SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy


Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem SQL Server Integration Services. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft a w szczególności części odpowiedzialnej za integrację oraz zachowanie jakości danych. Oprócz typowych procesów ETL Integration Services może być również zastosowane do automatyzacji wielu czynności administracyjnych wykonywanych na SQL Server.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania Integration Services do tworzenia zautomatyzowanych procesów przetwarzania i transferu danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne dla programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft oraz dla osób pełniących rolę administratorów serwerów, na których pracują usługi SQL Server.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

 • Cas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  SSIS – podstawowe pojęcia, architektura, komponenty

  Narzędzia –SQL Server Data Tools, Tworzenie projektu.

  Tworzenie pakietu SSIS

  ·       Definiowanie połączeń (Connection Managers)

  ·       Dodawanie i konfigurowanie elementów Control Flow,

  ·       Wykorzystanie kontroli przebiegu.

  ·       Wykonanie pakietu.

  ·       Zachowanie pakietu jako pliku lub w repozytorium

  ·       Narzędzia dtexec i dtexecui.

  Definiowanie Data Flow – zasada działania

  ·       Definiowanie źródeł danych oraz miejsc docelowych

  ·       Wykorzystanie jako źródeł baz danych, plików tekstowych, plików Excel.

  Najczęściej używane transformacje

  ·       Konwersja danych

  ·       Dodawanie kolumn wyliczanych

  ·       Agregacja danych

  ·       Sortowanie danych

  ·       Łączenie danych z różnych źródeł (LookUp)

  ·       Konwersja typów danych.

  Łączenie i rozdzielanie przebiegów danych (Union All oraz Conditional Split).

  Obsługa błędów w przepływie danych.

  Obsługa zdarzeń w pakietach.

  Wykorzystanie Execute SQL Task do wykonywania operacji na bazach danych.

  Użycie Send Mail Task do wysyłania wiadomości pocztowych.

  Korzystanie z pętli For i Foreach

  Wykorzystanie zmiennych oraz parametrów.

  ·       Użycie wyrażeń do dynamicznego ustawiania wartości właściwości elementów pakietu.

  Korzystanie z funkcjonalności SSIS Catalog

  ·       Wdrażanie pakietów

  ·       Logowanie i posługiwanie się raportami

  ·       Korzystanie z środowisk uruchomieniowych

  Przykłady zastosowania komponentów skryptowych (Script Task, Script Component).

  Wprowadzenie do możliwości Azure Data Factory i Mapping Data Flow

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Zaprojektować proces ETL mający na celu transfer danych z systemów źródłowych do hurtowni analitycznej.
  • Zrealizować proces ETL z wykorzystaniem dostępnych w Integration Services komponentów.
  • Prawidłowo konfigurować podstawowe elementy Control Flow i Data Flow pakietów SSIS.
  • Automatyzować wykonywanie procesu z użyciem narzędzi SQL Server.
  • Monitorować wykonywanie pakietów oraz zapewnić bezawaryjne działanie poprzez odpowiednią obsługę błędów.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • SQL Server Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo obsługę w SSIS dokumentów w formacie XML, wykorzystanie WMI, budowę własnych rozwiązań z użyciem skryptów w Visual Basic NET lub C#. Ważnymi elementami szkolenia są również zagadnienia związane z programowym tworzeniem pakietów SSIS i ich elementów oraz kwestie wydajnościowe – odpowiednia konfiguracja pakietu oraz jego komponentów.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

R - programowanie w języku R - poziom zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących język R do przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Microsoft SQL Server Reporting Services – Raportowanie ad-hoc przy pomocy Report Builder

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych projektowaniem oraz realizacją rozwiązań raportowych wykorzystujących platformę Microsoft SQL Server 2008/2008R2.

Microsoft SQL Server – data mining

Microsoft SQL Server - data mining

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Wprowadzenie do Deep Learning

R - analiza danych, wizualizacja i raportowanie - poziom zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących język R do przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych.

Język SQL w bazach danych Microsoft SQL Server - poziom podstawowy

Zaawansowana analiza danych w bazie Microsoft SQL Server

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33