Prezydent podpisał Tarczę Antykryzysową 4.0

Czwarta odsłona przepisów mających na celu ochronienie przedsiębiorców, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19 weszła w życie. Co zakładają nowe przepisy?

Kluczowe rozwiązania ustawy:

 • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD,
 • wsparcie budżetów samorządów,
 • ułatwienia dotyczące przetargów,
 • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm,
 • wakacje kredytowe,
 • wsparcie utrzymania miejsc pracy,
 • ułatwienia podatkowe.

Ważną zmianą dla przedsiębiorców, którzy otrzymali mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł, jest zniesienie obowiązku składania wniosku o jej umorzenie. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Dopłaty do odsetek

Tarcza 4.0 wprowadza też dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm będących w trudnej sytuacji. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do końca 2020 roku.

Szczegóły rozwiązania:

 • banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów, a do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa,
 • kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
 • adresatami są przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych,
 • o takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, przy czym wielkość przedsiębiorcy będzie warunkować wysokość uzyskanego wsparcia
 • dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Wsparcie utrzymania miejsc pracy

W tym celu m.in. doprecyzowano zasady wykonywania pracy zdalnej, umożliwiono pracodawcy (w czasie epidemii) wysyłanie pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody. Umożliwiono wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 • Ponadto wprowadzono ograniczenie odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.
 • Dano możliwość zawieszenia (w określonych przypadkach) niektórych obowiązków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Umożliwiono otrzymanie wsparcia z FGŚP także przez te podmioty, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.
 • Dano możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii.
 • Wprowadzono także  zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego. Osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Dotyczy to w dużej mierze przedsiębiorców MŚP głównie z branży finansowej, handlowej i usługowej.

Przepisy antyprzejęciowe

Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów (tj. co najmniej 20%) w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Wsparcie budżetów samorządów

Wprowadzamy osłonowe rozwiązania dla samorządów. W związku z pandemią COVID-19 odnotowują one obecnie spadek wpływów m.in. z tytułu podatków. Przewidziano m.in., że bogate samorządy nie będą musiały wpłacać rat za janosikowe w czerwcu i lipcu. Jednak opłata za te miesiące będzie musiała być uregulowana w równych ratach od sierpnia do grudnia wraz z ratami należnymi za te miesiące.

Ułatwienia dotyczące przetargów

Wprowadzono zmiany w obszarze zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Wakacje kredytowe

Osoby, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 maja b.r. otrzymały możliwość skorzystania z wakacji kredytowych na okres do trzech miesięcy.

Ułatwienia podatkowe

Podmioty, które przekazywały darowizny (w tym rzeczowe, np. w postaci komputerów dla placówek oświatowych), będą miały możliwość odliczenia podatku z tego tytułu, czy zaliczenia darowizn do kosztów uzyskania przychodu.

Ze wszystkimi proponowanymi zmianami oraz przykładami ich wykorzystania można się zapoznać na stronach rządowych: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Comarch, jako producent systemów ERP, na bieżąco śledzi komunikaty ministerstwa dotyczące nowych przepisów w kontekście wprowadzania zmian w naszych systemach.

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza