PostgreSQL dla Comarch ERP XL

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   PostgreSQL dla Comarch ERP XL


   Szkolenie w wersji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających i administrujących oprogramowaniem opartym o PostgreSQL (Comarch ERP XL). Szkolenie jest bardzo użyteczne również osób tworzących raporty i rozszerzających standardowe możliwości oferowane przez PostgreSQL.

   • Cele szkolenia

    Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu zasad instalacji zarządzania serwerem PostgreSQL oraz tworzenia i administracji bazami danych na tej platformie. Będzie rozumiał znaczenie i potrafił w praktyce stosować takie elementy jak: użytkownicy, role, przestrzenie tabel oraz schematy. Będzie posiadał wiedzę dotyczącą kluczowych parametrów serwera oraz umiejętność ich modyfikowania różnymi metodami. Posiądzie wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych. Ponadto ważna korzyścią uzyskaną na szkolenie będzie umiejętność tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania bazy po awarii.
   • Profil słuchaczy

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób wdrażających i administrujących oprogramowaniem opartym o PostgreSQL (Comarch ERP XL). Szkolenie jest bardzo  użyteczne również osób tworzących raporty i rozszerzających standardowe możliwości oferowane przez PostgreSQL.
   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska MS Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostgreSQL – kurs podstawowy”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań, edycja danych, tworzenie tabel.
   • Czas trwania

    Szkolenie dwudniowe składające się z czterech sesji szkoleniowych.

    Czas sesji szkoleniowej: 180 minut + przerwy.

    Sesja szkoleniowa składa się z modułów szkoleniowych.

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.
   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Sesje szkoleniowe 1 (180 min)

    Moduł 1:

    Omówienie:
    • Organizacji czasowej szkolenia
    • Środowiska pracy
    • Formy komunikacji
    • Przedstawienie celów i zakresu szkolenia
    • Struktura bazy PostgreSQL
    Moduł 2:
    • Podstawowe schematy
    • PgAdmin
    • Wspólne ćwiczenie
    • Ćwiczenie samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 3:
    • Tworzenie baz danych
    • Ładowanie ze skryptu
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 4:
    • Pozyskiwanie informacji o bazach
    • Informacje o serwerze
    • Przełączniki środowiska
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 5:
    • Obiekty bazy
    • Rozmiary tabel i indeksów
    • Widoki systemowe
    • Szacowanie rozmiarów
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 6:
    • Podsumowanie sesji
    • Pytania i odpowiedzi
    • Przedstawienie planu kolejnej sesji

    Sesje szkoleniowe 2 (180 min)


    Moduł 1:
    • Modyfikacja parametrów serwera
    • Weryfikacja parametrów
    • Parametry sesyjne i transakcyjne
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 2:
    • Plik konfiguracyjny
    • Przeładowanie pliku konfiguracyjnego
    • Parametry dla baz danych
    • Parametry dla ról
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 3:
    • Startowanie serwera
    • Zatrzymywanie serwera
    • Różne tryby zatrzymywania
    • Checkpoint
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 4:
    • Role a użytkownicy
    • Tworzenie ról
    • Role z logowaniem i bez
    • Tworzenie w SQL i createuser
    • Blokowanie połączeń dla ról
    • Rozłączanie użytkowników
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 5:
    • Przyznawanie uprawnień
    • Weryfikacja uprawnień
    • Dziedziczenie uprawnień
    • Przenoszenie własności obiektów
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 6:
    • Podsumowanie sesji
    • Pytania i odpowiedzi
    • Przedstawienie planu kolejnej sesji
    Sesje szkoleniowe 3 (180 min)

    Moduł 1:
    • Stosowanie wielu schematów
    • Schemat bieżący
    • Tworzenie schematów
    • Schemat public i inne - różnice
    • Tworzenie obiektów w wybranym schemacie
    • Listowania obiektów w schematach
    • Ścieżka przeszukiwania
    • Uprawnienie dostępu
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 2:
    • Prywatne bazy danych
    • Uprawnienia połączeń do baz danych
    • Działanie w transakcjach
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 3:
    • Ładowanie danych
    • Polecenie Copy
    • PgLoader
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 4:
    • Monitorowanie operacji na bazie
    • Weryfikacja DML
    • Parametry konfiguracyjne
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 5:
    • Transakcje
    • Błędy przy tworzenia obiektów a transakcje
    • Skrypty i transakcje
    • Przerywanie skryptów
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 6:
    • Przestrzenie tabel
    • Tworzenie i usuwanie
    • Przenoszenie obiektów
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 7:
    • Podsumowanie sesji
    • Pytania i odpowiedzi
    • Przedstawienie planu kolejnej sesji
    Sesje szkoleniowe 4 (180 min)

    Moduł 1:
    • Konserwacja obiektów bazy danych
    • Vacuum
    • Analyze
    • Parametry pliku konfiguracyjnego
    • Parametry obiektów
    • Vacuum Full
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 2:
    • Naprawa bazy po awarii
    • Dzienniki WAL
    • Parametry konfiguracyjne
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 3:
    • Rodzaje kopii zapasowych
    • Tryby tworzenia kopii logicznych
    • Kopie baz i elementów baz
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 4:
    • Odtwarzanie baz danych
    • Odtwarzanie obiektów bazy danych
    • Wspólne ćwiczenia
    • Ćwiczenia samodzielne
    • Omówienie rozwiązań
    • Podsumowanie modułu
    Moduł 5:
    • Dodatkowe pytania uczestników
    • Podsumowanie szkolenia
    • Test
    • Ankieta
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    ·       Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych

    ·       Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer

    ·       Planować nowe bazy danych

    ·       Przygotowywać plik parametrów

    ·       Rozłączać i blokować użytkowników

    ·       Nadawać i odbierać dostęp do obiektów.

    ·       Usuwanie użytkowników.

    ·       Przygotowywać skrypty wykonywane w całości.

    ·       Zarządzać obiektami schematów.

    ·       Zarządzać przestrzeniami tabel.

    ·       Tworzyć kopie zapasowe.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    •    Szkolenie: „PostgreSQL – strojenie wydajnościowe”

    •     https://www.postgresql.org/docs/12/admin.html

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!