środowiska

   Obiekty bazy

   Rozmiary tabel i indeksów

   Widoki systemowe

   Szacowanie rozmiarów

   Toast

   Modyfikacja parametrów serwera

   Weryfikacja parametrów

   Parametry sesyjne i transakcyjne

   Plik konfiguracyjny

   Przeładowanie pliku konfiguracyjnego

   Parametry dla baz danych

   Parametry dla ról

   Startowanie serwera

   Zatrzymywanie serwera

   Różne tryby zatrzymywania

   Checkpoint

   Role a użytkownicy

   Tworzenie ról

   Role z logowaniem i bez

   Tworzenie w SQL i createuser

   Blokowanie połączeń dla ról

   Rozłączanie użytkowników

   Przyznawanie uprawnień

   Weryfikacja uprawnień

   Dziedziczenie uprawnień

   Przenoszenie własności obiektów

   Stosowanie wielu schematów

   Schemat bieżący

   Tworzenie schematów

   Schemat public i inne - różnice

   Tworzenie obiektów w wybranym schemacie

   Listowania obiektów w schematach

   Ścieżka przeszukiwania

   Uprawnienie dostępu

   Prywatne bazy danych

   Uprawnienia połączeń do baz danych

   Działanie w transakcjach

   Ładowanie danych

   Polecenie Copy

   PgLoader 

   Monitorowanie operacji na bazie

   Weryfikacja DML

   Parametry konfiguracyjne

   Transakcje

   Błędy przy tworzenia obiektów a transakcje

   Skrypty i transakcje

   Przerywanie skryptów

   Przestrzenie tabel

   Tworzenie i usuwanie

   Przenoszenie obiektów

   Monitorowanie użytkowników

   Przyczyny blokowania

   Zabijanie sesji

   Limit czasu

   Konserwacja obiektów bazy danych

   Vacuum

   Analyze

   Parametry pliku konfiguracyjnego

   Parametry obiektów

   Vacuum Full

   Monitorowanie indeksów

   Przerośnięte indeksy

   Przebudowa indeksów

   Budowa w trybie równoległym

   Naprawa bazy po awarii

   Dzienniki WAL

   Parametry konfiguracyjne

   Wspólne ćwiczenia

   Rodzaje kopii zapasowych

   Tryby tworzenia kopii logicznych

   Kopie baz i elementów baz

   Odtwarzanie baz danych

   Odtwarzanie obiektów bazy danych

   Podsumowanie szkolenia

   Test 

   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „PostrgreSQL – strojenie wydajnościowe”

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia