Program do tworzenia e-Sprawozdania finansowego

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w sposobie przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS. Zgodnie z nowymi przepisami dokument musi być sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dzięki programowi Comarch e-Sprawozdania sporządzisz i przygotujesz do wysyłki sprawozdanie finansowe w wymaganym formacie XML.

Gdzie kupić?

Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:

 • zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów
 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, przy pomocy dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego
 • pełna kompatybilność z innym orogramowaniem: aplikacja działa niezależnie, a dane wprowadzasz do niej ręcznie.
 • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach.

Nie musisz posiadać systemu Comarch ERP, by korzystać z programu.

 • Pełna kompatybilność: aplikacja działa niezależnie, a dane wprowadzasz do niej ręcznie.
 • Renoma producenta: wieloletnie doświadczenie w budowie systemów dla ERP/FK,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych i szybka aktualizacja naszych systemów
 • Rozbudowana sieć autoryzowanych Partnerów Comarch w całej Polsce, którzy lokalnie mogą zainstalować, skonfigurować aplikację i przeszkolić z jej obsługi.
 • Otwarta architektura. Domyślnie aplikacja integruje się ze wszystkimi systemami z rodziny Comarch ERP, ale możliwe jest także jej podłączenie do dowolnej bazy danych oraz źródła informacji

Elementy sprawozdania finansowego

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych;
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.

e-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych

Zmiany w przepisach to dla biur rachunkowych okazje na pozyskanie nowych klientów – firmy chętnie szukają pomocy w spełnieniu nowych prawnych obowiązków.
 
Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest dostępna także dla Twojego biura rachunkowego! Program, który spełnia wymogi stawiane przez ustawodawcę w zakresie e-sprawozdań finansowych, wsparliśmy dodatkowo takimi funkcjonalnościami jak walidator pliku XML, możliwość dodania nowych pozycji/linii do zestawień, przygotowanie e-sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni czy możliwość tworzenia paczek sprawozdawczych.

Dzięki temu Twoje biuro rachunkowe będzie mogło w łatwy sposób tworzyć e-sprawozdania finansowe oraz zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą we wszystkich firmach, które obsługujesz! Posiadając jedną licencję na Comarch e-Sprawozdania, możesz obsługiwać dowolną liczbę firm.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe krok po kroku:

Zakładka „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” w aplikacji Comarch e-Sprawozdania jest przedstawiona jako rozwijalna lista niezbędnych informacji zgodnie ze schematem danego sprawozdania finansowego.

Testuj Comarch e-Sprawozdania

Pobierz Demo

W zakresie zestawień liczbowo-tabelarycznych system umożliwia dodanie pozycji uszczegółowiających, czyli dodatkowych linii sprawozdawczych, które mogą być niezbędne do prawidłowego przedstawienia sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (schematy przedstawione przez Ministerstwo Finansów umożliwiają tego typu zabieg). Dostępne są dwie opcje dodanie linii – „dodaj równoległą pozycję” lub „dodaj podpozycję”. Ministerstwo Finansów zrezygnowało z pomysłu przekazywania pozostałych not objaśniających do sprawozdania finansowego ściśle w strukturze oraz formie XML.
dodawanie pozycji do sprawozdania finansoweg jest mozliwe zgodnie ze schematmi MF
Takie dane często są bardzo złożonymi tabelami uzupełnionymi dużą ilością tekstu. Dlatego pozostałe noty i objaśnienia są przekazywane jako załączniki (np. w formie PDF), a aplikacja „przypina” je do pliku XML. W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możliwy jest podgląd załączników dodanych w zakładce „Pozostałe noty i objaśnienia”. 
Ostateczny plik XML powinien zostać oznaczony podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a następnie wysłany na serwery KRS.
Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej moze zawierać dodatkowe zalaczniki w formie PDF - są "przypinane" do formatu XML

Więcej funkcjonalności

W kolejnych wersjach aplikacji Comarch e-Sprawozdania planujemy wdrożyć następujące funkcjonalności :
 • Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem;
 • Łatwy dostęp do zatwierdzonych sprawozdań z lat poprzednich;
 • Przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni;
 • Tworzenie paczek sprawozdawczych - czyli repozytorium dokumentów związanych ze sprawozdaniem za dany rok m.in. uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalności czy sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;
 • Edytowalny szablon informacji dodatkowej, który będzie można zasilić aktualnymi danymi z kont księgowych (obrotówki zaszytej ERP lub w aplikacji);
 • Możliwość exportu szablonu (np. w formie dokumentu MS Excel) danych liczbowych do aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
Pobierz demo

Obejrzyj nagranie naszego webinaru o e-Sprawozdaniach i dowiedz się:

 • co zmieniło się w przepisach w obszarze przesyłania rocznych sprawozdań finansowych i jakie obowiązki niosą ze sobą te zmiany;
 • jaką rolę w Twojej firmie może pełnić program Comarch e-Sprawozdania;
 • w jaki sposób stworzyć i wysłać sprawozdania finansowe;
 • jak wykorzystać dane z systemu ERP do wygenerowania e-Sprawozdania

Zakup i więcej informacji

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza