JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Generowanie i wysyłka JPK jako funkcja programów Comarch ERP

JPK - obowiązkowy dla każdej firmy

Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - w formie pliku XML.

Wiąże się to z koniecznością używania oprogramowania księgowego które wygeneruje poprawny plik JPK i prześle do systemów fiskusa.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych finansowych:

  • generowany z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa,
  • tworzony poprzez bezpośredni eksport danych z programów księgowych,
  • zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres,
  • posiada ustandaryzowany układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Pomysł takiego trybu rozliczania się z podatków nie jest nowy: już w 2005 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zarekomendowała rozwiązanie pod nazwą Standard Audit File-Tax, z którego do tej pory skorzystało już wiele europejskich państw – od Wielkiej Brytanii poprzez Niemcy aż po Litwę czy Słowenię.

Jednolity Plik Kontrolny składa się z ośmiu struktur. Comiesięczny obowiązek przekazywania dotyczy pliku JPK_V7. Pozostałe struktury są przekazywane na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Prostsza i szybsza kontrola skarbowa dzięki JPK

JPK znacząco upraszcza, skraca i zmniejsza uciążliwość procesu kontroli podatkowej – zarówno z perspektywy kontrolerów, jak i przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, przy pomocy dostosowanego do przepisów systemu ERP mogą automatycznie wygenerować JPK i przesłać go do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną. Wyeliminuje to konieczność przeprowadzania audytów przez pracowników kontroli skarbowej – nierzadko uciążliwych, długotrwałych i paraliżujących codzienną pracę w firmie. Kontrole mają mieć miejsce tylko wtedy, kiedy w elektronicznych plikach wykryte zostaną nieprawidłowości.

Dane przekazywane w ujednoliconej formie dzięki czemu poddawane są szybkiemu, automatycznemu sprawdzeniu, które błyskawicznie wykryje ewentualne problemy czy nieprawidłowości, kładąc tym samym kres nielegalnym praktykom takim jak wyłudzenia VAT albo unikanie opodatkowania.

Sankcje za niezłożenie JPK?

Jednolity Plik Kontrolny ma charakter informacji podatkowej. W konsekwencji, jego niezłożenie może skutkować dla podatnika nałożeniem kary porządkowej lub powstaniem odpowiedzialności karno-skarbowej. Rodzaj i wysokość sankcji pieniężnych nałożonych na podatnika nieskładającego JPK uzależniony jest od tego, czy obowiązek przekazania pliku wynika z żądania organów podatkowych (wysuniętego np. w trakcie kontroli podatkowej na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej) czy też bezpośrednio z przepisów prawa (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej). Z tą ostatnią sytuacją mamy do czynienia w przypadku raportowania co miesiąc, bez wezwania, struktury JPK_V7.

Zwracamy Państwa uwagę, że warunkiem koniecznym przypisania podatnikowi odpowiedzialności na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (KKS) jest wykazanie umyślności działania podatnika. W konsekwencji, jeżeli przekazanie organom podatkowym JPK na żądanie lub przesłanie JPK_V7 jest niemożliwe z przyczyn od podatnika niezależnych (np. brak możliwości przesłania JPK_V7 ze względu na awarię serwerów Ministerstwa Finansów), to na podatnika nie może zostać nałożona kara grzywny.

Plik JPK_V7 obowiązkowy dla każdego podatnika VAT

Od 1 października 2020 wszystkich przedsiębiorców obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny - JPK_V7.

Struktury JPK_V7 umożliwiają podatnikom jednoczesne złożenie części deklaracyjnej (wcześniej deklaracji VAT-7) oraz części ewidencyjnej (wcześniej JPK_VAT) w jednym pliku:

  • JPK_V7(M) służy do miesięcznej ewidencji dokumentów VAT oraz rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne,
  • JPK_V7(K) służy do miesięcznej ewidencji dokumentów VAT lecz w tym przypadku rozliczenie VAT odbędzie się co kwartał.

Nawiązując do powyższego: w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, za pierwszy i drugi miesiąc kwartału składają oni tylko część ewidencyjną pliku JPK_V7K, a po upływie trzeciego miesiąca - część ewidencyjną za trzeci miesiąc oraz część deklaracyjną rozliczającą podatek VAT za cały kwartał.

JPK_V7 zawiera zatem komplet informacji, m.in.: dotyczących transakcji VAT zakupu i sprzedaży oraz informacji na temat zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu podatku VAT.

Za okresy do września 2020 istnieje możliwość wygenerowania pliku JPK_VAT w formie korekty.

