Brexit – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE?

Brexit, czyli opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej był i jest odmieniany przez tysiąc przypadków. Oficjalne wyjście Zjednoczonego Królestwa nastąpiło 31 stycznia 2020, natomiast aby umożliwić przedsiębiorcom z pozostałych państw UE (w tym z Polski) realizującym transakcje z Wielką Brytanią przygotowanie się do zmian, wprowadzono tzw. okres przejściowy, w którym takie transakcje mogły być realizowane na zasadach obowiązujących jak pomiędzy członkami wspólnoty. Okres ten zakończył się wraz z nadejściem 2021 roku, w związku z czym należy zastosować nowe podejście (również podatkowe) w transakcjach z Wielką Brytanią.

Brexit a podatek VAT 

Od 1 stycznia polscy przedsiębiorcy powinni traktować Wielką Brytanię jako kraj trzeci (pozaunijny) i w taki sposób kwalifikować transakcje. Nie znajdują tutaj zastosowania przepisy związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (WNT, WDT, WŚU), a powinno traktować je się jako import/eksport. W związku z tym można posługiwać się tutaj analogią jak przy ewidencjonowaniu dokumentów dla transakcji z takimi krajami jak np. Szwajcaria czy USA.

  • Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów -> Import towarów
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Eksport towarów
  • Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług -> import/eksport usług

Taka wykładnia jest dosyć klarowna i podatnicy nie powinni mieć problemu z transakcjami, które rozpoczęły się po 01.01.2021 natomiast warto zwrócić uwagę na właściwą kwalifikację transakcji w przypadku, gdzie część dokumentów, które ich dotyczą była zaewidencjonowana w roku 2020 (w okresie przejściowym), w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych. Warto przeanalizować jak podatnicy powinni rozliczać konkretne scenariusze:

Dokument pierwotny
(w roku 2020)
Dokument przekształcony
(w roku 2021)
TypRodzaj/StatusTypRodzaj/Status
Wydanie zewnętrzneWewnątrzunijneFaktura SprzedażyPozaunijny
Faktura SprzedażyWewnątrzunijneKorekta Faktury SprzedażyWewnątrzunijne

*Są to ogólnie przyjęte normy, natomiast status uzależniony jest od szczegółów takich, jak np. moment opuszczenia kraju.

Irlandia – nie do końca zielona wyspa

Obowiązujące przepisy związane z opuszczeniem przez Wielką Brytanię wspólnoty europejskiej nie dotyczą w pełni Irlandii Północnej. W kontekście tego kraju został przygotowany „Protokół Irlandzki” (art. 8), który pozwala traktować Irlandię Północną dla celów VAT jako państwo członkowskie.

Przepisy zakładają jednak pewne wyjątki. Jest nim przede wszystkim ograniczenie transakcji z Irlandią (w charakterze wewnątrzwspólnotowym) do obrotu towarowego. W związku z tym w przypadku transakcji dotyczących świadczenia usług Irlandię Północną powinno traktować się tak, jak pozostałą część terytorium UK (czyli jako państwo trzecie). Aby właściwie identyfikować transakcje względem Irlandii Północnej i pozostałej części Wielkiej Brytanii został wyodrębniony dedykowany unijny numer identyfikacyjny VAT – XI (przy zachowaniu GB dla UK).

Przepisy związane z Protokołem Irlandzkim będą stosowane przez 4 lata z opcją przedłużenia.

Wielka Brytania opuszcza Unię, ale Comarch ERP nie opuszcza klientów

Systemy Comarch ERP umożliwiają swobodny wybór statusu transakcji w ramach generowanych dokumentów więc zmiany w przepisach mogą zostać w większości zrealizowane w systemie bez dodatkowych zmian czy aktualizacji. W większości gdyż elementem, który wymagał zmian jest wyodrębnienie kodu XI dla Irlandii Pn.

W tym celu w nowych wersjach systemów została dodana odpowiednia modyfikacja, która nie tylko zapewnia wybór nowego kodu, ale również informuje o właściwym statusie przy wyborze kodu GB. Wraz z nią udostępnione zostały dodatkowe funkcje i usprawnienia, którą wspierają użytkownika w bieżących działaniach.

W Comarch ERP XT została dodana możliwość automatycznej aktualizacji statusu kontrahentów już z poziomu powiadomienia, które wyświetla się po wejściu na listę podmiotów. W Comarch ERP Optima istnieje możliwość seryjnej zmiany statusu w ramach mechanizmu operacji seryjnych, a w Comarch ERP XL na podstawie wzorca grupy.

W Comarch ERP Optima oraz ERP XT zostały dodane również dedykowane powiadomienia, które przy dodawaniu dokumentów czy ich przekształcaniu (np. WZ do FS) informują o aktualnym statusie na dokumencie i rekomendują zmianę, gdy zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu łatwiej ewidencjonować takie transakcje z eliminacją ewentualnych pomyłek.

W związku z tym warto zaktualizować system do najnowszej wersji, aby mieć pewność, że system wspiera użytkownika w tym zakresie w najszerszym wymiarze.

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza