SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem SQL Server Integration Services. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft a w szczególności części odpowiedzialnej za integrację oraz zachowanie jakości danych. Oprócz typowych procesów ETL Integration Services może być również zastosowane do automatyzacji wielu czynności administracyjnych wykonywanych na SQL Server.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania Integration Services do tworzenia zautomatyzowanych procesów przetwarzania i transferu danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne dla programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft oraz dla osób pełniących rolę administratorów serwerów, na których pracują usługi SQL Server.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

 • Cas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  SSIS – podstawowe pojęcia, architektura, komponenty

  Narzędzia – Business Intelligence Development Studio, SQL Server Data Tools, BIDS Helper. Tworzenie projektu.

  Tworzenie pakietu SSIS

  • Definiowanie połączeń (Connection Managers)
  • Dodawanie i konfigurowanie elementów Control Flow,
  • Wykorzystanie kontroli przebiegu.
  • Wykonanie pakietu.
  • Zachowanie pakietu jako pliku lub w repozytorium
  • Narzędzia dtexec i dtexecui.

  Tryb projektowy w SSIS 2012/2014.

  Definiowanie Data Flow – zasada działania

  • Definiowanie źródeł danych oraz miejsc docelowych
  • Wykorzystanie jako źródeł baz danych, plików tekstowych, plików Excel.

  Najczęściej używane transformacje

  • Konwersja danych
  • Dodawanie kolumn wyliczanych
  • Agregacja danych
  • Sortowanie danych
  • Łączenie danych z różnych źródeł (LookUp)
  • Konwersja typów danych.

  Łączenie i rozdzielanie przebiegów danych (Union All oraz Conditional Split).

  Obsługa błędów w przepływie danych.

  Obsługa zdarzeń w pakietach.

  Logowanie wykonania pakietów SSIS.

  Wykorzystanie Execute SQL Task do wykonywania operacji na bazach danych.

  Użycie Send Mail Task do wysyłania wiadomości pocztowych.

  Wykorzystanie elementów FTP Task oraz File System Task to wykonywania operacji na plikach składowanych w systemie plików oraz na serwerach FTP.

  Kontener sekwencyjny. Kontenery pętli

  Wykorzystanie zmiennych oraz parametrów.

  • Użycie wyrażeń do dynamicznego ustawiania wartości właściwości elementów pakietu.
  • Konfiguracja pakietów.

  Typowe scenariusze ładowania danych

  • Ładowanie inkrementalne
  • Wykorzystanie komponentów Change Data Capture
  • Użycie Data Quality Services do czyszczenia danych.

  Przykłady zastosowania komponentów skryptowych (Script Task, Script Component).

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Zaprojektować proces ETL mający na celu transfer danych z systemów źródłowych do hurtowni analitycznej.
  • Zrealizować proces ETL z wykorzystaniem dostępnych w Integration Services komponentów.
  • Prawidłowo konfigurować podstawowe elementy Control Flow i Data Flow pakietów SSIS.
  • Automatyzować wykonywanie procesu z użyciem narzędzi SQL Server.
  • Monitorować wykonywanie pakietów oraz zapewnić bezawaryjne działanie poprzez odpowiednią obsługę błędów.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • SQL Server Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo obsługę w SSIS dokumentów w formacie XML, wykorzystanie WMI, budowę własnych rozwiązań z użyciem skryptów w Visual Basic NET lub C#. Ważnymi elementami szkolenia są również zagadnienia związane z programowym tworzeniem pakietów SSIS i ich elementów oraz kwestie wydajnościowe – odpowiednia konfiguracja pakietu oraz jego komponentów.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Microsoft SQL Server Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy Informatyka Microsoft Kraków 3 dni
2019-07-22
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy Informatyka Microsoft Wrocław 3 dni
2019-08-05
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy Informatyka Microsoft Łódź 3 dni
2019-09-02
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy Informatyka Microsoft Łódź 3 dni
2019-09-30
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy Informatyka Microsoft Kraków 3 dni
2019-10-02
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy Informatyka Microsoft Warszawa 3 dni
2019-10-23
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Strona 1 z 2

Podobne szkolenia

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server 2012 – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33