Program dla biur rachunkowych

Sprawdzone oprogramowanie wspierające codzienną pracę biura rachunkowego.

Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne operacje w sposób seryjny.

Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów. Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a księgowy może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania.

Testuj za darmo przez 30 dni

Program dla biur rachunkowych zgodny z przepisami

Warto zaznaczyć, że program księgowy Comarch ERP Optima jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości z 1994 roku oraz jest aktaulizowany przez zespół ekspertów ślędzących zmiany przepisów podatkowych w Polsce.

Rozwiązania dla biur rachunkowych

Z programu można korzystać online

W bezpiecznej Chmurze Comarch, w miesięcznym abonamencie. Wygodnie i bez zobowiązań.

Chmura - wersja online programu dostępna przez internet

Sprawdź, które moduły Comarch ERP Optima będą przydatne dla Twojego biura rachunkowego:

Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala biurom rachunkowym na łatwą obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji ryczałtowej oraz ewidencjonowanie VAT w celu obliczenia podatku od towarów i usług oraz prawidłowego wyliczenia deklaracji VAT.  Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

dowiedz się więcej

Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający biurom rachunkowym na obsługę firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.

Dowiedz się więcej

Środki trwałe

Comarch ERP Optima Środki trwałe pozwala biurom rachunkowym na prowadzenie dla klientów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego, tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych oraz wyposażenia.

dowiedz się więcej

Płace i Kadry

Comarch ERP Optima Kadry i Płace umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz: współpracuje z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.

dowiedz się więcej

Modele współpracy między Biurem Rachunkowym i jego Klientami

Poznaj 5 kroków do sprawnej wymiany informacji z klientami i księgowania z oprogramowaniem Comarch ERP Optima

Pobierz ulotkę

Poznaj naszych klientów

Internetowa Wymiana Dokumentów

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch ERP Optima. Wymiana ta może się odbywać w modelach: klient biura rachunkowegobiuro rachunkowe oraz punkty sprzedażowe firmy – centrala firmy. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłania, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.

IWD znajduje zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach biznesowych:

 •     jest narzędziem współpracy pomiędzy firmą, a obsługującym ją Biurem Rachunkowym,
 •     służy do przesyłu danych między placówką handlową a działem księgowym firmy,
 •     pozwala dwóm niezależnym firmom przesyłać faktury elektroniczne.

Za pośrednictwem IWD mogą być przesyłane różnego rodzaju dane zapisywane w bazie systemu Comarch ERP Optima, takie jak:

 •     dokumenty handlowe,
 •     dokumenty magazynowe,
 •     raporty kasowe,
 •     rozliczenia,
 •     lista pracowników,
 •     lista kontrahentów,
 •     lista banków i urzędów,
 •     formy płatności,
 •     definicje dokumentów,
 •     waluty
 •     rodzaje kursów walut,
 •     listy płac,
 •     typy wypłat,
 •     dokumenty związane z ewidencją dodatkową,
 •     inne.

Skrzynka dokumentów w IWD

Użytkownicy mają przygotowane specjalne "skrzynki" zawierające informacje o dokumentach wysłanych, odebranych lub oczekujących na odebranie za pośrednictwem IWD. Dzięki ich zastosowaniu program sam pilnuje aby dane Klienta trafiały do właściwej bazy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość seryjnego odbierania dokumentów z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.

Usługa Internetowej Wymiany Danych zapewnia:

 •     bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 •     oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu konieczności wprowadzania dokumentów ręcznie,
 •     szybką komunikację pomiędzy kontrahentami,
 •     zapewnienie wiarygodności danych poprzez stosowanie podpisu elektronicznego.

Biuletyn

Więcej szczegółowych informacji na temat tego jak działa IWD można znaleźć w dokumencie: Internetowa Wymiana Dokumentów z Klientem Comarch ERP XT / Comarch Moje BR.

Jak zamówić?

Wersja Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych może być oferowana tylko podmiotom, których nazwa jednoznacznie wskazuje na to, że świadczą usługi księgowe (np. biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, kancelaria podatkowa, itp.).
Jeśli z nazwy nie wynika, że działalność opiera się na świadczeniu usług księgowych, wówczas Klient końcowy ma prawo zakupić Oprogramowanie Comarch ERP Optima w wersji dla BR po spełnieniu poniższych warunków:
1. Okazanie dokumentu rejestrowego tj. KRS bądź wpisu do CEiDG w którym jako podstawową działalność wpisaną ma działalność numer PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe);
2. Okazanie polisy ubezpieczeniowej OC dla Biur Rachunkowych;

Jeśli jesteś Biurem Rachunkowym i chcesz wymieniać dokumenty ze swoimi Klientami dołącz do społeczności biur rachunkowych iKsięgowość24: www.iksiegowosc24.pl

Jeśli chcesz wymieniać dokumenty między oddziałami swojej firmy, pracujących na Comarch ERP Optima, należy:

Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność: wszystkie moduły Comarch ERP Optima są dostępne do darmowego przetestowania.

Comarch ERP Optima Analizy BI dla biura rachunkowego

Comarch ERP Optima Analizy BI to narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach:

 • podstawowej skierowanej do firm,
 • rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym.

W wersji dla biur istnieje możliwość tworzenia raportów na wielu bazach firmowych jednocześnie. Ułatwia to i przyspiesza pracę. Raz przygotowany raport, np. należności nierozliczonych może zostać wysyłany do wszystkich zdefiniowanych w programie klientów biura, dla każdego klienta zawiera tylko jego dane. Jeżeli biuro  prowadzi księgowość danej firmy, ma dostęp do danych sprzedażowych, faktur itp. to dodatkowo może się wyróżnić spośród innych biur, wprowadzając dla swoich klientów raportowanie np. ich stanu zapasów czy trendu sprzedaży produktów. W tym celu przypisuje się wybrany raport sprzedaży do danego klienta za pomocą subskrypcji e-mail, a klient biura rachunkowego w ustalonych okresach (np. raz dziennie) otrzymuje raport dotyczący bieżącego poziomu sprzedaży w jego firmie na swoją skrzynkę mailową.

Tworzenie raportów na wielu bazach jest użyteczne również dla biur, które mogą teraz przedstawić na jednym zestawieniu dane klientów z wielu baz danych, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. Przykładowo można sprawdzić, ile w sumie u wszystkich klientów pozostało nam jeszcze operacji nierozliczonych. Takie przedstawienie wszystkich danych na raporcie może się odbywać na dwa sposoby: albo widzimy sumę całkowitą wszystkich operacji nierozliczonych, albo w podziale na naszych klientów, co zwiększa możliwości analizy. W wersji podstawowej analiz takie zestawienia są niedostępne.

Wysyłanie raportów za pomocą subskrypcji e-mail jest na tyle rozbudowane, że pozwala bez problemu dostosować tą opcję pod preferencje klienta. Można zmienić adres, na jaki przychodzi powiadomienie, częstotliwość raportowania, określić jakie raporty są przesyłane. Wszystko dzieje się automatycznie, biura rachunkowe oszczędzają więc czas potrzebny na każdorazowe ręczne przygotowanie i wysłanie takich sprawozdań do klienta.

W Comarch ERP Optima Analizy BI możesz także tworzyć własne raporty lub skorzystać z naszego doświadczenia współpracy z ponad 85 000 firmami i używać z już gotowych raportów wzorcowych.

W Comarch ERP Optima Analiz BI dostarczamy ponad 100 raportów dotyczących każdego obszaru prowadzenia firmy:

 • Raporty Sprzedaży
 • Raporty Sprzedaży Rok do Roku
 • Raporty Zakupów
 • Raporty dotyczące płatności
 • Raporty Księgowości (ER) - raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej.
 • Raporty Księgowości (KP) - raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej
 • Raporty Księgowości (KK) - raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej.
 • Raporty Rejestrów VAT
 • Raporty dotyczące Kadr i Płac
 • Raporty Płatności na Dzień
 • Raporty dotyczące Magazynu
 • Raporty dotyczące Środków Trwałych
 • Raporty dotyczące CRM
 • Raporty Handlowe
 • Raporty Rozrachunków Księgowych

Comarch BI Point Menadżer

BI Point Menadżer to usługa dostępna w modelu chmurowym, dedykowana Biurom Rachunkowym korzystającym z oprogramowania Comarch ERP Optima, która umożliwia wkroczenie w zupełnie nowy model prowadzenia biznesu.

W ramach rozwiązania, platforma analityczna BI Point Menadżer integruje się z bazą danych programu Comarch ERP Optima pobierając dane, które zostają przetransformowane do odpowiednich modułów analitycznych, tak aby użytkownik mógł z nich korzystać w postaci predefiniowanych raportów i dashboardów.

Dzięki BI Point Menadżerowi, Biuro Rachunkowe może dynamicznie i szybko reagować na potrzeby swoich klientów, a także zapewnić im bieżący dostęp do wszelkiego rodzaju statystyk ułatwiających prowadzenie biznesu dla swoich klientów. Dzięki BI Point Menadżerowi, biuro jest w stanie szybko i sprawnie przygotować dla klienta dowolnego typu raport czy zestawienie, a następnie udostępnić je za pomocą webowej platformy.

Bi Point Menadżer to również nowoczesna forma wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym, a jego klientami. Biuro Rachunkowe wykupując dostęp otrzymuje do rozdysponowania konta dla użytkowników, swoich klientów. Dzięki temu klient biura rachunkowego otrzymuje login i hasło, za pomocą którego dostaje się do platformy na której może sprawdzić aktualne informacje dotyczące swojej firmy.

Główne korzyści z zastosowania BI Point Menadżera:

 • 100% webowość, dzięki temu stały dostęp do bieżących analiz
 • ciekawe formy wizualizacji danych, takie jak wykresy, mapy, wskaźniki
 • możliwość samodzielnego tworzenia analiz ad–hoc
 • możliwość wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem biura za pomocą funkcji komentarzy
 • intuicyjność narzędzia, dzięki czemu nie potrzebne jest posiadanie zaawansowanej wiedzy informatycznej
 • responsywność,  co umożliwia korzystanie z narzędzia na smartfonach i tabletach
 • możliwość generowania wydruków z programu Comarch ERP Optima bezpośrednio do platformy i przesyłanie ich klientowi
 • automatyczne ładowanie i oczyszczanie danych, zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • łatwe przesyłanie faktur przez Klientów Biura Rachunkowego z poziomu BI Point Menadżera do Comarch ERP Optima, gdzie następuje ich automatyczne zaczytanie do dzięki usłudze OCR

BI Point Menadżer to coś więcej niż narzędzie raportowe, to też szeroka wiedza i bogate know-how, czego wynikiem są predefiniowane obszary analityczne. Zawierają one dawkę informacji, pogrupowaną w ten sposób aby zapewnić użytkownikowi jak największą ilość przydatnej wiedzy wspomagającej kierowanie firmą. W ramach BI Point Menadżera użytkownicy otrzymują dostęp do poniższych pięciu obszarów:

 • Handel
 • Logistyka
 • Płatności
 • Księgowość
 • Kadry i Płace

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami produktu opisanymi w nowej, dokładniejszej a zarazem uproszczonej instrukcji obsługi programu.

Pobierz instrukcję

Obsługa PPK

Aplikacji Comarch PPK umożliwia biurom rachunkowym sprawną obsługę firm w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki niej łatwo dołączyć do swojej oferty nową usługę, pozyskać nowych klientów i generować zyski.

Aplikacja Comarch PPK jest częścią kompleksowej oferty oprogramowania dla biur rachunkowych.

Narzędzia wspomagające pracę biura rachunkowego:

Comarch myPoint

Narzędzie analityczne do pomiaru, analizy i weryfikacji pracy poszczególnych pracowników oraz całej firmy. Aplikacja pozwala na kontrolę efektywności realizowanych procesów przez operatorów pracujących zdalnie oraz na monitorowanie trendu produktywności w poszczególnych okresach.

Skorzystaj z promocji na darmowy dostęp do aplikacji.

Comarch IBARD

Usługa chmurowa umożliwiająca bezpieczne przechowywanie, udostępnianie i synchronizowanie danych z każdego miejsca. Dzięki wielokanałowemu dostępowi (również przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne), synchronizacji oraz udostępnianiu i współdzieleniu danych, Comarch IBARD jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji pracy zdalnej.

Comarch OCR

Chmurowa usługa Comarch OCR automatyzuje odczyt i kategoryzację papierowych faktur dzięki czemu pracownicy mają elektroniczny dostęp do dokumentów bezpośrednio z systemu ERP.

Comarch DMS

Narzędzie do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zdalnej i mobilnej kontroli procesów biznesowy w firmie. Dzięki elastycznemu modelowaniu procesów i przepływu pracy w firmie, system daje możliwość kontroli pracy z dokumentami elektronicznymi w pracy rozproszonej i zdalnej.

Comarch HRM

Aplikacja do kompleksowego zarządzania pracownikami bez wychodzenia z domu. Program Comarch HRM umożliwia nie tylko skuteczne zarządzanie czasem pracy, kwalifikacjami, urlopami, nieobecnościami i delegacjami pracowników, ale daje też możliwość udostępniania dokumentów poprzez intranet i utrzymywania stałego kontaktu z pracownikami za pośrednictwem powiadomień i komunikatów na ekranie startowym. Jest w pełni zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP.

Poradnik dla biur rachunkowych okładka e-Booka - Comarch

iKsiegowosc24.pl

Serwis iKsiegowosc24.pl to usługa, która z jednej strony umożliwia szybkie i bezpłatne znalezienie profesjonalnego biura rachunkowego oferującego obsługę księgową i kadrowo-płacową, a także przesyłanie do niego dokumentów handlowych drogą elektroniczną.

Z drugiej strony, jest to dedykowane miejsce dla biur rachunkowych, w którym w przejrzysty i prosty sposób mogą zaprezentować swoją ofertę. iKsięgowość24 zrzesza profesjonalne biura rachunkowe, korzystające z oprogramowania Comarch ERP Optima. Serwis jest bardzo dobrze widoczny w wyszukiwarce Google i rocznie odwiedzany przez ponad 70,000 użytkowników poszukających usług księgowych

Przeczytaj poradnik dla biur rachunkowych>>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza