Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Przygotuj swoją firmę na korzystanie z KSeF

Dowiedz się, jak możesz wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne do/z Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą naszej platformy

Czym jest Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wykorzystywany jest on również do oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez sam system oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem. 

1 stycznia 2022 roku system ten został wprowadzony w Polsce jako rozwiązanie dobrowolne. Ministerstwo Finansów dąży do tego, aby w roku 2023 (po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej) KSeF stał się rozwiązaniem obligatoryjnym, a elektroniczne fakturowanie stało się obowiązkowe dla wszystkich podmiotów. 

Polska staje się więc kolejnym krajem należącym do Unii Europejskiej (po Hiszpanii, Portugalii i Włoszech), który decyduje się na zmianę modelu procesowania faktur elektronicznych z tzw. modelu post-audit na model clearance.

Terminy

Krajowy System e-Faktur (KSeF) - terminy

Przygotuj swoją firmę na korzystanie z KSeF - terminy

Czym jest faktura ustrukturyzowana

Zgodnie z opisem w przyjętej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy dot. podatku od towarów i usług (oraz kilku innych ustaw): 

„Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego (…).”

Faktura ustrukturyzowana ma format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury (FA_VAT). Stanowi więc ona trzeci typ/rodzaj faktury obok faktury papierowej i elektronicznej. Wystawiana jest przez podatników za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur i oznaczana numerem identyfikującym tę fakturę w systemie.

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne będą wystawiane według wzorca, w oparciu o strukturę logiczną przedstawioną przez Ministerstwo Finansów.

Czym jest faktura ustrukturyzowana

Jak ma działać KSeF?

Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur może uzyskać podatnik, osoba fizyczna uprawniona, podmiot uprawniony lub podmioty, o których mowa w art.106c ustawy, jeśli posiadają uprawnienie do wystawiania (lub do dostępu do) faktur ustrukturyzowanych.

Ustawodawca przewiduje możliwość wystawiania faktury ustrukturyzowanej bezpośrednio w KSeF (tj. za pośrednictwem interfejsu webowego KSeF) lub w systemie finansowo-księgowym podatnika zgodnie z opublikowanym wzorem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

W przypadku wystawiania faktur w systemie finansowo-księgowym podatnika, dokumenty powinny zostać dostarczone do KSeF za pośrednictwem zdefiniowanego połączenia, np. via EDI do API KSeF.

Jak ma działać KSeF?

Rejestrowanie faktur w KSeF za pośrednictwem Comarch EDI

Comarch, jako operator elektronicznej wymiany dokumentów (w tym także e-faktur), na bieżąco monitoruje zmiany legislacyjne w polskim prawie. 

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w projekt pilotażowy KSeF. Nasi specjaliści biorą udział w spotkaniach, podczas których omawiane są szczegóły techniczne systemu, specyfikacja faktury ustrukturyzowanej, jak również dokumentacja API. 

Interfejs API ma umożliwić zintegrowanie platformy Comarch EDI, wykorzystywanej przez tysiące klientów w Polsce i za granicą, z Krajowym Systemem e-Faktur.

Oznacza to, że użytkownicy naszej platformy będą mogli ją wykorzystać do przekazywania i odbierania e-faktur do/z KSeF. Comarch EDI będzie również zapewniać pełną zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi, jak i transparentność przepływu wszystkich faktur oraz ich statusów.

Dowiedz się więcej o Comarch EDI

Comarch EDI - Jak wygląda integracja z KSeF?

Jak wygląda integracja EDI z KSeF?

Modele
integracji

W momencie uruchomienia Krajowego Systemu e-Faktur w Polsce, użytkownicy Comarch EDI będą mogli zdecydować się na jeden z dwóch modeli łączących nasze rozwiązanie z platformą rządową. Pierwszy z nich wiąże się z wymianą e-faktur wraz z walidacją podstawową (sprawdzenie zgodności faktur z KSeF). Drugi model zawiera w sobie dodatkowo tzw. walidację biznesową wymaganą przez kontrahenta. Szczegółowe schematy obydwu modeli znajdują się poniżej.

Schemat Modelu Ogólnego

Schemat Wysłania Faktury do KSeF po Dokonaniu Walidacji „Prefaktury”

Globalne doświadczenie w zakresie e-fakturowania

Jako globalny dostawca systemów i usług służących do wymiany dokumentów elektronicznych między partnerami biznesowymi, Comarch ma bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów zobowiązań (AP) i należności (AR). 

Od lat pomagamy firmom z wielu różnych branż operujących zarówno w krajach, w których e-fakturowanie stało się obligatoryjne (takich jak Francja, Hiszpania, Niemcy, Turcja oraz Włochy), jak i tych, gdzie taki obowiązek zostanie dopiero wprowadzony (np. w Polsce, gdzie wg zapowiedzi Ministerstwa Finansów mechanizm e-fakturowania ma bazować na rozwiązaniu włoskim).  

Nieustannie monitorujemy również wszelkie zmiany przepisów dot. e-fakturowania na całym świecie, dostosowując nasze rozwiązania i usługi tak, aby były one w pełni zgodne z najnowszymi regulacjami. 

Globalne doświadczenie w zakresie e-fakturowania

Chcesz uzyskać więcej informacji o KSeF, ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej i Comarch EDI?

Kliknij przycisk obok, aby nawiązać kontakt z jednym z naszych ekspertów 

Nasi Klienci