ESEF – raporty w formacie XBRL

Format raportów rocznych w XBRL

ESEF czyli Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format) to wymóg dotyczący postaci, w jakiej są tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych UE. Wymóg dotyczy wszystkich Emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE – w Polsce to spółki z rynku głównego GPW. 

Aplikacja Comarch ESEF to narzędzie do generowania raportów finansowych zgodnych z najnowszymi wymogami.
Zapraszamy do zapoznania się z wersją demo aplikacji Comarch ESEF.

Nasi Klienci

Co wnosi raportowanie w ESEF?

1. Wszystkie raporty roczne sporządzone przez Emitentów są tworzone i publikowane w formacie XHTML – pozwola to na odczytywanie każdego tego typu raportu za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

2. Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, ang. IFRS) są znakowane/tagowane przy użyciu języka znaczników XBRL:

 • Poprawne wyświetlanie sprawozdań w XBRL w przeglądarce internetowej jest możliwe dzięki wykorzystaniu specyfikacji standardu Inline XBRL.
 • Taksonomia, czyli słownik do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL, jest oparta na ESEF.
 • Od raportów rozpoczynających się 1 stycznia 2022 r. obowiązuje również znakowanie informacji dodatkowej

Składanie raportów w ESEF przez polskich emitentów

Dziś, kilkudziesięciu emitentów pracuje na aplikacji Comarch ESEF. Raporty wygenerowane z naszej aplikacji z powodzeniem przechodzą produkcyjną walidację w środowisku Elektronicznego Systemu Przesyłania Informacji. Te pozytywne doświadczenia, pozwalają nam budować dalszą, skuteczną perspektywę rozwoju aplikacji i obsługi Klientów w kolejnych latach.

Webinar Comarch ESEF - sprawdzone rozwiązanie do raportowania w XBRL

Zobacz jak wyglądało raportowanie w nowym formacie. Poznaj obecny stan prawny dotyczący obowiązku stosowania ESEF oraz najciekawsze funkcjonalności aplikacji Comarch ESEF.

Webinar prowadzi:

Paweł Krupa - Product Manager systemów FK/HR

Typy raportowania wg ESEF

Korzyści z raportowania w ESEF

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania daje szereg wielowymiarowych korzyści które opierają się głównie na zwiększeniu porównywalności i użyteczności informacji finansowych.

Dla spółek giełdowych
Najważniejsze korzyści wiążą się ze zmniejszeniem liczby błędów w raportowanych danych, a w dalszej pespektywie z możliwością analizy danych finansowych innych spółek w celu wykorzystania ich na potrzeby wewnętrzne.
Dla inwestorów
Ta grupa uzyska dostęp do ustrukturyzowanej informacji – czyli możliwość szybkiego, kompleksowego przetwarzania najważniejszych informacji finansowych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia sztuki analizy finansowej (inwestorzy większość czasu będą mogli poświęcić samej analizie, a nie zbieraniu danych).
Dla organów nadzorujących np. KNF

Przy tworzeniu sprawozdania w formacie XBRL przewidziano szereg walidatorów które na bieżąco informują o błędach lub uwagach. Większa przejrzystość danych i możliwość szybkiej analizy nie tylko poszczególnych spółek, lecz także całego rynku kapitałowego. Ujednolicenie struktury tworzenia sprawozdań finansowych przez spółki GPW wpłynie na większą pewność co do poprawności danych

Poznaj naszych klientów

Aplikację Comarch ESEF nabyło już wielu Emitentów z rynku głównego GPW. Zaufali nam już m.in.:

 • Inter Cars S.A.
  Inter Cars S.A.
  Największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Korporacja KGL SA
  Korporacja KGL SA
  Dystrybutor tworzyw sztucznych, koncentrujący się na trzech kategoriach tworzyw sztucznych: tworzywa techniczne i konstrukcyjne, poliolefiny i tworzywa styrenowe.
 • Wawel S.A.
  Wawel S.A.
  Jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce. Oferuje kilkadziesiąt rodzajów produktów, w tym czekolady, bombonierki, wafle, batony, cukierki, karmelki, kakao. Wyroby spółki sprzedawane są głównie na rynku krajowym.
 • Erbud SA
  Erbud SA
  Grupa jest jedną z pięciu czołowych polskich grup budowlanych. Działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
 • Apator SA
  Apator SA
  Grupa przoduje w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT.
 • Vigo System SA
  Vigo System SA
  Światowy lider w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni według własnej unikatowej technologii.
 • Unimot SA
  Unimot SA
  Jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych, który w swojej ofercie posiada: olej napędowy, gaz płynny, gaz ziemny, biopaliwa oraz energię elektryczną.
 • APS Energia SA
  APS Energia SA
  Spółka jest projektantem i producentem systemów zasilania awaryjnego dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Projektuje urządzenia dostosowane do parametrów każdej instalacji.
 • Lentex SA
  Lentex SA
  Producent elastycznych wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PVC oraz wiodący na rynku polskim producent włóknin. Firma dostarcza produktów zarówno branży motoryzacyjnej, sanitarno-higienicznej, technicznej, budowlanej, meblarskiej, odzieżowej, obuwniczej, ogrodniczej czy filtracyjnej.
 • Muza S.A.
  Muza S.A.
  Spółka wydawnicza - w ofercie posiada przede wszystkim beletrystykę, albumy, atlasy, encyklopedie leksykony, poradniki, słowniki, książki dla dzieci i młodzieży, przewodniki turystyczne.

Comarch ESEF certyfikowanym narzędziem „XBRL Certified Software”!

Nasze oprogramowanie posiada certyfikat nadawany przez jedną z najbardziej znanych organizacji zajmujących się XBRL– XBRL International. Oznacza to, że oprogramowanie Comarch ESEF zostało sprawdzone przez XBRL International pod kątem zgodności ze specyfikacjami XBRL. Certyfikacja daje więc większą pewność co do poprawności generowanych raportów z regulacją ESEF.

Aplikacja Comarch ESEF – intuicyjny proces tworzenia i eksportowania raportów!

Aplikacja Comarch ESEF została stworzona w celu wygodnego tworzenia rocznych raportów finansowych w standardzie XBRL. Aplikację charakteryzuje prosty i intuicyjny interface. Narzędzie posiada obecnie możliwość przeprowadzenia pełnej ścieżki tworzenia raportu zgodnego z ESEF czyli m.in.: możliwość zaimportowania szablonu raportu z pliku word lub PDF, edycję raportu w HTML, integrację z excelem, tagowanie (w tym dodawanie rozszerzeń), walidację raportu zgodnie z regułami ESMA oraz eksport do pliku ZIP/xHTML. Oczywiście aplikacja posiada również szereg innych możliwości.

Poznaj cennik aplikacji Comarch ESEF

XBRL, taksonomia, iXBRL - co oznaczają te pojęcia?

Zgodnie z ESEF skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny być znakowane przy użyciu języka znaczników XBRL.

Czym zatem jest XBRL?

XBRL (ang. Extensible Business Reporting Language) jest to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej upraszczający i przyśpieszający raportowanie oraz analizę informacji finansowych.  Podstawowym elementem języka XBRL jest taksonomia czyli słownik zawierający zestaw informacji określających oraz klasyfikujących pojęcia, które mogą wystąpić w sprawozdaniach finansowych. W przypadku spółek notowanych na giełdach mamy do czynienia z taksonomią ESEF która zawiera w sobie pojęcia znane z MSSF.

Format XBRL jest wykorzystywany od wielu lat na całym świecie. Obecnie jest również wykorzystywany w Unii Europejskiej w raportowaniu w branży bankowej czy przy tworzeniu sprawozdań finansowych dla regulatorów lokalnych.

