Przepływ środków pieniężnych i finanse

Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.

Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych.

System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.

Testuj za darmo przez 30 dni

Przepływy pieniężne firmy zintegrowane z kontami bankowymi

Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów

Pozwala na:

 • bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
 • gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach,
 • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutachzobacz film,
 • automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film,
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,
 • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,
 • częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,
 • generowanie dokumentów kompensat – zobacz film,
 • monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
 • kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń),
 • używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPPzobacz film,
 • rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami,
 • korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima,
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT - zobacz film,
 • pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT,
 • systematyczną kontrolę informacji o firmie dzięki śledzeniu analiz przygotowanych przez program dla modułu Kasa/Bank,

Z programu można korzystać online

W bezpiecznej Chmurze Comarch, w miesięcznym abonamencie. Wygodnie i bez zobowiązań.

Chmura - wersja online programu dostępna przez internet

Rozliczanie delegacji i magazyn walut w module Kasa/Bank Plus

 • magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych – zobacz film
 • rozliczanie delegacji krajowych – zobacz film
 • rozliczanie delegacji zagranicznych – zobacz film
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

 • komunikację z systemami typu Home-Banking
 • eksport przelewów do pliku
 • import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.

Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat  rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).

Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.

Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność: wszystkie moduły Comarch ERP Optima są dostępne do darmowego przetestowania.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
 • rozliczanie delegacji krajowych (zobacz film) oraz zagranicznych (zobacz film),
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza