Polski Ład -  jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Program gospodarczy Polski Ład to strategia, która przewiduje wprowadzenie wielu zmian i inwestycji w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego. Powodem powstania projektu są skutki pandemii Covid-19, a celem gospodarcza odbudowa. Zasadnicza część nowych przepisów wejdzie w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Wyższa kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku dla wszystkich, którzy rozliczają podatek PIT ma wzrosnąć do 30 tys. zł (obecnie 8 tys. zł). W praktyce spowoduje to, że emerytury i wynagrodzenia do 2500 zł miesięcznie będą w całości wolne od opodatkowania.

Podniesienie progu podatkowego

Obecnie podatnicy zarabiający rocznie do 85 tys. zł płacą podatek według 17% stawki. Z kolei dochody przekraczające limit 85 528 zł są opodatkowane według stawki 32%. Polski Ład zakłada, że stawka 32% będzie obowiązywać dopiero od dochodów powyżej 120 tys. zł.

Zmiany w składce zdrowotnej

Polski Ład likwiduje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od PIT. Zmiana dotknie wszystkich podatników. Dla pracowników i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych przewidziano tzw. ulgę dla klasy średniej. Z ulgi skorzystają osoby o dochodach od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, czyli od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Ulga nie obejmie podatników, którzy rozliczają się liniowo. Zmieni się jednak wysokość składki dla rozliczających się podatkiem liniowym 19-procentowym i będzie wynosić 4,9%. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali zapłacą składkę w wysokości 9% dochodu. 

Zmieni się również oskładkowanie dla ryczałtowców. Zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9%, ale od innej podstawy wymiaru.

Dla przychodów rocznych do 60 tys. zł będzie wynosić 60% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów do 300 tys. zł będzie 100%, a przy przychodach powyżej 300 tys. zł180% przeciętnego wynagrodzenia.

Dla rozliczających się kartą podatkową nadal będzie obowiązywać 9%, ale od minimalnego wynagrodzenia (w 2022r. to 3010 zł). Od 2022 roku prawo do karty będą mieć tylko ci podatnicy, którzy w ten sposób rozliczali się już w roku ubiegłym. Jeśli ktoś podejmie decyzję o rezygnacji z karty to nie będzie mógł już potem wrócić do tej formy opodatkowania.

Terminy płatności składek będą ujednolicone i ustalone na 20. dzień miesiąca.

Planowane zmiany wpłyną na konieczność wprowadzenia zmian w deklaracjach rocznych i liczeniu zaliczek na PIT i CIT.

Zmiany w ryczałcie

Planowane jest wprowadzenie nowych stawek 14% i 12%. Nowe stawki nie będą jednak obowiązywały wszystkich. Obniżka z 17% na 14% ma dotyczyć branży budowlanej, zawodów medycznych i zawodów technicznych. Dla branży IT stawka 15% ulegnie obniżeniu do 12%. Dla pozostałych branż nie planuje się zmian.

Należy pamiętać, że, gdy korzystamy z ryczałtu to nie można generować ani rozliczać kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Od 2023 r. podatnicy PIT i CIT oraz płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą musieli po zakończeniu każdego roku przesyłać do urzędu skarbowego ustrukturyzowane księgi i ewidencje. Przedsiębiorcy niebędący podatnikami CIT będą to robić także co miesiąc lub co kwartał, przy czym Minister Finansów za pomocą rozporządzenia będzie mógł ich z tego obowiązku zwolnić.

Ulgi na innowacje

Polski Ład ma wprowadzić szereg ulg podatkowych dla biznesu. Poniżej omawiamy kilka z nich:

  1. Ulga na badania i rozwój (B+R) – dla podatników PIT i CIT. Po zmianach centra badawczo-rozwojowe będą mogły odliczać 200% kosztów kwalifikowanych (obecnie co do zasady 150%). Pozostali podatnicy będą mogli odliczać: 200% kosztów pracowniczych (obecnie 100%) i 100% innych kosztów kwalifikowanych.
  2. Ulgi B+R i IP BOX razem (tzw. ulga symultaniczna) – dla podatników PIT i CIT. Ulga obejmuje koszty poniesione i związane m.in. z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Z ulg będzie można skorzystać nie alternatywnie, czyli w konkurencji do siebie, a równolegle. W jej ramach podatnicy osiągający dochody z kwalifikowanych IP (patentów, prawa autorskiego itp.) i płacący od nich podatek dochodowy według stawki 5%, będą mogli jednocześnie skorzystać w tym zakresie z ulgi B+R.
  3. Ulga na prototyp – dla podatników PIT i CIT. Będzie można dodatkowo odliczyć część kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek, o ile powstanie on w wyniku prac badawczo-rozwojowych.
  4. Ulga na robotyzację – również dla podatników PIT i CIT. Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Będzie można odliczyć od dochodu część kosztów związanych z inwestycjami na robotyzację. Podatnicy będą mogli potrącić dodatkowo 50% kosztów poniesionych w latach 2022-2026.

