Program gospodarczy Polski Ład to strategia, która przewiduje wprowadzenie wielu zmian i inwestycji w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego. Powodem powstania projektu są skutki pandemii Covid-19, a celem gospodarcza odbudowa.

UWAGA: Prezentowane poniżej zmiany to stan aktualny na dzień: 9.09.2021.

Wyższa kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku dla wszystkich, którzy rozliczają podatek PIT ma wzrosnąć do 30 tys. zł (obecnie 8 tys. zł). W praktyce spowoduje to, że emerytury i wynagrodzenia do 2500 zł miesięcznie będą w całości wolne od opodatkowania.

Podniesienie progu podatkowego

Obecnie podatnicy zarabiający rocznie do 85 tys. zł płacą podatek według 17% stawki. Z kolei dochody przekraczające limit 85 528 zł są opodatkowane według stawki 32%. Polski Ład zakłada, że stawka 32% będzie obowiązywać dopiero od dochodów powyżej 120 tys. zł.

Zmiany w składce zdrowotnej

Na skali podatkowej składka zdrowotna nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 9%. Zmieni się jednak jej wysokość dla rozliczających się podatkiem liniowym i będzie wynosić 4,9%. Zmieni się również oskładkowanie dla ryczałtowców. Dla przychodów rocznych do 60 tys. zł będzie wynosić 60% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów do 300 tys. zł będzie 100%, a przy przychodach powyżej 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Dla rozliczających się kartą podatkową nadal będzie obowiązywać 9%, ale od minimalnego wynagrodzenia.

Terminy płatności składek będą ujednolicone i ustalone na 20. dzień miesiąca.

Planowane zmiany wpłyną na konieczność wprowadzenia zmian w deklaracjach rocznych i liczeniu zaliczek na PIT i CIT.

Zmiany w ryczałcie

Planowane jest wprowadzenie nowych stawek 14% i 12%. Nowe stawki nie będą jednak obowiązywały wszystkich. Obniżka z 17% na 14% ma dotyczyć branży budowlanej, zawodów medycznych i zawodów technicznych. Dla branży IT stawka 15% ulegnie obniżeniu do 12%. Dla pozostałych branż nie planuje się zmian.

Należy pamiętać, że, gdy korzystamy z ryczałtu to nie można generować ani rozliczać kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Trzeba też podkreślić, że wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się według ryczałtu będą płacić składkę zdrowotną w wysokości jednej trzeciej stawki opłacanego podatku dochodowego.

Obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych


Obowiązek ma zostać wprowadzony od 2023 roku. Przedsiębiorcy przy użyciu programów komputerowych będą przesyłać dokumenty w formie ustrukturyzowanej. Podobnie jak z plikiem JPK_V7 oznacza to, że co miesiąc trzeba będzie przesyłać księgi za pomocą podobnych plików.

Ulgi na innowacje

Polski Ład ma wprowadzić szereg ulg podatkowych dla biznesu. Poniżej omawiamy kilka z nich:

  1. Ulga na badania i rozwój (B+R) – dla podatników PIT i CIT. Po zmianach centra badawczo-rozwojowe będą mogły odliczać 200% kosztów kwalifikowanych (obecnie co do zasady 150%). Pozostali podatnicy będą mogli odliczać: 200% kosztów pracowniczych (obecnie 100%) i 100% innych kosztów kwalifikowanych.
  2. Ulgi B+R i IP BOX razem (tzw. ulga symultaniczna) – dla podatników PIT i CIT. Ulga obejmuje koszty poniesione i związane m.in. z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Z ulg będzie można skorzystać nie alternatywnie, czyli w konkurencji do siebie, a równolegle. W jej ramach podatnicy osiągający dochody z kwalifikowanych IP (patentów, prawa autorskiego itp.) i płacący od nich podatek dochodowy według stawki 5%, będą mogli jednocześnie skorzystać w tym zakresie z ulgi B+R.
  3. Ulga na prototyp – dla podatników PIT i CIT. Będzie można dodatkowo odliczyć część kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek, o ile powstanie on wyniku prac badawczo-rozwojowych.
  4. Ulga na robotyzację – również dla podatników PIT i CIT. Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Będzie można odliczyć od dochodu część kosztów związanych z inwestycjami na robotyzację. Podatnicy będą mogli potrącić dodatkowo 50% kosztów poniesionych w latach 2022-2026.

Z pozostałymi planowanymi zmianami w zakresie ulg można się zapoznać na stronie rządowej: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/ .

Zmiana miejsca składania zeznań podatkowych PIT

Po wprowadzeniu zmian zeznania podatkowe PIT będą składane do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania.

Grupy VAT

Pojawi się możliwość składania jednej deklaracji VAT dla tzw. grupy VAT. Wprowadzenie grupy VAT ma na celu uproszczenie rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Transakcje te będą neutralne podatkowo, tj. nie będą podlegały opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy VAT.

Szybsze terminy zwrotu podatku VAT

Po zmianach podatnicy korzystający z obrotu bezgotówkowego będą mieć 15 dni na zwrot podatku. Więcej o planowanych zmianach można przeczytać na stronach rządowych: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/.  

Systemy ERP zawsze zgodne z przepisami

Systemy Comarch ERP są zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Nasi eksperci na bieżąco reagują na wszelkie plany nowelizacji prawa i wprowadzają odpowiednie zmiany w naszym oprogramowaniu.

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza