Microsoft SQL Server – Reporting Services

projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

   • Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania, wdrażania i dystrybucji raportów z wykorzystaniem SQL Server Reporting Services. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft, a w szczególności części odpowiedzialnej za wizualizację danych oraz tworzenie sformalizowanych dokumentów zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł danych.

   • Profil słuchacza

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania Reporting Services do tworzenia raportów. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne dla programisty zajmującego się tworzeniem aplikacji i rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft oraz dla osób pełniących rolę analityków odpowiedzialnych za przygotowywanie informacji i raportów dla decydentów.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

   • Czas trwania

    3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Raportowanie – podstawowe pojęcia.

    ·       Cykl życia raportu.

    Architektura i podstawowe komponenty Reporting Services.

    Narzędzia wykorzystywane do budowy raportów.

    ·       SQL Server Data Tools.

    ·       Report Builder.

    ·       Tworzenie i zarządzanie projektem w SSDT.

    Definiowanie źródła danych raportu.

    ·       Określanie uprawnień dostępu do źródła danych.

    Definiowanie zestawu danych. Budowa zapytania.

    ·       Korzystanie z baz relacyjnych (SQL) i wielowymiarowych (OLAP – Analysis Services).

    Prezentacja danych przy pomocy elementu tablix.

    ·       Formatowanie tabeli.

    ·       Właściwości pól tekstowych.

    Publikacja raportu na serwerze Reporting Services.

    Sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych w tabelach. Dodawanie podsumowań.

    Definiowanie wyrażeń w raportach. Formatowanie warunkowe.

    Wizualizacja danych przy pomocy wykresów i wskaźników.

    Zagnieżdżanie obiektów.

    ·       Wykorzystanie elementu Rectangle do grupowania obiektów.

    Właściwości i formatowanie raportu.

    ·       Podziały stron.

    Parametryzacja raportu.

    ·       Parametryzacja zestawów danych.

    Opcje interaktywne w raportach.

    ·       Mapa dokumentu.

    ·       Zakładki oraz akcje.

    ·       Interaktywne sortowanie.

    ·       Przełączanie widoczności elementów.

    Zarządzanie raportami w trybie natywnym przy pomocy Web Portal.

    Automatyzacja generowania i dystrybucji raportów przy pomocy subskrypcji.

    Definiowanie praw dostępu do raportów.

    Wprowadzenie do możliwości raportujących Power BI Desktop

    Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie Web Parts do szybkiej budowy raportów.

   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
    • Zaprojektować proces raportowania w organizacji składający się z etapów przygotowania raportu, jego wdrożenia oraz zarządzania zawartością.
    • Dobrać odpowiednią do potrzeb oraz wymagań odbiorców formę wizualizacji danych przy pomocy tabel lub elementów graficznych (wykresy, wskaźniki, mapy).
    • Wzbogacić raport o opcje interaktywne, dostępne w trakcie przeglądania danych.
    • Zdefiniować w raporcie elementy dynamiczne, których wygląd i funkcjonowanie zależy od kontekstu/parametrów raportowania.
    • Zaplanować i wdrożyć procesy automatycznej dystrybucji raportów do wielu odbiorców.
    • Zabezpieczyć zawartość serwera raportowania przed dostępem osób niepowołanych oraz zdefiniować prawa dostępu do poszczególnych raportów.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

    • SQL Server Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo zaawansowane i niestandardowe techniki wizualizacji danych. Ważnym elementem szkolenia jest omówienie możliwości rozszerzania raportu o własne funkcje, kod lub elementy graficzne. Omawiane są również kwestie związane z konfiguracją Reporting Services oraz monitorowaniem i zapewnianiem jak najlepszej wydajności pracy serwera.

     

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia