Microsoft SQL Server – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft SQL Server – tworzenie rozwiązań Business Intelligence


   Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

   Poznaj program szkolenia Microsoft SQL Server

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat projektowania i praktycznej realizacji rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem platformy Microsoft SQL Server Posiądzie umiejętność budowy wielowymiarowych modeli danych, procedur integracji danych oraz tworzenia analitycznych kostek OLAP. Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia pozwoli na właściwe zaprojektowanie procesu tworzenia rozwiązania oraz uniknięcie najczęściej spotykanych przy tym problemów.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • Projektować hurtownię danych dostosowaną do wymagań analitycznych w określonym procesie w organizacji.
   • Projektować i zrealizować procedury zasilania hurtowni danych z różnych systemów źródłowych z wykorzystaniem Integration Services.
   • Udostępniać dane hurtowni poprzez wielowymiarowe kostki OLAP (Analysis Services).
   • Tworzyć parametryzowane raporty Reporting Services prezentujące dane w tabelach i na wykresach.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence. 

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, znajomość zagadnień dotyczących tematyki relacyjnych baz danych, znajomość podstaw obsługi SQL Server, znajomość podstaw języka T-SQL.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   Business Intelligence

   • podstawowe pojęcia,
   • hurtownia danych,
   • proces ETL,
   • miary i wymiary analityczne

   Projektowanie hurtowni danych – modelowanie wielowymiarowe.

   Realizacja procesów integracji danych (ETL) przy pomocy Integration Services

   • tworzenie pakietu SSIS

   Control Flow
   Data Flow

   • definiowanie transformacji
   • agregowanie danych
   • sortowanie
   • łączenie danych z różnych źródeł
   • konwersja typu
   • najczęściej spotykane scenariusze przenoszenia i transformacji danych

   Monitorowanie działania pakietu SSIS. Obsługa błędów.
   Budowa wielowymiarowej bazy OLAP

   • definiowanie źródła danych
   • widok źródła danych
   • tworzenie wymiarów
   • atrybuty, hierarchie atrybutowe i użytkownika
   • relacje pomiędzy atrybutami

   Budowa kostki OLAP

   • definiowanie miar
   • relacje miar i wymiarów

   Cykl życia bazy OLAP

   • wdrożenie
   • procesowanie

   Obsługa błędów procesowanie wymiarów i kostek OLAP
   Tworzenie kalkulacji
   Wykorzystanie kostek OLAP jako źródła danych raportów Reporting Services.

   • Tworzenie raportów
   • Definiowanie źródła danych oraz zestawów danych w raporcie
   • Parametryzacja raportów
   • Publikacja raportów

   Wykorzystanie obiektu Tablix

   • grupowanie danych
   • agregowanie danych
   • sortowanie

   Wizualizacja danych przy pomocy wykresów.

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

   Wymienione szkolenia pozwolą na dalsze pogłębianie wiedzy dotyczącej budowy rozwiązań Business Intelligence zawierających skomplikowane modele danych.Samodzielna analiza danych z wykorzystaniem Excel 2013 oraz dodatków Power Query, Power Pivot, Power View – Excel wzbogacony o dodatki z rodziny Power BI może stać się elastycznym i efektywnym narzędziem do analizy zebranych w czasie monitoringu SQL Server danych.

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia