PostrgreSQL – administracja bazą danych

Opis szkolenia

W ramach szkolenia "PostrgreSQL – administracja bazą danych" uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych. Ponadto ważna korzyścią uzyskaną na szkolenie będzie umiejętność tworzenia kopii zapasowych I odtwarzania bazy po awarii.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie zarządzał serwerem PostgreSQL. Będzie rozróżniał role, przestrzenie tabel oraz schematy. Będzie wykorzystywał kluczowe parametry serwera oraz modyfikował je różnymi metodami. Wprowadzi zasady bezpieczeństwa serwera oraz będzie konfigurował reguły zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi uczestnikowi monitorowanie stanu serwera i baz danych. Ponadto ważną umiejętnością nabytą przez uczestnika będzie tworzenie kopii zapasowych i odtwarzania bazy po awarii..

  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

  • Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych
  • Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer
  • Planować nowe bazy danych
  • Przygotowywać plik parametrów
  • Rozłączać i blokować użytkowników
  • Nadawać i odbierać dostęp do obiektów.
  • Usuwać użytkowników.
  • Przygotowywać skrypty wykonywane w całości.
  • Zarządzać obiektami schematów.
  • Zarządzać przestrzeniami tabel.
  • Tworzyć kopie zapasowe.
  • Odzyskiwać bazy danych i pojedyncze tabele.

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych PostgreSQL. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska MS Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostrgreSQL – kurs podstawowy”. Zalecana jest również znajomość zagadnień omawianych na szkoleniu „PostrgreSQL – implementacja baz danych”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań, edycja danych, tworzenie tabel.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

  Struktura bazy PostgreSQL

  Podstawowe schematy

  PgAdmin

  Tworzenie baz danych

  Ładowanie ze skryptu

  Pozyskiwanie informacji o bazach

  Informacje o serwerze

  Przełączniki środowiska

  Obiekty bazy

  Rozmiary tabel i indeksów

  Widoki systemowe

  Szacowanie rozmiarów

  Toast

  Modyfikacja parametrów serwera

  Weryfikacja parametrów

  Parametry sesyjne i transakcyjne

  Plik konfiguracyjny

  Przeładowanie pliku konfiguracyjnego

  Parametry dla baz danych

  Parametry dla ról

  Startowanie serwera

  Zatrzymywanie serwera

  Różne tryby zatrzymywania

  Checkpoint

  Role a użytkownicy

  Tworzenie ról

  Role z logowaniem i bez

  Tworzenie w SQL i createuser

  Blokowanie połączeń dla ról

  Rozłączanie użytkowników

  Przyznawanie uprawnień

  Weryfikacja uprawnień

  Dziedziczenie uprawnień

  Przenoszenie własności obiektów

  Stosowanie wielu schematów

  Schemat bieżący

  Tworzenie schematów

  Schemat public i inne - różnice

  Tworzenie obiektów w wybranym schemacie

  Listowania obiektów w schematach

  Ścieżka przeszukiwania

  Uprawnienie dostępu

  Prywatne bazy danych

  Uprawnienia połączeń do baz danych

  Działanie w transakcjach

  Ładowanie danych

  Polecenie Copy

  PgLoader 

  Monitorowanie operacji na bazie

  Weryfikacja DML

  Parametry konfiguracyjne

  Transakcje

  Błędy przy tworzenia obiektów a transakcje

  Skrypty i transakcje

  Przerywanie skryptów

  Przestrzenie tabel

  Tworzenie i usuwanie

  Przenoszenie obiektów

  Monitorowanie użytkowników

  Przyczyny blokowania

  Zabijanie sesji

  Limit czasu

  Konserwacja obiektów bazy danych

  Vacuum

  Analyze

  Parametry pliku konfiguracyjnego

  Parametry obiektów

  Vacuum Full

  Monitorowanie indeksów

  Przerośnięte indeksy

  Przebudowa indeksów

  Budowa w trybie równoległym

  Naprawa bazy po awarii

  Dzienniki WAL

  Parametry konfiguracyjne

  Wspólne ćwiczenia

  Rodzaje kopii zapasowych

  Tryby tworzenia kopii logicznych

  Kopie baz i elementów baz

  Odtwarzanie baz danych

  Odtwarzanie obiektów bazy danych

  Podsumowanie szkolenia

  Test 

  Ankieta

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „PostrgreSQL – strojenie wydajnościowe”

 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie zarządzał serwerem PostgreSQL. Będzie rozróżniał role, przestrzenie tabel oraz schematy. Będzie wykorzystywał kluczowe parametry serwera oraz modyfikował je różnymi metodami. Wprowadzi zasady bezpieczeństwa serwera oraz będzie konfigurował reguły zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi uczestnikowi monitorowanie stanu serwera i baz danych. Ponadto ważną umiejętnością nabytą przez uczestnika będzie tworzenie kopii zapasowych i odtwarzania bazy po awarii..

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

 • Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych
 • Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer
 • Planować nowe bazy danych
 • Przygotowywać plik parametrów
 • Rozłączać i blokować użytkowników
 • Nadawać i odbierać dostęp do obiektów.
 • Usuwać użytkowników.
 • Przygotowywać skrypty wykonywane w całości.
 • Zarządzać obiektami schematów.
 • Zarządzać przestrzeniami tabel.
 • Tworzyć kopie zapasowe.
 • Odzyskiwać bazy danych i pojedyncze tabele.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych PostgreSQL. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska MS Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostrgreSQL – kurs podstawowy”. Zalecana jest również znajomość zagadnień omawianych na szkoleniu „PostrgreSQL – implementacja baz danych”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań, edycja danych, tworzenie tabel.

Czas trwania

Przed nami:

 • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

Struktura bazy PostgreSQL

Podstawowe schematy

PgAdmin

Tworzenie baz danych

Ładowanie ze skryptu

Pozyskiwanie informacji o bazach

Informacje o serwerze

Przełączniki środowiska

Obiekty bazy

Rozmiary tabel i indeksów

Widoki systemowe

Szacowanie rozmiarów

Toast

Modyfikacja parametrów serwera

Weryfikacja parametrów

Parametry sesyjne i transakcyjne

Plik konfiguracyjny

Przeładowanie pliku konfiguracyjnego

Parametry dla baz danych

Parametry dla ról

Startowanie serwera

Zatrzymywanie serwera

Różne tryby zatrzymywania

Checkpoint

Role a użytkownicy

Tworzenie ról

Role z logowaniem i bez

Tworzenie w SQL i createuser

Blokowanie połączeń dla ról

Rozłączanie użytkowników

Przyznawanie uprawnień

Weryfikacja uprawnień

Dziedziczenie uprawnień

Przenoszenie własności obiektów

Stosowanie wielu schematów

Schemat bieżący

Tworzenie schematów

Schemat public i inne - różnice

Tworzenie obiektów w wybranym schemacie

Listowania obiektów w schematach

Ścieżka przeszukiwania

Uprawnienie dostępu

Prywatne bazy danych

Uprawnienia połączeń do baz danych

Działanie w transakcjach

Ładowanie danych

Polecenie Copy

PgLoader 

Monitorowanie operacji na bazie

Weryfikacja DML

Parametry konfiguracyjne

Transakcje

Błędy przy tworzenia obiektów a transakcje

Skrypty i transakcje

Przerywanie skryptów

Przestrzenie tabel

Tworzenie i usuwanie

Przenoszenie obiektów

Monitorowanie użytkowników

Przyczyny blokowania

Zabijanie sesji

Limit czasu

Konserwacja obiektów bazy danych

Vacuum

Analyze

Parametry pliku konfiguracyjnego

Parametry obiektów

Vacuum Full

Monitorowanie indeksów

Przerośnięte indeksy

Przebudowa indeksów

Budowa w trybie równoległym

Naprawa bazy po awarii

Dzienniki WAL

Parametry konfiguracyjne

Wspólne ćwiczenia

Rodzaje kopii zapasowych

Tryby tworzenia kopii logicznych

Kopie baz i elementów baz

Odtwarzanie baz danych

Odtwarzanie obiektów bazy danych

Podsumowanie szkolenia

Test 

Ankieta

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 • Szkolenie: „PostrgreSQL – strojenie wydajnościowe”

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33

PostgreSQL- analityczne możliwości języka SQL. Nowość!

 • Kupuj w e-Sklepie w rewelacyjnej cenie !

  Tylko teraz  399,00 zł!

  • Szkolenie hybrydowe (materiały off-line i spotkania on-line z trenerem).
  • Czas: 300 min materiału video (offline) + 4 godziny lekcyjne (2 spotkania po 2 godz) grupowej pracy z trenerem on-line.

  KUP TERAZ

  ZOBACZ PROGRAM