Comarch ERP XL - Program do zarządzania produkcją

Modułowy i elastyczny program  dla produkcji

Bez względu na to, czy zajmujesz się produkcją seryjną, czy jednostkową, dyskretną lub procesową, prowadzisz działalność projektową lub realizujesz prostą kompletację, oferujemy Ci moduł Produkcja w Comarch ERP XL, który działa jak samodzielny program do zarządzania produkcją.

Zobacz demo

Pracownik produkcji pracuje na programi do zarządzania produkcja - moduł produkcja Comarch ERP XL

Na czym polega zarządzanie produkcją?

Większa efektywność, niższe koszty, oszczędność materiałów

Zarządzanie produkcją to proces obejmujący zarówno kierowanie i kontrolę nad procesami produkcyjnymi, jak i ich projektowaniem i planowaniem. Głównym celem zarządzania produkcją jest dążenie do zwiększenia wydajności w Twojej firmie.

Efektywne zarządzanie produkcją prowadzi do zwiększenia efektywności, obniżenia kosztów produkcji i sprawne planowanie organizacji pracy Twojej firmy. Odpowiednie zarządzanie procesami zależy w dużej mierze od odpowiedniego systemu produkcyjnego. Powinien on łączyć w sobie elementy pozwalające na wydajne planowanie i zarządzanie zapasami, które pozwolą na ograniczenie marnotrawstwa, ciągłość produkcji ułatwi przepływ pracy.

Lean production - klucz do efektywnego zarządzania produkcją?

Lean manufacturing lub po prostu lean produkcji to jedna z wielu metod zarządzania produkcją. Lean management (szczupłe/odchudzone zarządzanie) to system MRP nastawiony na wyeliminowanie nadprodukcji. To zarządzanie zasobami w taki sposób, aby ryzyko błędów zmniejszyć do minimum, gdzie głównym celem jest skrócenie czasu trwania cyklu operacyjnego procesów produkcyjnych. Firmy implementujące takie metody zarządzania produkcją jak lean manufacturing, zwracają uwagę na planowanie zapotrzebowania materiałowego w produkcji. Skupiają się też na przetwarzaniu surowców w sposób przemyślany i efektywny, a co za tym idzie na ograniczenie marnotrawstwa.

Wybór w zakresie oprogramowania do zarządzania produkcją - Comarch ERP XL

Comarch ERP XL to program do planowania produkcji, który spełnia najwyższe standardy, dzięki czemu możliwe jest także usprawnienie procesów okołoprodukcyjnych, istotnych dla samej produkcji, jak choćby zapewnienie na czas dostępności surowców czy półproduktów lub też, w odpowiednim momencie, informacja o ich braku. Ten system zarządzania produkcją charakteryzuje się elastyczną budową modułową, co pozwala na indywidualne dopasowanie go do Twojej firmy, zarówno w procesie produkcji jak i podczas tworzenia harmonogramów, co ułatwia również planowanie zapotrzebowania materiałowego.

Zarządzanie produkcją i technologią produkcji

Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających parametry wchodzące w skład procesu produkcji konkretnego produktu lub kilku produktów:

 • W ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców (BOM — Bill of Materials), półprodukty oraz produkty.
 • Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.

Dzięki takim technologiom możliwe jest efektywne zarządzanie produkcją, optymalizacja kosztów oraz utrzymanie wysokiej jakości wyrobów, co zdecydowanie usprawnia proces produkcyjny.

Zarządzanie produkcją i technologią produkcji

Zarządzanie magazynem produkcyjnym i zaopatrzeniem

Niezależnie od wytwarzanych produktów obsługa i planowanie procesów produkcyjnych wymaga dobrego zaopatrzenia linii produkcyjnych, gniazd roboczych i szeroko pojętego magazynu przyprodukcyjnego.

Za pomocą systemu Comarch ERP XL możliwa jest kontrola potrzeb materiałowych, zaopatrzenie w surowce oraz magazynowanie półproduktów w sposób odpowiadający przebiegowi procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach z różnych branż.

Programy do planowania produkcji współpracujące z magazynem firmy produkcyjnej

Strefa magazynu produkcyjnego może być rozbudowany o rozwiązania mobilne dla pracowników magazynur.

Comarch WMS to system zarządzania magazynem wysokiego składu dla kierownika magazynu i administratora systemu. Pozwala ono na koordynowanie prac i zleceń magazynowych, a więc na usprawnienie wszystkich procesów, które zachodzą w wielopoziomowych magazynach.

Comarch Magazynier to aplikacja dla pracownika realizującego zadania w magazynie. Przy użyciu tego narzędzia użytkownik może wykonywać operacje przyjęć i wydań towarów z magazynu, rejestrować przesunięcia towarów między magazynami oraz przeprowadzać inwentaryzację.

Konfigurowanie produktu

Głównym zadaniem konfiguratora produktu jest wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie. Narzędzie jest bezcenne w tych branżach, gdzie występuje duża różnorodność czy też wariantowość produktów, pozwala na:

 • Wygodne budowanie technologii oraz przygotowanie rentownych ofert za pomocą kreatora bazującego na macierzy powiązań pytań i odpowiedzi.
 • Kalkulację kosztów wytworzenia produktów oraz symulacji cen sprzedaży w oparciu o szereg parametrów.
 • Oznaczenie wymagalności kolejnych kroków (np. operacji produkcyjnych) oraz zdefiniowanie ich zależności od spełnienia określonych warunków.

Planowanie produkcji i harmonogramowanie

Planowanie to niezwykle istotny element w zarządzaniu procesami produkcyjnymi. To etap, gdzie przygotowywany jest harmonogram główny produkcji, dzięki któremu wiadomo, że zaplanowanie takich elementów jak poziomy zapasów, kontrola jakości, konserwacja sprzętu, sama produkcja czy ustalanie czasu pracy pracowników pomogą w sprawnym zarządzaniu produkcją. W wielu przedsiębiorstwach nadal wykorzystuje się przestarzałe, tradycyjne modele zarządzania produkcją, przez co wydajność produkcji spada, a przewagę konkurencyjną uzyskują bardziej nowoczesne przedsiębiorstwa, przyciągając do siebie nowych klientów.

Właśnie dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na automatyzację harmonogramowania i planowania produkcji. System Comarch APS umożliwia zaawansowane planowanie produkcji (z ang. Advanced planning and scheduling) – pozwalając na złożone operacje planistyczne wraz z ich optymalizacją. Zautomatyzowane planowanie produkcji pozwala na realizację zleceń produkcyjnych w możliwie jak najkrótszym czasie, uwzględniając między innymi wydajność maszyn produkcyjnych, ilość i czas przestojów, optymalny czas realizacji operacji oraz minimalizację kosztów.

Harmonogramowanie - automatyczne

 • Wiele dostępnych metod planowania procesów produkcji,
 • Generowanie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem kalendarzy zasobów,
 • Możliwość planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz),
 • Uzależnienie czasu operacji planowanych od ilości podpiętych zasobów,
 • Generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki,
 • Raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji,
 • Generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji.

Harmonogramowanie produkcji - ręczne

 • Łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”),
 • Raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami,
 • Automatyczne przeliczanie i przeplanowywanie operacji powiązanych z operacją modyfikowaną przez użytkownika.

Kalkulacja i rozliczenia produkcji

 • Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji od strony księgowej,
 • Precyzyjne określenie technicznego i rzeczywistego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu,
 • Wykorzystanie kluczy podziałowych do przypisania kosztów pośrednich do zleceń produkcyjnych i wyrobów gotowych,
 • Rozliczanie zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych,
 • Raporty porównujące koszt rzeczywisty z planowanym.

Kompletacja

 • Wsparcie usprawniające proces zarządzania produkcją , lub odwrotnie - uzyskiwania z produktów składników,
 • Łatwe definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu,
 • Obsługa zwrotów surowców oraz przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji,
 • Rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i usług,
 • Automatyczne wyliczenie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi,
 • Możliwość podglądu aktualnych stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień.

Projekty

 • Wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów w ramach danego projektu (dokumenty zamówień, dokumenty handlowe i magazynowe, obiekty projektowo-produkcyjne),
 • Ewidencja umów realizowanych w ramach projektów,
 • Ewidencja prowadzonych przetargów i współpraca z aplikacjami kosztorysowymi (Norma Pro, Zuzia, WinBud),
 • Raportowanie postępów prac oraz wykorzystania budżetów w ramach projektów.

Rodzaje produkcji

System Comarch ERP XL posiada funkcjonalności dostosowane zarówno do produkcji procesowej jak i dyskretnej. Metody zarządzania produkcją zależą od tego, czego oczekuje się w danej firmie produkcyjnej. Comarch ERP zapewnia system zarządzania produkcją dla każdej firmy od przedsiębiorstwa kosmetycznego po firmy spożywcze, aż do branży motoryzacyjnej.

Poznaj te i inne programy do zarządzania produkcją i dopasuj odpowiedni system ERP do swojej firmy. 

Poznaj naszych klientów

System Comarch ERP XL pracuje już dla ponad 5,500 przedsiębiorstw - przeczytaj dlaczego warto do nich dołączyć.

Korzyści dla zarządzających firmą produkcyjną

Program do zarządzania produkcją  Comarch ERP XL oferuje szereg konkretnych korzyści  co potwierdzają case studies z różnych branż.

Precyzja i kontrola

Przykładem może być firma Torf Corporation, producent kosmetyków marki Tołpa, gdzie wdrożenie Comarch ERP XL pozwoliło na precyzyjne zarządzanie procesami produkcji, co znacząco zwiększyło efektywność operacyjną całej firmy. Kierownik produkcji może teraz dokładnie monitorować każdy etap procesu produkcyjnego, co przekłada się na lepszą kontrolę jakości i terminowość dostaw

Dobre relacje z klientami

System umożliwia również integrację różnych działów, co jest kluczowe w branży spożywczej, o czym przekonała się firma Goliard. Dzięki Comarch ERP XL, Goliard może swobodnie i dokładnie zarządzać gospodarką magazynową i produkcją, co jest niezbędne w kontekście ścisłych wymogów dotyczących partii produkcyjnych i dat ważności produktów. To z kolei przekłada się na zadowolenie klientów oraz spełnienie wymogów kontrahentów sieciowych.

Szybkie działanie i optymalizacja kosztów

W przypadku firmy BlachoTrapez, Comarch ERP XL pozwala na bieżąco porównywać rzeczywisty czas produkcji z założonym czasem technologicznym oraz analizować koszty. Kierownictwo produkcji  w BlachoTrapez, podkreśla, że system pozwala na monitorowanie i analizę ogromnej ilości danych, dzięki czemu, może szybko identyfikować i eliminować potencjalne problemy, co przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie zasobami. Moduł produkcja w Comarch ERP XL poprawił zarządzanie procesami produkcyjnymi i logistycznymi na produkcji również w firmie Dragon. Poprawa terminowości dostaw i redukcja kosztów operacyjnych to tylko niektóre z efektów wdrożenia programu do zarządzania produkcją w Dragon.

Jeden system, wiele korzyści

Dzięki zunifikowaniu systemu w firmach produkcyjnych, kierownictwo jest w stanie szybciej reagować na zmiany w procesach. Kontakt z odbiorcami jest ułatwiony, ponieważ każdy proces oparty jest na jednym systemie. Komunikacja jest sprawna i bezproblemowa, co nie tylko eliminuje ilość potencjalnych błędów i problemów, ale także ułatwia ich rozwiązanie jeśli zachodzi taka potrzeba. 

Powyższe przykłady pokazują, że Comarch ERP XL jest nieocenionym narzędziem dla kierowników produkcji, którzy dążą do optymalizacji procesów produkcyjnych, poprawy jakości produktów i efektywności oraz zwiększenia konkurencyjności swoich firm na rynku.

Testuj Comarch ERP XL

Zobacz Demo

Pobierz aktualny cennik

Pobierz cennik

Gdzie kupić

Partnerzy i Chmura Comarch

System Comarch ERP XL dystrybuowany jest dwoma kanałami sprzedaży:

Comarch Cloud Portal
Partnerzy Comarch

Dzięki Liście Partnerów Comarch znajdziesz sprawdzoną firmę z Twojej okolicy wdrażającą nasze rozwiązania.

Nasi klienci

Z programu Comarch ERP XL korzysta już ponad 5500 firm, z różnych branż i sektorów rynku.

Przeczytaj referencje

Przeczytaj case study

Obejrzyj filmy o tym jak Comarch ERP XL usprawnia pracę naszych Klientów: Wideoreferencje i wdrożenia.

Informacje handlowe

Sprawdź dlaczego Comarch ERP XL jest dobrą inwestycją:

Gwarancja zwrotu z inwestycji w ERP

Pobierz cennik

Zobacz jak uzyskać wsparcie w finansowaniu zakupu oprogramowania: Finansowanie zakupu.

Poznaj aktualne Promocje.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Zadaj pytanie

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza