PostgreSQL – Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem szablonów Patroni oraz Ansible

 • Cele szkolenia

  Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami automatyzacji  procesu instalacji oraz konfiguracji bazy danych PostgreSQ z wykorzystaniem Patroni oraz Ansible. W ramach pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z narzędziem Ansible do automatyzacji procesów instalacji oraz konfiguracji oprogramowania, które jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi z zakresu IaC (Infrastructure as code). W drugiej części szkolenia wiedza z zakresu automatyzacji procesów przy użyciu Ansible zostanie wykorzystana do instalacji oraz konfiguracji klastra PostgreSQL w architekturza HA (High Availability) na bazie szablonów Patroni. Ćwiczenia praktyczne realizowane są na platformie Linux.
 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z bazami danych PostgreSQL i chcieliby zautomatyzować proces ich instalacji, konfiguracji przy użyciu IaC oraz poznać sablony Patroni do uruchamiania bazy w architekturze HA.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych z instalacja oraz konfiguracją środowiska PostgreSQL, definicji standardu YAML oraz podstaw poruszania się w środowisku Linux.
 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych.

  Pierwsza część (Ansible):

        1 dzień po 8 godzin lekcyjnych (przypomnienie najważniejszych zagadnień)

  Druga część (szablony Patroni)

        2 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. Ansible – automatyzacja procesów instalacji i konfiguracji oprogramowania

  §  Parametry konfiguracyjne w pliku ansible.cfg

  §  Struktura katalogów przestrzeni roboczej

  §  Zawartość i format pliku ‘Inventory’

  §  Definiowanie zmiennych oraz ich priorytety

  §  Struktura i definicja ról (‘Roles’, ‘Tasks’)

  §  Struktura i definicja playbook’ów (‘Playbooks’)

  §  Uruchamianie playbook’ów

  §  Wykorzystywanie informacji o hostach (‘Facts’)

  §  Wykorzystywanie gotowych modułów

  §  Definicja pętli i instrukcji warunkowych

  §  Definicja tagów (‘Tags’)

  §  Definicja uchwytów (‘Handlers)’

  §  Definicja szablonów (‘Templates’)

  §  Unikanie duplikacji kodu (‘Import’, ‘Include)’

  §  Szyfrowanie danych wrażliwych (‘Vault)’

  §  Uruchamianie komend w trybie ad-hoc

  2. Szablony Patroni – instalacja klastra PostgrSQL w architekturze HA

  §  Omówienie podstawowych komponentów

  ·       etcd

  ·       HAProxy

  ·       Patroni

  ·       PostgreSQL

  §  Metody konfiguracji

  ·       Dynamic configuration

  ·       Local configuration

  ·       Environment configuration

  §  Parametry konfiguracyjne środowiska

  §  Uruchomienie klastra PosgreSQL w HA

  §  Sposoby tworzenia replik

  §  Metody replikacji danych

  §  Monitoring z wykorzystaniem REST API

  §  Aktualizacja klastra

  §  Dodatkowe zabezpieczenia przed Split-Brain

  §  Automatyzacja instalacji i konfiguracji z wykorzystaniem Ansible

  ·       Instalacja podstawowych komponentów

  ·       Skalowanie klastra

  ·       Aktualizacja konfiguracji

  §  Symulacja podstawowych awarii elementów klastra
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  ·       Wykorzystać Ansible do automatyzacji procesów oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania

  ·       Uruchomić klaster PostgreSQL w architekturze HA z wykorzystaniem szablonów Patroni

  ·       Monitorować klaster PostgreSQL z wykorzystanie REST API

  ·       Skalować klaster PostgreSQL

  ·       Wykorzystać Ansible do instalacji i konfiguracji klastra PostgreSQL

  ·       Reagować na podstawowe sytuacje związane z awarią klastra PostgreSQL

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33