ESEF – nowy wymóg dla Emitentów papierów wartościowych w Unii Europejskiej

Nowy format raportów rocznych w XBRL

ESEF czyli Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format) to nowy wymóg dotyczący postaci, w jakiej będą tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych UE. Wymóg dotyczy wszystkich Emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE – w Polsce to właśnie spółki z rynku głównego GPW. 

Aplikacja Comarch ESEF to narzędzie do generowania raportów finansowych zgodnych z najnowszymi wymogami.
Zapraszamy do zapoznania się z wersją demo aplikacji Comarch ESEF.

Promocja Nasi Klienci

Co wnosi raportowanie w ESEF?

1. Wszystkie raporty roczne sporządzone przez Emitentów będą tworzone i publikowane w formacie XHTML – pozwoli to na odczytywanie każdego tego typu raportu za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

2. Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, ang. IFRS) będą znakowane/tagowane przy użyciu języka znaczników XBRL:

 • Poprawne wyświetlanie sprawozdań w XBRL w przeglądarce internetowej będzie możliwe dzięki wykorzystaniu specyfikacji standardu Inline XBRL.
 • Taksonomia, czyli słownik do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL, jest oparta na ESEF.
 • Od 1 stycznia 2020 r. podstawowe elementy sprawozdania finansowego (wszystkie elementy prócz informacji dodatkowej) będą znakowane szczegółowo. Z kolei od stycznia 2022 r. obowiązywać będzie znakowanie informacji dodatkowej (lecz już na poziomie zbiorowym).

Typy raportowania wg ESEF

Od kiedy obowiązuje raportowanie w ESEF?

ESEF będzie stosowany do rocznych sprawozdań finansowych począwszy od roku 2020. Oznacza to, że pierwsze raporty w nowej postaci będą składane na początku roku 2021.

Niech nikogo nie zwiedzie odległy termin – nie ma zbyt wiele czasu na przygotowanie się. Poziom wiedzy i praktyki na temat standardu XBRL jest stosunkowo niski w Polsce z powodu braku jego dotychczasowej popularności w naszym kraju.

Paweł Krupa
Product Manager systemów FK/HR Comarch SA

Ekspert Comarch - Paweł Krupa - Product Manager rozwiazan finansowo księgowych i kadrowych

Korzyści z raportowania w ESEF

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania daje szereg wielowymiarowych korzyści które opierają się głównie na zwiększeniu porównywalności i użyteczności informacji finansowych.

Dla spółek giełdowych

Najważniejsze korzyści wiążą się ze zmniejszeniem liczby błędów w raportowanych danych, a w dalszej pespektywie z możliwością analizy danych finansowych innych spółek w celu wykorzystania ich na potrzeby wewnętrzne.

Dla inwestorów

Ta grupa uzyska dostęp do ustrukturyzowanej informacji – czyli możliwość szybkiego, kompleksowego przetwarzania najważniejszych informacji finansowych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia sztuki analizy finansowej (inwestorzy większość czasu będą mogli poświęcić samej analizie, a nie zbieraniu danych).

Dla organów nadzorujących np. KNF

Przy tworzeniu sprawozdania w formacie XBRL przewidziano szeregu walidatorów które na bieżąco informują o błędach lub uwagach. Większa przejrzystość danych i możliwość szybkiej analizy nie tylko poszczególnych spółek, lecz także całego rynku kapitałowego. Ujednolicenie struktury tworzenia sprawozdań finansowych przez spółki GPW wpłynie na większą pewność co do poprawności danych

Poznaj naszych klientów

Aplikację Comarch ESEF nabyło już wielu Emitentów z rynku głównego GPW. Zaufali nam już m.in.:
 • Korporacja KGL SA
  Dystrybutor tworzyw sztucznych, koncentrujący się na trzech kategoriach tworzyw sztucznych: tworzywa techniczne i konstrukcyjne, poliolefiny i tworzywa styrenowe.
 • Erbud SA
  Grupa jest jedną z pięciu czołowych polskich grup budowlanych. Działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
 • X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
  Grupa jest międzynarodowym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.
 • Apator SA
  Grupa przoduje w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT.
 • Vigo System SA
  Światowy lider w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni według własnej unikatowej technologii.
 • P.A. Nova SA
  Oferuje świadczenie usług w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz usług deweloperskich dla międzynarodowych sieci handlowych i usługowych oraz indywidualnych inwestorów.
 • Unimot SA
  Jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych, który w swojej ofercie posiada: olej napędowy, gaz płynny, gaz ziemny, biopaliwa oraz energię elektryczną. Multienergetyczna oferta spółki obejmuje zarówno hurtową sprzedaż paliw dla klienta biznesowego, jak również sprzedaż detaliczną gazu oraz energii elektrycznej.
 • APS Energia SA
  Spółka jest projektantem i producentem systemów zasilania awaryjnego dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Projektuje urządzenia dostosowane do parametrów każdej instalacji.
 • Master Pharm SA
  Oferuje usługi w zakresie kompleksowego wdrażania projektów dotyczących suplementów diety - od pomysłu przez kreację do produktu. Nie posiada własnych produktów, a jedynie zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem do produkcji i hurtową produkcją suplementów diety dla klientów zewnętrznych.
 • Lentex SA
  Producent elastycznych wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PVC oraz wiodący na rynku polskim producent włóknin. Firma dostarcza produktów zarówno branży motoryzacyjnej, sanitarno-higienicznej, technicznej, budowlanej, meblarskiej, odzieżowej, obuwniczej, ogrodniczej czy filtracyjnej.
 • Auto Partner SA
  Importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocyklowych. Grupa stanowi platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

  Aplikacja Comarch ESEF – już dostępna w pełnej wersji!

  Aplikacja Comarch ESEF została stworzona w celu wygodnego tworzenia rocznych raportów finansowych w standardzie XBRL. Aplikację chrakteryzuje prosty i intuicyjny interfacje, a w skład najważniejszych funkcjonalności tego narzędzia można zaliczyć m.in.: możliwość importu raportu do aplikacji z pliku .docx, edycji wizualnej sprawozdania czy „tagowanie” danych pozycjami z taksonomii ESEF/kontekstami.
  Poznaj cennik aplikacji Comarch ESEF

  Webinar Comarch ESEF dla spółek giełdowych – raportowanie w XBRL

  Podczas webinaru zostały omówione zagadnienia dotyczące nowej regulacji oraz zaprezentowana została aplikacja Comarch ESEF.

  Szkolenie prowadzą:

  Paweł Krupa - Product Manager - systemy FK/HR

  Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych


  XBRL, taksonomia, iXBRL - co oznaczają te pojęcia?

  Zgodnie z ESEF skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny być znakowane przy użyciu języka znaczników XBRL.

  Czym zatem jest XBRL?

  XBRL (ang. Extensible Business Reporting Language) jest to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej upraszczający i przyśpieszający raportowanie oraz analizę informacji finansowych.  Podstawowym elementem języka XBRL jest taksonomia czyli słownik zawierający zestaw informacji określających oraz klasyfikujących pojęcia, które mogą wystąpić w sprawozdaniach finansowych. W przypadku spółek notowanych na giełdach mamy do czynienia z taksonomią ESEF która zawiera w sobie pojęcia znane z MSSF.

  Format XBRL jest wykorzystywany od wielu lat na całym świecie. Obecnie jest również wykorzystywany w Unii Europejskiej w raportowaniu w branży bankowej czy przy tworzeniu sprawozdań finansowych dla regulatorów lokalnych.

  Język XBRL jest oparty na formacie XML, dzięki czemu nie jest on związany z żadną platformą programową czy sprzętową.

  Sprawozdania finansowe w przeglądarce dzięki XBRL

  Ważnym zagadnieniem wynikającym z nowych regulacji jest również inline XBRL (iXBRL) czyli format, który łączy w sobie standardy HTML oraz XBRL. Standard iXBRL daje możliwość odczytywania sporządzonych sprawozdań za pomocą przeglądarki internetowej.

  Zobacz przykład raportu iXBRL

  Warto wspomnieć, iż każda pozycja w sprawozdania finansowego sporządzona w formacie XBRL może być oznaczona/tagowana nie tylko informacjami ze słownika. Dane ze sprawozdań finansowych mogą mieć zaszyte w sobie takie informacje jak:

  • Pozycję z taksonomii ESEF;
  • Okres jakiego dana wartość dotyczy;
  • Waluta;
  • Wielkość zaokrągleń (np. kwota przedstawiona w tys. czy mln.);
  • Nazwa podmiotu którego ta dana dotyczy.

  Business reporting w centrum kompetencji Comarch ERP

  Narzędzia do raportowania biznesowego i finansowego są od dawna w centrum kompetencji Comarch ERP. Dedykowane finansom moduły w naszych systemach ERP np. udostępniona na początku 2019 roku aplikacja do e-sprawozdań finansowych  - osiagnęła sukces rynkowy i uznanie nie tylko wśród dotychczas wykorzystujących oprogramowanie Comarch.

  Comarch w międzynarodowych testach ESEF

  Jednostką która została odpowiedzialna za opracowanie regulacji dotyczących jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego w Unii Europejskiej jest Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). W 2017 r. ESMA przeprowadził testy mające na celu praktyczną ocenę tworzonych regulacji w zakresie ESEF. Na podstawie wniosków wyciągniętych podczas testów praktycznych, ESMA dopracowała i sfinalizowała projekt ESEF.

  Jednym spośród 25 Emitentów z Unii Europejskiej biorących udział w testach był Comarch SA (akcje Comarch S.A. są notowane warszawskiej Giełdzie Papierów Wartosciowych). Udział w testach pozwolił na rozpoznanie przez Comarch tworzących się wtedy regulacji i wytycznych dotyczących ESEF.

  Doświadczenie zdobyte podczas testów oraz wzorowa komunikacja pomiędzy zespołami Raportowania Finansowego Comarch a zespołem produkcyjnym systemów Comarch ERP, pozwoliła na budowę projektu logicznego nowej aplikacji Comarch ESEF, której używanie pomoże spełnić nowe wymogi raportowania przez Emitentów z całej Unii Europejskiej.

  Comarch S.A. udostępni swoje sprawozdanie finansowe za rok 2019 w formacie iXBRL stworzone w aplikacji Comarch ESEF rok wcześniej niż wymagają tego nowe przepisy.

  Bieżące informacje o ESEF w Polsce na stronach KNF

  Więcej na temat ESEF na stronach ESMA

  Testy ESEF z udziałem Comarch SA


  Wypełnij poniższy formularz, a na Twój adres email wyślemy powiadomienie o dostępnej wersji demo Comarch ESEF
  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki marketingu bezpośredniego na telefon, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego telefoniczni, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
  Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe

  Wysyłając formularz udostępniasz nam Twoje dane osobowe. Przeczytaj: Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez spółki z grupy Comarch oraz o Twoich uprawnieniach.

  Informujemy Cię, że Comarch S.A. jest producentem systemów ERP, które sprzedawane i wdrażane są przez Autoryzowaną Sieć Partnerów Comarch . W związku z takim modelem sprzedaży może skontaktować się z Tobą zarówno przedstawiciel Comarch S.A. jak i przedstawiciel firmy Partnerskiej Comarch.