Program magazynowy - Comarch Magazynier

Aplikacja Comarch Magazynier przeznaczona jest do mobilnej obsługi prostych procesów magazynowych.

Za jej pomocą użytkownik może realizować zadania przyjęć
i wydań towarów z magazynu, ewidencjonować przesunięcia towarów pomiędzy magazynami oraz realizować inwentaryzację


Comarch Magazynier zalety i możliwości aplikacji:

Aplikacja współpracuje z systemem Comarch ERP XL, pozwalając na realizację zadań za pomocą urządzeń przenośnych. W ten sposób pracownik odpowiedzialny za obsługę magazynu zyskuje możliwość wykonywania swojej pracy mobilnie, bezpośrednio przy towarze. Użytkownik korzystający z rozwiązania prowadzony jest w czytelny sposób przez kolejne kroki procesów przyjęć, wydań i przesunięć pomiędzy magazynami. Informacje wyświetlane na kolektorze precyzyjnie określają, jakie działanie w konkretnym momencie ma wykonać użytkownik eliminując tym samym potencjalne błędy. Realizacja procesów przyjęć pozwala na szybką, a równocześnie precyzyjną ewidencję wprowadzania dostaw do systemu Comarch ERP XL. Natomiast obsługa procesów wydań powiązana jest ściśle z algorytmem określonym dla magazynu np. FIFO, FEFO lub LIFO.

  • Ewidencja przyjęć – realizacja przyjmowania towaru na teren magazynu
  • Ewidencja wydań – realizacja wydania towaru z magazynu
  • Ewidencja przesunięć – realizacja przesunięcia towarów pomiędzy magazynami
  • Obsługa inwentaryzacji – sprawdzenie ilości towarów na magazynie
  • Informacja na temat partii towaru – możliwość ewidencji konkretnych partii towarów na magazynie np. numeru , cechy itp.
  • Obsługa dat ważności – możliwość ewidencji dat przydatności dla magazynowanych towarów
  • Realizacja wydań zgodnie ze wskazaniem w systemie ERP – m. in. FIFO, LIFO, FEFO
  • Obsługa jednostek miary z systemu ERP – możliwość wykorzystania powiązań np. sztuka – opakowanie – paleta

Aplikacja Comarch Magazynier wspiera realizację procesów w magazynach niewyposażonych w położenia i zbiorcze jednostki logistyczne. Dla tego typu magazynów oraz obsługi zaawansowanych, wieloetapowych procesów proponujemy aplikację Comarch WMS.

Gdzie kupić?

Aplikację Comarch Magazynier oferują:

Partnerzy Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza