MS SQL Server Reporting Services

projektowanie i realizacja raportów – poziom zaawansowany
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft SQL Server Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów – poziom zaawansowany

   • Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą zaawansowanych i nieszablonowych zastosowań SQL Server Reporting Services. Szkolenie omawia również zagadnienia związane z konfiguracją i strojeniem wydajnościowym usługi raportowania. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft a w szczególności części odpowiedzialnej za wizualizację danych oraz tworzenie sformalizowanych dokumentów zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł danych.

   • Profil słuchacza

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób posługujących się na co dzień Reporting Services i chcących zapoznać się z dodatkowymi możliwościami wizualizacji danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne dla programisty zajmującego się tworzeniem aplikacji i rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft oraz dla osób pełniących rolę analityków odpowiedzialnych za przygotowywanie informacji i raportów dla decydentów. Szkolenie dostarcza również wiedzy potrzebnej administratorom zarządzającym platformą danych Microsoft.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL). Wymagana jest również znajomość SQL Server Reporting Services w zakresie obejmowanym przez szkolenie SQL Server Reporting Services – projektowanie i tworzenie raportów – poziom podstawowy.

   • Czas trwania

     3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Instalacja i konfiguracja Reporting Services.

    • Tryb natywny i zintegrowany.
    • Plik konfiguracyjny Reporting Services.

    Wyświetlanie niestandardowych grafik i schematów z wykorzystaniem elementu mapa.

    Wykorzystanie map oraz innych API Google.

    Wykorzystanie własnego kodu w raportach.

    Tworzenie własnych elementów graficznych z użyciem elementu obrazu (image).

    Wykorzystanie procedur składowanych, jako źródła danych.

    • Zapamiętywanie wprowadzonych danych przy pomocy raportu i procedur składowanych.

    Subskrypcje zwykłe i sterowane danymi.

    Definiowanie alertów danych w Reporting Services 2012.

    Wydajność generowania raportów.

    • Analiza logów wykonania.
    • Analiza logu Reporting Services.
    • Zasady definiowania zapytań – podział pracy pomiędzy serwer bazy danych i Reporting Services.

    Migawki i historia raportu.

    Konfiguracja buforowania generowania raportów.

    Wykorzystanie interfejsu URL do sterowania generowaniem raportów.

    Narzędzia linii poleceń Reporting Services

    • RSS.
    • RSConfig
    • RSKeyMgmt.
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Zaplanować oraz przeprowadzić instalację i konfigurację usługi Reporting Services w trybie natywnym i w trybie zintegrowanym.
    • Posługiwać się dostępnymi elementami raportu do tworzenia własnych wizualizacji danych.
    • Wykorzystywać interfejsy API Google do prezentacji informacji na mapach.
    • Rozszerzać raporty o własny kod w wyrażeniach.
    • Stosować procedury składowane SQL Server oraz raporty do wywoływania określonych akcji na serwerze SQL.
    • Konfigurować zawartość raportów, zapytania oraz inne opcje wydajnościowe SSRS (buforowanie raportów, migawki itd.) celem uzyskania optymalnej wydajności usługi.
    • Zarządzać serwerem SSRS przy pomocy narzędzi linii poleceń.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

    • Szkolenia dotyczące pozostałych usług platformy BI Microsoft – Analysis Services, Integration Services.
    • T-SQL – Poziom podstawowy oraz zaawansowany,
    • Optymalizacja zapytań oraz strojenie wydajnościowe – szkolenia omawiające język tworzenia zapytań T-SQL będą przydatne dla osoby budującej raporty, których źródłem danych jest SQL Server.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia