Pakiet mobilności – zmiana przepisów w prawie transportowym

Pakiet mobilności nie jest nowym aktem prawnym, ale w ostatnim czasie pojawiły się w nim zmiany podyktowane unijnymi decyzjami. Ich celem jest regulacja przepisów w trzech aspektach: czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców oraz obowiązku korzystania z tachografów, delegowania kierowców oraz dostępu do rynku. Nowe przepisy to duże wyzwanie dla firm przewozowych, które muszą zadbać m.in. o odpowiednie wyliczanie wynagrodzeń kierowców.

Pierwsze zmiany wprowadzone przez pakiet mobilności weszły w życie w sierpniu 2020 roku – wtedy zmieniono zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. Etap wdrożenia kolejnych zmian ustalono na  2022 rok – tutaj pojawiły się zmiany w delegowaniu kierowców, nowy system do delegowania IMI, a także nowe zasady kabotażu, obowiązku licencji i objęcia nowymi przepisami pojazdów od 2,5 tony DMC.

Najnowsze zmiany w transporcie, również te wynikające z pakietu mobilności wchodzą w życie w 2023 roku – są to m.in. oświadczenie w sprawie bazy eksploatacyjnej, obowiązkowe tachografy inteligentne II generacji, coroczne raporty przewoźnika drogowego jak również wyższe stawki za delegację krajową oraz nowe przepisy ADR.

Zmiany w pakiecie mobilności – pierwszy kwartał 2023

Od 1 stycznia 2023 wszedł w życie obowiązek corocznego raportowania o liczbie zatrudnionych pracowników. Każdy przedsiębiorca, który ma zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego powinien przedstawić oświadczenie, zawierające dane o stanie pracowników (w tym kierowców) przypadającą na ostatni dzień grudnia poprzedniego roku. Co istotne, nie ma tu znaczenia forma zatrudnienia i rodzaj umowy zawartej z przewoźnikiem. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć takie oświadczenie do 31 marca 2023.

Kolejne wymogi związane z pakietem mobilności dotyczą bazy eksploatacyjnej. Według przepisów prawa transportowego, baza eksploatacyjna to miejsce, w którym znajdują się odpowiednie rozwiązania administracyjne, sprzęt i urządzenia techniczne, pozwalające na prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i ciągły. Kiedy przewoźnik spełnia warunki dotyczące bazy eksploatacyjnej? Na terenie bazy powinien znajdować się co najmniej jeden z wymienionych elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków albo miejsce konserwacji lub naprawy. Z początkiem 2023 roku do tych warunków dołączył jeszcze jeden nowy wymóg. Dotyczy on miejsc postojowych – ich liczba musi odpowiadać co najmniej 1/3 pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Pakiet mobilności a nowe tachografy 2. generacji w pojazdach

Ważną zmianą w transporcie, wynikającą z pakietu mobilności w 2023 jest również wymiana tachografów w nowo zarejestrowanych pojazdach. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Otóż wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy, od 21 sierpnia 2023 roku muszą zostać wyposażone w tzw. tachografy inteligentne nowej generacji – Smart II. Według nowej zasady, we wszystkich pojazdach uczestniczących w ruchu między krajami, gdzie zainstalowane są tachografy sprzed czerwca 2019 roku, wymiana tego sprzętu musi nastąpić przed 31 grudnia 2024 r., natomiast w przypadku pojazdów wyposażonych w tachografy inteligentne 1. generacji – przed 21 sierpnia 2025 roku. Taki obowiązek spoczywa na przewoźnikach zajmujących się transportem międzynarodowych. Zgodnie z przepisami unijnymi nie ma konieczności wymiany tachografu w przypadku transportu krajowego.

Kary związane z naruszeniem pakietu mobilności

Niedostosowanie się do nowych przepisów grozi karami finansowymi, np. brak dokumentacji wymaganej przez ITD mogą skutkować karą dla firmy nawet w wysokości 3000 zł. Sankcje przewidują jednak także utratę dobrej reputacji przewoźnika, co może skutkować zawieszeniem licencji.

Zmiany w pakiecie mobilności – sierpień 2023

Oprócz powyższych zmian przypadających na 2023 rok, w ostatnim miesiącu wakacji planowane jest także ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Zmiany mają na celu zapewnienie przewoźnikom większej przewidywalności ponoszonych kosztów pracy oraz równe traktowanie i brak dyskryminacji wszystkich kierowców, niezależnie od przydzielanych kierowcom zadań i kierunków destynacji wykonywanych przez nich przewozów. Wprowadzenie obsługi tych zmian w Comarch ERP Optima zostało zaplanowane do realizacji w wersji 2023.6.1.

Szczegółowy opis funkcjonalności jest dostępny w Pomocy.

Dowiedz się więcej o Comarch ERP Optima

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza