Comarch ERP Enterprise

Comarch ERP Enterprise przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw oczekujących automatyzacji i obsługi nawet bardzo złożonych procesów. 

System świetnie sprawdza się zarówno w przypadku jednego podmiotu gospodarczego, jak i w grupach kapitałowych prowadzących działalność w Polsce i za granicą.

Obsługa dużych wolumenów danych, łatwość integracji oraz tworzenia dedykowanych rozwiązań branżowych to zalety, na które zwracają uwagę użytkownicy systemu.

Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej i niezależność technologiczna spełnia oczekiwania biznesu oraz działów IT.

Poznaj funkcje    Zapytaj o ofertę

Edytowalny panel startowy CEE

Comarch ERP Enterprise daje możliwość dostosowania panelu startowego i widoku każdej aplikacji dla konkretnego użytkownika lub organizacji. Wystarczy dodać moduły i aplikacje używane w codziennej pracy, jak na przykład aplikacje Oferty, Cenniki i Zamówienia sprzedaży, zgrupowane w moduł Sprzedaż.

Intuicyjną metodą przeciągnij i upuść każdy użytkownik może ustalić własny pulpit a ponadto może dodawać aplikacje lub konkretne karty do ulubionych, co znacząco zwiększa ergonomię pracy. Moduły i aplikacje można również wybrać z listy lub wyszukać kontekstowo, dzięki czemu nawigacja po systemie jest łatwiejsza.

Więcej niż system ERP

Comarch ERP Enterprise (CEE) należy do elitarnego grona systemów o otwartej architekturze, który pasuje do każdego środowiska IT. W efekcie możliwe jest jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy.

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności narzędzie obejmuje swoim zasięgiem każdy obszar działalności firmy. Jest wykorzystywane w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym.

Rozwiązanie wielokrotnie wyróżnione nagrodami branżowymi i zawsze zgodne z polskimi przepisami.

Rozwiązania klasy ERP 5.0

CEE stanowi jednolite środowisko z paletą aplikacji ERP 5.0, które poszerzają możliwości podstawowych modułów systemu. To pozwala uniknąć dodatkowych kosztów integracji i utrzymania, które adresują szerokie potrzeby nawet najbardziej wymagających przedsiębiorstw. 

Wszystkie aplikacje można aktywować w dowolnym momencie w firmach korzystających z naszego systemu ERP w celu zwiększenia funkcjonalności oprogramowania gdy zajdzie potrzeba jego rozbudowy.

Do najważniejszych z nich należą: DMS, OCR, IoT, Business Intelligence, sprzedaż mobilna, POS lub sklep internetowy.

Comarch ERP Enterprise to:

Nowoczesny interfejs webowy systemu, dostępnego w 100% przez przeglądarkę internetową, z dowolnego miejsca

Technologiczna niezależność dzięki możliwości działania na różnych platformach bazodanowych oraz systemach operacyjnych

Otwartość na integracje z Comarch ERP 5.0 i rozwiązaniami zewnętrznymi

Szerokie możliwości personalizacji i rozbudowy interfejsu w całym systemie

Wysoka skalowalność i wydajność pozwalająca na obsługę dużych wolumenów danych przez setki użytkowników

Doskonały system dla firm wielooddziałowych lub grup kapitałowych, działających również na rynkach międzynarodowych

Comarch ERP Enterprise dla dużych firm działających w Polsce i międzynarodowo

Comarch ERP Enterprise to system ERP stworzony z myślą o Klientach działających na rynku międzynarodowym. Platforma jest kompletnym rozwiązaniem dostosowanym do obsługi firm z Polski, rejonu DACH (Niemcy, Szwajcaria i Austria) i innych, jak Francja czy Włochy, z oddziałami na całym świecie. Gotowe funkcjonalności będące odpowiedzią na specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie handlowe i merytoryczne w tych krajach, zapewniają bezproblemowe wdrożenie.

Dostosowanie Comarch ERP Enterprise do specyfiki rynków zagranicznych umożliwia zastosowana w systemie najnowsza technologia pozwalająca na ścisłą integrację przy jednoczesnej otwartości na zewnętrzne rozwiązania.

Więcej o oprogramowaniu dla firm polsko - niemieckich

Otwartość Comarch ERP stanowi szereg funkcjonalności takich jak:

  • elastyczne możliwości przebudowy i rozbudowy już istniejących funkcji i aplikacji,
  • narzędzia deweloperskie pozwalające na tworzenie zupełnie nowych rozwiązań,
  • niezależność technologiczna od systemów bazodanowych i operacyjnych,
  • rozszerzanie instalacji o rozwiązania z palety Comarch ERP 5.0 i o własne aplikacje Klienta,
  • intuicyjna personalizacja interfejsu CEE dla każdego użytkownika.

Comarch ERP Enterprise w modelu OMS

Comarch ERP Enterprise z powodzeniem sprawdzi się w roli systemu zarządzania zamówieniami, który w całym zakresie i automatycznie koordynuje realizację zamówień pochodzących z różnych kanałów sprzedaży, takich jak sklepy stacjonarne lub mobilne, obsługiwane również przez Comarch POS i Mobile, czy kanały e-commerce.

Comarch ERP Enterprise jako OMS (Order Management System) to rozwiązanie, które konsoliduje i organizuje wszystkie zamówienia i sprzedaż firmy w jednym miejscu. W takiej konfiguracji, Comarch ERP Enterprise stanowi niejako warstwę pośrednią pomiędzy funkcjonującymi w firmie systemami ERP oraz aplikacjami finansowo - księgowymi, a rozwiązaniami, które zapewniają sprawną obsługę klientów zarówno w modelu online jak i poprzez stanowiska kasowe.

CEE integruje się z dowolnymi kanałami sprzedaży (np. Amazon lub Ebay), rozwiązaniami sklepów internetowych (Comarch e- Sklep, Oxid, Magento lub Shopware), a także z systemami lojalnościowymi, kurierskimi, czy tymi do obsługi płatności. Ponadto Comarch ERP Enterprise daje możliwość połączenia się z dowolną zewnętrzną aplikacją, nie tylko związaną z handlem w Internecie.

System OMS jest centralnym punktem Platformy Comarch Unified Commerce, która realizuje założenia strategii gdzie wszystkie kanały kontaktu z klientem wzajemnie się przenikają.

Poznaj dostępne obszary funkcjonalne Comarch ERP Enterprise

Handel i dystrybucja

Efektywna i elastyczna sprzedaż decyduje o sukcesie firmy. System Comarch ERP Enterprise pozwala na sprawną realizację zamówień i gwarantuje szybką dostawę dzięki kontroli i automatyzacji procesu sprzedaży, poczynając od oferty, poprzez zamówienie i związane z nim dokumenty np. faktury, aż do analizy sprzedaży.

e-Commerce

Comarch ERP Enterprise  jako narzędzie dystrybucji typu omnichannel umożliwia dołączenie do dowolnych kanałów sprzedażowych, jak Amazon czy Ebay, rozwiązań dla sklepów internetowych (Comarch e-Sklep, Oxid, Magento lub Shopware), rozwiązań dla stanowisk kasowych jak Comarch POS, mobilnych rozwiązań sprzedażowych oraz Call Center. System do zarządzania zamówieniami (OMS) daje pełną kontrolę nad kanałami sprzedaż, przejrzyste źródło danych oraz pełną integrację.

Produkcja

Podstawę planowania i kontroli w Comarch ERP Enterprise stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania produkcją wielowariantową, procesową, dyskretną, opartą na numeracji serii i partii - również w formie mieszanej. CEE wspiera ponadto wszelkie istotne metody zarządzania jak np. decyzję Make or BuyKanban albo Just in Time. Zintegrowane zarządzanie jakością, dopełnia różnorodność funkcjonalności w zakresie produkcji. Dzięki współpracy z platformą Comarch IoT, Twoja firma będzie przygotowana na czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0).

Planowanie MRP

Odpowiednie planowanie jest podstawą sukcesu przedsiębiorstwa. Comarch ERP Enterprise oferuje funkcje krótko-, średnio- i długofalowego planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), jak również użycia zasobów. Nagłe zmiany w planowaniu lub zapotrzebowaniu nie stanowią już problemu, bo system umożliwia rozpoczęcie na nowo procesu planowania również w wielu równoległych scenariuszach.

Gospodarka magazynowa
Efektywne zarządzanie magazynem to prosta oszczędność czasu i pieniędzy. Na koszty magazynowania ma wpływ zarówno powierzchnia magazynu, rozmieszczenie towarów oraz szybkość dotarcia do przechowywanych artykułów. Rozwiązania Comarch ERP Enterprise to elastyczna logistyka magazynowa procesów od przyjęcia towaru poprzez wszystkie etapy produkcji lub składowania, kompletację aż do wydania towaru, z uwzględnieniem transportu.
Serwis i utrzymanie ruchu
Utrzymanie własnego parku maszyn, serwisowanie i konserwacja urządzeń z własnej produkcji i na zlecenie producenta – wszystkie te usługi oferowane przez Twoją firmę są wspierane przez Comarch ERP Enterprise w pełnym zakresie. Dzięki automatyzacji procesów tworzenia komunikatów serwisowych, realizacji i rozliczania usług oraz dostaw nowych urządzeń,  dział serwisu w Twojej firmie może liczyć na wsparcie na każdym etapie pracy. Odwzorowanie umów serwisowych i planowanie procesów konserwacyjnych stanowią dodatkowe ułatwienie.
Księgowość i finanse (CFE)
Finanse i księgowość to obsługa hierarchicznych struktur organizacyjnych z możliwością ich odwzorowania oraz realizacją wewnętrznych rozliczeń. Znaczna automatyzacja operacji księgowych w systemie jest możliwa np. poprzez podpowiedzi w polach obowiązkowych. Inne wyróżniające się funkcje modułu to m.in. łatwość wprowadzania i wyprowadzania danych. W analizie danych, obok wielu rodzajów standardowych raportów, istnieje możliwość różnorodnego tworzenia list poprzez dowolny wybór, sortowanie i sumowanie.
Środki trwałe

Praca z dokumentacją księgowo-finansową dotyczącą środków trwałych przedsiębiorstwa może odbywać się bezpośrednio w dedykowanym module. Funkcjonalność ta obsługuje pełne spektrum wymagań związanych z zarządzaniem aktywami odnośnie odpisów, wartości ubezpieczenia, planowanych nakładów i kosztów napraw.

Controlling
Comarch ERP Enterprise zapewnia lepsze zarządzanie wynikami przedsiębiorstwa, gdyż obok tradycyjnego rachunku kosztów obejmuje również analizy pod kątem kosztów projektów, jednostek przedsiębiorstwa i innych dowolnie wybranych parametrów np. klient, przedstawiciel, artykuł czy region.
Business Intelligence

Zintegrowane rozwiązanie Comarch BI obejmuje wszystkie obszary działalności firmy: controlling, kadry, logistyka magazynowa, produkcja, zaopatrzenie, CRM, dystrybucja, serwis, WMS i księgowość. Gwarantuje dostęp do najbardziej aktualnych danych, przez co stanowi niezawodne narzędzie przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Ergonomiczny interfejs i przejrzystość raportowania ułatwiają pracownikom dostęp do istotnych i aktualnych informacji bez konieczności specjalnego szkolenia.

Zarządzanie projektami
System pracy oparty na projektach wymaga odpowiednich narzędzi do zachowania przejrzystości w zarządzaniu projektami – ich realizacją, wynikami i generowanymi kosztami. Comarch ERP Enterprise umożliwia łatwy nadzór i rozliczanie projektów klienckich i wewnątrzfirmowych. Ścisłe powiązanie z innymi modułami funkcjonalnymi jak logistyka magazynowa, zakupy lub produkcja pozwala w łatwy sposób obsłużyć proces nabycia lub produkcji materiału, do którego odnosi się projekt. Za pomocą zintegrowanego systemu rejestracji czasu pracy istnieje możliwość dokumentacji, analizy i rozliczenia czasu i czynności poświęconych na realizację konkretnego przedsięwzięcia. Dodatkowym atutem modułu jest planowanie oraz możliwość rejestracji i obsługi umów serwisowych.
Zarządzanie procesami (workflow)
Dzięki wbudowanego silnikowi do zarządzania procesami (workflow) w Comarch ERP Enterprise można w szybki sposób realizować sprawną automatyzację procesów w całym przedsiębiorstwie. Zarówno w prostych, opartych na regule procesach, jak i w bardziej skomplikowanych scenariuszach nie tylko w przypadku pojedynczej firmy, ale także w wielu przedsiębiorstwach, stanowiących grupę kapitałową, czy skoordynowany łańcuch dostaw – każdemu pracownikowi przydzielone zostają zadania razem z łatwym dostępem do informacji potrzebnych do ich realizacji, a ich realizacja jest monitorowana na bieżąco.

Międzynarodowy handel wielokanałowy dla firmy produkcyjnej

Z systemem Comarch ERP Enterprise oraz Comarch POS firma Läderach, szwajcarski producent czekolady premium rozwija międzynarodową, wielokanałową sprzedaż i rozszerza strategię Direct to Customer.

Czytaj case study

Nasi klienci

System CEE nie tylko wspiera firmy w codziennej pracy, ale i przeciwdziała powstawaniu błędów, co przekłada się na oszczędności. I właśnie ten wzrost efektywności i oszczędność kosztów, to korzyści najczęściej wymieniane  przez naszych klientów

Chcesz zobaczyć jak działa Comarch ERP Enterprise?

Umów demo

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza