e-Sprawozdania finansowe

Aplikacja do tworzenia i wysyłania e-Sprawozdań finansowych w XML

 Twoje sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dzięki, na bieżąco aktualizowanemu, programowi Comarch e-Sprawozdania sporządzisz i przygotujesz do wysyłki sprawozdanie finansowe w wymaganym formacie XML - zgodnym z nowymi strukturami logicznymi wg wytycznych Ministerstwa Finansów. Twórz elektroniczne sprawozdanie finansowe oraz zarządzaj dokumentacją sprawozdawczą w firmie.

         

Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:

Aplikację do tworzenia e sprawozdania wyróżnia bogata funkcjonalność, łatwość obsługi, przejrzystość oraz integracja z systemami ERP – cechy te są niezbędne do sprawnego i poprawnego przygotowania elektronicznego sprawozdania finansowego.
 • zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z polskimi przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów.
 • aplikacja pozwala na tworzenie e-Sprawozdań Finansowych przez spółki giełdowe - poprzez załączenie raportów ESPI do pliku XML (więcej pod linkiem)
 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu
 • natywna współpraca z systemami Comarch ERP – dane do aplikacji mogą być zaczytane wprost z zestawień księgowych systemu Comarch ERP Optima, XL lub Altum.
Główne funkcjonalności aplikacji:
 • aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach.
 • wydruki w aplikacji - dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC
 • Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem finansowym w aplikacji (czyli podpis sprawozdania w aplikacji).
 • Dodawanie dowolnych załączników do aplikacji (np. sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, uchwała o podziale wyniku itd.).
 • Możliwość podpisu dokumentów PDF w aplikacji (np. Sprawozdania z działalności)(Nowość!).
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa w aplikacji (Nowość!).
 • możliwość wprowadzenia danych do aplikacji poprzez import uzupełnionego arkusza excel (Nowość!).
 • Możliwość budowy sprawozdania finansowego w aplikacji na podstawie obrotówki wraz z analizą danych księgowych (import danych i obrotówki z JPK_KR)(Nowość!).
 • możliwość zapisania/przesyłania całego sprawozdania pomiędzy aplikacjami w nowym formacie pliku .cesf (wraz z dokumentami powiązanymi oraz ustawieniami konfiguracyjnymi) (Nowość!).
 • możliwość generowania sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni (Nowość!).
Nie musisz posiadać systemu Comarch ERP, by korzystać z programu do e-Sprawozdań
 • Pełna kompatybilność: aplikacja może działać niezależenie, a dane wprowadzisz do niej przez: integrator, import z excel'a, obrotówkę lub ręcznie.
 • Renoma producenta: wieloletnie doświadczenie w budowie systemów dla ERP/FK,
 • Rozbudowana sieć autoryzowanych Partnerów Comarch w całej Polsce, którzy lokalnie mogą zainstalować, skonfigurować aplikację i przeszkolić z jej obsługi.
 • Otwarta architektura. Domyślnie aplikacja integruje się ze wszystkimi systemami z rodziny Comarch ERP, ale możliwe jest także jej podłączenie do dowolnej bazy danych oraz źródła informacji
W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezposrednim lub pośrednim);
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.
e-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych

Zmiany w przepisach to dla biur rachunkowych okazje na pozyskanie nowych klientów – firmy chętnie szukają pomocy w spełnieniu nowych prawnych obowiązków. 

W ramach aplikacji Comarch e-Sprawozdania przygotowaliśmy specjalną ofertę  dla Twojego biura rachunkowego!

Dzięki naszej aplikacji Twoje biuro rachunkowe, będzie mogło w łatwy sposób tworzyć e-Sprawozdania Finansowe oraz co najważniejsze - zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą we wszystkich firmach, które obsługujesz!

Posiadając jedną lub dwie licencje na Comarch e-Sprawozdania, możesz obsługiwać dowolną liczbę firm.

Aplikacja do „czytania” e-Sprawozdań Finansowych w formacie XML
Poza wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami niezbędnymi do tworzenia i zarządzania elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi, nasza aplikacja umożliwia „czytanie” innych elektronicznych sprawozdań finansowych. Jest to bardzo istotna funkcja, mając na uwadze, iż obecnie, niemal każde sprawozdanie finansowe przesyłane do KRS, jest tworzone w formacie XML.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe krok po kroku:

Przy tworzeniu nowego e-Sprawozdania Finansowego, wymagane są do wypełnienia podstawowe dane spółki. Należy również określić typ sprawozdania oraz wymagane zestawienia księgowe. Na podstawie wypełnionych parametrów, aplikacja tworzy szablon sprawozdania finansowego.

Testuj Comarch e-Sprawozdania

Pobierz Demo

W zakresie zestawień liczbowo-tabelarycznych w sprawozdaniu finansowym, system umożliwia dodanie pozycji uszczegółowiających, czyli dodatkowych linii sprawozdawczych, które mogą być niezbędne do prawidłowego przedstawienia sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (schematy przedstawione przez Ministerstwo Finansów umożliwiają tego typu zabieg). Dostępne są dwie opcje dodanie linii – „dodaj równoległą pozycję” lub „dodaj podpozycję".

W przypadku integracji aplikacji Comarch e-Sprawozdania z systemami Comarch ERP lub innymi systemami ERP, po kliknięciu w ikonę „Importuj zestawienia księgowe” pojawia się okno z tymi elementami sprawozdania finansowego, których dane są możliwe zaimportowania. Poprzez kliknięcie w wybrane zestawienie (lub zestawienia), aplikacja uzupełnia wartości wprost w aplikacji Comarch e-Sprawozdania.

Comarch e-Sprawozdania posiada również funkcjonalność, która pozwala na przygotowanie e-Sprawozdania Finansowego w formie wydruku - aplikacja przekłada dane zawarte w pliku XML w czytelny i prosty szablon sprawozdania finansowego który jest gotowy do druku lub edycji graficznej. Dzięki tej funkcjonalności Sprawozdanie Finansowe, chodź przygotowane w postaci elektronicznej, możliwe jest do zaprezentowania w formie papierowej lub PDF/DOC/XLS.

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możemy nie tylko tworzyć i wysyłać sprawozdania finansowe ale również analizować kondycję finansową przedsiębiorstwa. W tym celu przygotowaliśmy w aplikacji nową zakładkę „Wskaźniki”, dzięki której szybko i bez dodatkowych procesów uzyskamy dostęp do ciekawej analizy (wskaźnikowej oraz graficznej) na temat danego sprawozdania finansowego.

Więcej funkcjonalności Comarch e-Sprawozdania

W kolejnych wersjach aplikacji Comarch e-Sprawozdania planujemy wdrożyć następujące funkcjonalności :

 • Możliwość tworzenia not do sprawozdania finansowego w aplikacji.
 • Rozbudowa funkcjonalności podpisów w aplikacji.
Jak tworzyć, edytować i wysyłać e-sprawozdania?
Obejrzyj wideo i dowiedz się:
 • jak generować i eksportować elektroniczne sprawozdania finansowe;
 • jak wydrukować sprawozdanie fnansowe
 • jak aplikacja współpracuje z systemami Comarch ERP
 • jak wykorzystać dane z systemu ERP do wygenerowania e-Sprawozdania

Comarch e-Sprawozdania - FAQ

Przetestuj i zakup