Język XBRL jest oparty na formacie XML, dzięki czemu nie jest on związany z żadną platformą programową czy sprzętową.

Sprawozdania finansowe w przeglądarce dzięki XBRL

Ważnym zagadnieniem wynikającym z nowych regulacji jest również inline XBRL (iXBRL) czyli format, który łączy w sobie standardy HTML oraz XBRL. Standard iXBRL daje możliwość odczytywania sporządzonych sprawozdań za pomocą przeglądarki internetowej.

Zobacz przykład raportu iXBRL

Warto wspomnieć, iż każda pozycja w sprawozdania finansowego sporządzona w formacie XBRL może być oznaczona/tagowana nie tylko informacjami ze słownika. Dane ze sprawozdań finansowych mogą mieć zaszyte w sobie takie informacje jak:

 • Pozycję z taksonomii ESEF;
 • Okres jakiego dana wartość dotyczy;
 • Waluta;
 • Wielkość zaokrągleń (np. kwota przedstawiona w tys. czy mln.);
 • Nazwa podmiotu którego ta dana dotyczy.

Business reporting w centrum kompetencji Comarch ERP

Narzędzia do raportowania biznesowego i finansowego są od dawna w centrum kompetencji Comarch ERP. Dedykowane finansom moduły w naszych systemach ERP np.  aplikacja do e-sprawozdań finansowych  - osiągnęła sukces rynkowy i uznanie nie tylko wśród dotychczas wykorzystujących oprogramowanie Comarch.

Comarch w międzynarodowych testach ESEF

Jednostką która została odpowiedzialna za opracowanie regulacji dotyczących jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego w Unii Europejskiej jest Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). W 2017 r. ESMA przeprowadził testy mające na celu praktyczną ocenę tworzonych regulacji w zakresie ESEF. Na podstawie wniosków wyciągniętych podczas testów praktycznych, ESMA dopracowała i sfinalizowała projekt ESEF.

Jednym spośród 25 Emitentów z Unii Europejskiej biorących udział w testach był Comarch SA (akcje Comarch S.A. są notowane warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych). Udział w testach pozwolił na rozpoznanie przez Comarch tworzących się wtedy regulacji i wytycznych dotyczących ESEF.

Doświadczenie zdobyte podczas testów oraz wzorowa komunikacja pomiędzy zespołami Raportowania Finansowego Comarch a zespołem produkcyjnym systemów Comarch ERP, pozwoliła na budowę projektu logicznego nowej aplikacji Comarch ESEF, której używanie pomoże spełnić nowe wymogi raportowania przez Emitentów z całej Unii Europejskiej.

Miło nam poinformować, iż raporty generowane w aplikacji Comarch ESEF, przed produkcyjną wysyłką raportów na bramkę ESPI były wielokrotnie weryfikowane na testowej bramce KNF. Testy te umożliwiły nam zapoznanie się z zasadami przyjmowania raportów na bramce KNF oraz pozwoliły na lepsze przygotowanie do regulacji ESEF.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Comarch S.A. za rok 2022 w xHTML

Bieżące informacje o ESEF w Polsce na stronach KNF

Więcej na temat ESEF na stronach ESMA

Testy ESEF z udziałem Comarch SA


Wypełnij poniższy formularz, a na Twój adres email wyślemy powiadomienie o dostępnej wersji demo Comarch ESEF

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki marketingu bezpośredniego na telefon, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego telefoniczni, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe

Wysyłając formularz udostępniasz nam Twoje dane osobowe. Przeczytaj: Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez spółki z grupy Comarch oraz o Twoich uprawnieniach.

Informujemy Cię, że Comarch S.A. jest producentem systemów ERP, które sprzedawane i wdrażane są przez Autoryzowaną Sieć Partnerów Comarch . W związku z takim modelem sprzedaży może skontaktować się z Tobą zarówno przedstawiciel Comarch S.A. jak i przedstawiciel firmy Partnerskiej Comarch.