Bezpłatne szkolenia e-learningowe

Sprawdź nasze bezpłatne szkolenia:
Obsługa pliku JPK_7 w programie Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XT

Pozostałe struktury JPK na żądanie Urzędu Skarbowego

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie obejmuje następujące struktury:

JPK_FA

Ewidencja faktur sprzedaży, jest właściwie rozszerzeniem JPK_V7. Plik składany jest na żądanie i stanowi pełne odzwierciedlenie faktur VAT w danym okresie. Zawiera zatem pozycje towarowe każdej faktury oraz szereg informacji o samej transakcji. Przykładowo dla faktury korygującej przedstawiana jest przyczyna korekty, a dla sprzedaży towarów zwolnionych z podatku VAT – przyczyna zwolnienia.

JPK_MAG

Ewidencja magazynowa, obrazuje ruchy na magazynie, czyli wartość przyjęć i wydań, w rozbiciu na poszczególne transakcje oraz pozycje magazynowe. Jeśli z tym ruchem była powiązana faktura VAT, to jej numer również znajdziemy w tej strukturze.

JPK_KR

Obrazuje zapisy na księgach rachunkowych. Skoro już wiemy, że taka transakcja została zawarta, to możemy sprawdzić, czy została ona poprawnie ujęta w księgach rachunkowych. Kontroler może zatem oprócz sprawdzania VAT skontrolować również podatek dochodowy.

JPK_WB

To w zasadzie nasz wyciąg bankowy. Wszystkie transakcje na rachunku bankowym – nazwa kontrahenta, wartość i tytuł przelewu.

JPK_PKPiR

Dotyczy mniejszych podatników, którzy korzystają z podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

JPK_EWP

To ewidencja przychodów dla podatników rozliczających się ryczałtem.

Systemy Comarch ERP zawsze zgodne z przepisami!

Wszystkie systemy Comarch ERP oferują pełną obsługę (czyli generowanie, sprawdzenie i wysyłkę) Jednolitego Pliku Kontrolnego, dzięki czemu każdy ich użytkownik w intuicyjny, prosty sposób spełni wszystkie wymagania Ministerstwa Finansów.

Warto pamiętać, że szczegółowe zasady dotyczące rozliczania się za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego ulegają zmianom. Użytkownicy oprogramowania Comarch ERP nie muszą się jednak obawiać – twórcy systemów, zarówno w wersji chmurowej, jak i stacjonarnej nieustannie czuwają nad ich zgodnością z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie zachęcamy do trzymania ręki na pulsie, by pozostać na bieżąco ze wszelkimi nowościami dotyczącymi Jednolitego Pliku Kontrolnego. Najświeższe informacje czerpać można ze stron Ministerstwa Finansów oraz z dokumentacji do oprogramowania Comarch.

Systemy Comarch ERP zawsze zgodne z przepisami!

Oprogramowanie Comarch ERP gotowe na JPK V7!

Wszystkie systemy Comarch ERP oferują pełną obsługę (czyli generowanie, sprawdzenie i wysyłkę) Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz JPK_V7, dzięki czemu każdy ich użytkownik w intuicyjny, prosty sposób spełni wszystkie wymagania Ministerstwa Finansów.

Oferowane przez Comarch systemy ERP (Optima, XL, XT, Altum oraz Enterprise) są przygotowane tak, aby wesprzeć Państwa w niezbędnych działaniach związanych z wymienionymi zmianami w przepisach.

Wybierając programy Comarch ERP masz zawsze pewność ich zgodności z najnowszymi wymogami fiskusa i ze zmianami w prawie.

Więcej o JPK_7

tworzenei, sprawdzenia, wysyłka nowego jednolitego pliku kontrolnego JPK V7 w oprogramowaniu Comarch ERP

Oznaczanie grup towarowych (GTU)

Wprowadzenie nowej struktury JPK z założenia miało być uproszczeniem dla przedsiębiorców. Jednak nowa struktura wiąże się także ze zmianami takimi jak obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych. Już od 1 października 2020 r. wprowadzane dokumenty muszą być właściwie ocechowane, aby generowane pliki JPK_V7 miały komplet danych. Wśród grup wymieniono czynności najbardziej narażone na nadużycia podatkowe.

Kody w strukturze JPK V7

Nowe wymagane informacje dotyczące grup towarowych i usług oznaczono symbolem GTU wraz z numerem od 1 do 13. Obowiązek oznaczania kodów GTU dotyczy sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 r. Innymi wymaganymi informacjami, które muszą się znaleźć w pliku JPK są kod kraju kontrahenta, procedura sprzedaży i zakupu oraz typ dokumentu.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza