Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wzbogacania wielowymiarowej bazy danych OLAP tworzonej w środowisku Microsoft SQL Server Analysis Services o elementy pozwalające na lepsze dopasowanie do skomplikowanych scenariuszy biznesowych – zarówno, jeśli chodzi o budowę modelu (kalkulacje, agregowanie danych) jak również jego użycie (OLAP czasu rzeczywistego, symulacje i wprowadzenie danych). Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji zaawansowanych rozwiązań analitycznych i raportowych w odpowiedzi na szybko i często zmieniające się wymagania dzisiejszych organizacji.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się budową wielowymiarowych baz danych OLAP w środowisku Analysis Services, które chcą uzupełnić swoje kompetencje o wykorzystanie narzędzi i funkcjonalności pomocne w skomplikowanych scenariuszach biznesowych.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się budową wielowymiarowych baz danych OLAP w środowisku Analysis Services, które chcą uzupełnić swoje kompetencje o wykorzystanie narzędzi i funkcjonalności pomocne w skomplikowanych scenariuszach biznesowych. Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność budowy wielowymiarowych baz OLAP w stopniu podstawowym (zgodnym z zakresem szkolenia SSAS01 – SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy.

 • Czas trwania

  3 dni

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Tworzenie zaawansowanych kalkulacji

  • modyfikacja obliczeń w kostce
  • instrukcje SCOPE i FREEZE w skrypcie kalkulacyjnym
  • tworzenie wymiarów technicznych wykorzystywanych w kalkulacjach.

  Miary semiaddytywne

  • wykorzystanie semiaddytywnych funkcji agregujących wartości miar,
  • wykorzystanie agregacji ByAccount.

  Measures Expressions

  • zasada działania,
  • ograniczenia,
  • typowe scenariusze wykorzystania.

  Wykorzystanie zestawów składników

  • zasada działania,
  • rodzaje zestawów (statyczne i dynamiczne),
  • wykorzystanie zestawów w zapytaniach i wyrażeniach MDX.

  Rozwiązania ROLAP – OLAP czasu rzeczywistego. Wykorzystanie Proactive Caching.

  Modyfikacja danych w kostce OLAP

  • tworzenie partycji writeback,
  • polecenia modyfikujące dane,
  • scalanie partycji writeback.

  Rozszerzanie języka MDX z wykorzystaniem procedur składowanych.

  Skalowalność w Analysis Services

  • farmy serwerowe,
  • wymiary i grupy miar typu Linked,
  • partycje zdalne,
  • bazy współdzielone (Shared Scalable Databases). 
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Definiować formuły MDX pozwalające na dowolne w formule agregowanie danych w zależności od koordynat modelu.
  • Posługiwać się instrukcją SCOPE do modyfikowania wbudowanego schematu obliczeń w kostce OLAP.
  • Tworzyć obiekty wspomagające kalkulacje (dynamiczne i statyczne zestawy składników, wyrażenia miar itp.) oraz symulacje (wprowadzanie danych writeback).
  • Projektować wydajne i skalowalne rozwiązania SSAS z użyciem Proactive caching, obiektów Linked oraz baz współdzielonych.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych – modele tabelaryczne stanowią ważną alternatywę w odniesieniu do fizycznej realizacji bazy analitycznej. Oferują one prostszą budowę, szybsze wdrożenie do użycia produkcyjnego oraz bardzo szybkie przetwarzanie dużych zbiorów danych w pamięci RAM serwera. Szkolenie omawia proces budowy rozwiązania, jego wykorzystanie oraz wprowadza do budowy własnych formuł i zapytań w języku DAX.
  • SQL Server Analysis Services – eksploracja danych (data mining) – szkolenie omawia trzeci podstawowy obszar funkcjonalny SSAS, moduł służący do budowy i wykorzystania modeli data mining. Służą one do wyszukiwania informacji, reguł oraz ukrytych zależności w zbiorach danych. Znajdują wiele interesujących zastosowań np. do prognozowania przyszłych wartości danych, analizy i przewidywania zachowań klientów (wyszukiwanie podobieństw, analiza koszykowa), oceny danych pod kątem prawdopodobnych błędów (analiza ekstremów) i wiele innych. Szkolenie zapoznaje z narzędziami eksploracji danych dostępnymi na platformie Microsoft z użyciem wielu praktycznych scenariuszy.
  • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – szkolenie obejmujące tworzenie i wykorzystywanie zapytań w języku MDX. Użycie MDX pozwala na formułowanie skomplikowanych zapytań, z którymi zwykle nie radzą sobie wizualne narzędzia przeglądania kostek OLAP. MDX jest niezwykle bogaty w funkcje ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów biznesowych.
  • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku DAX – szkolenie obejmuje tworzenie i wykorzystanie języka DAX do pobierania i modyfikowania modeli tabelarycznych. Język DAX posiada dużą liczbę funkcji wbudowanych, które pozwalają na rozwiązywanie wielu często spotykanych problemów biznesowych.
  • SQL Server Analysis Services – administracja i optymalizacja działania – szkolenie przeznaczone dla osób chcących efektywnie zarządzać platformą analityczną firmy Microsoft. Obejmuje zagadnienia związane z konfiguracją serwera, jego bezpieczeństwem oraz strojeniem wydajnościowym.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33