Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia pozwoli na odpowiednio dopasowane do wymagań skonfigurowanie serwera baz danych, utworzenie właściwych procedur monitorowania funkcjonowania poszczególnych jego komponentów oraz szybkie reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie efektywnie diagnozować źródło problemów wydajnościowych w działaniu SQL Server oraz stosować różnego rodzaju rozwiązania prowadzące do usunięcia przeszkód w wydajnym wykorzystywaniu serwera.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o diagnostykę oraz rozwiązywanie problemów wydajnościowych w obszarze działania SQL Server oraz aplikacji na nim pracujących.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, znajomość zagadnień dotyczących tematyki relacyjnych baz danych, znajomość podstaw obsługi SQL Server, znajomość języka T-SQL na poziomie umożliwiającym tworzenie zapytań łączących dane z wielu źródeł oraz wykorzystujących formuły obliczeniowe (grupowanie agregacja, filtrowanie danych).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Konfiguracja usług SQL Server

  Konfiguracja instancji SQL Server

  Narzędzia służące do monitorowania aktywności i działania SQL Server

  ·       Performance Monitor,

  ·       Data Collector,

  ·       SQL Server Profiler,

  ·       Extended Events,

  ·       Activity Monitor)

  Katalogowe i zarządcze widoki systemowe

  Monitorowanie wykorzystania pamięci RAM, zasobów dyskowych, procesorów oraz interfejsów sieciowych

  Zasady działania optymalizatora zapytań

  Analiza planu zapytania

  Zasada działania indeksów wierszowych i kolumnowych

  Statystyki

  ·       konstrukcja,

  ·       zasada działania,

  ·       monitorowanie i utrzymanie statystyk

  Monitorowanie wykorzystania i stanu indeksów

  Parameter sniffing, rekompilacje kodu.

  Współbieżność

  ·       transakcyjność w SQL Server,

  ·       poziomy izolacji transakcji.

  Blokady

  ·       zasada działania,

  ·       rodzaje, monitorowanie

  Monitorowanie wydajności zapytań korzystając z Query Store

  Najczęściej wykorzystywane w kodzie T-SQL konstrukcje prowadzące do obniżenia wydajności SQL Server.

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  ·       Prawidłowo skonfigurować instancję SQL Server

  ·       Właściwie diagnozować wąskie gardła w działaniu serwera, identyfikować zasoby będące przyczyna powstawania wąskich gardeł

  ·       Monitorować wszystkie aspekty działania SQL Server, analizować wyniki monitorowania i formułować zalecenia dotyczące zmian w aplikacjach, kodzie procedur i zapytań

  ·       Dokonywać zmian w konfiguracji SQL Server oraz obiektach baz danych prowadzących do podwyższenia wydajności działania.

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Język T-SQL – poziom zaawansowany, które uzupełnia wiedzę uczestnika o wykorzystanie funkcji okienkowych, widoków, funkcji systemowych języka T-SQL. Bardzo dobra znajomość T-SQL pozwala na samodzielne przygotowanie elastycznych procedur automatyzujących i wspomagających pracę administratora serwera. Funkcje analityczne mogą poważnie wspomóc administratora w analizie danych wydajnościowych.
  • Język T-SQL - programowanie. Szkolenie pozwala na opanowanie tworzenia procedur składowanych, funkcji oraz wyzwalaczy. Omawia najlepsze praktyki tworzenia własnego kodu.
  • Samodzielna analiza danych z wykorzystaniem Excel oraz dodatków Power Query, Power Pivot, Power View – Excel wzbogacony o dodatki z rodziny Power BI może stać się elastycznym i efektywnym narzędziem do analizy zebranych w czasie monitoringu SQL Server danych oraz szkoleń dotyczących administracji SQL Server celem szerszego poznania zasad działania poszczególnych jego komponentów.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33