Z pozostałymi planowanymi zmianami w zakresie ulg można się zapoznać na stronie rządowej: https://www.podatki.gov.pl/

Zmiana miejsca składania zeznań podatkowych PIT

Po wprowadzeniu zmian zeznania podatkowe PIT będą składane do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania.

Grupy VAT

Pojawi się możliwość składania jednej deklaracji VAT dla tzw. grupy VAT. Wprowadzenie grupy VAT ma na celu uproszczenie rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Transakcje te będą neutralne podatkowo, tj. nie będą podlegały opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy VAT.

Szybsze terminy zwrotu podatku VAT

Po zmianach podatnicy korzystający z obrotu bezgotówkowego będą mieć 15 dni na zwrot podatku. 

Zero PIT – ulgi dla dużych rodzin, emerytów oraz dla powracających z zagranicy

W Polskim Ładzie pojawi się także tzw. „zero PIT” przewidziany dla wspominanych wyżej grup. Do tej pory z podobnej preferencji mogą korzystać podatnicy do 26 roku życia.

Ulga dla dużych rodzin zakłada, że będzie ona przysługiwać rodzicom z co najmniej czwórką dzieci. Będzie tu obowiązywać roczny limit przychodów 85 528 zł. Co istotne – będzie on dotyczył każdego rodzica. Oznacza to, że każdy z nich nie zapłaci podatku od przychodów do tej kwoty. Jeśli dodamy do tego kwotę wolną od podatku to zwolnienie dla jednego rodzica rozliczającego się według skali podatkowej wyniesie 115 528 zł. W sumie więc oboje rodzice nie zapłacą podatku od przychodów do 231 056 zł. Osoby, które rozliczają się wspólnie będą miały limit 231 056 zł.

Z ulgi zero PIT skorzystają pracownicy, zleceniobiorcy, a także przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy rozliczają się liniowo, według skali, czy ryczałtem. Niezależnie od nowej ulgi nadal będzie można korzystać z ulgi na dzieci.

Ulga zero PIT będzie także obowiązywać osoby, które mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zdecydują się zrezygnować z jej pobierania i nadal będą aktywne zawodowo. Skorzystają tu zarówno seniorzy prowadzący własny biznes, jak i ci, którzy są pracownikami lub zleceniobiorcami. Roczny limit przychodów wolnych od podatku także wyniesie tu 85 528 zł plus kwota wolna w wysokości 30 000 zł. 

Dla osób wracających z zagranicy zwolnienie z PIT również będzie obowiązywać do limitu 85 528 zł przychodu (plus kwota wolna). Zwolnienie będzie przysługiwało przez cztery lata. Będzie mogła z niego skorzystać osoba, która co najmniej trzy lata mieszkała i pracowała za granicą, a następnie przeniesie swoją rezydencję do Polski. Co ciekawe, zerowy PIT będzie przysługiwać także cudzoziemcom zmieniającym rezydencję podatkową.

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy, którzy przeniosą miejsce zamieszkania do Polski po 31 grudnia 2021 r. i tylko do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022. Podobnie jak w przypadku emerytów skorzystają tu zarówno pracownicy, przedsiębiorcy, jak i zleceniobiorcy.

Należy mieć na uwadze, że zwolnienie będzie przysługiwało tylko raz – jeśli podatnik ponownie wyjedzie z Polski, a potem wróci, to już nie będzie mógł kolejny raz skorzystać z tego zwolnienia.

Oprogramowanie ERP zgodne z przepisami 

Systemy Comarch ERP są zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Nasi eksperci na bieżąco reagują na wszelkie plany nowelizacji prawa i wprowadzają odpowiednie zmiany w naszym oprogramowaniu.

Na stronie https://www.comarch.pl/erp/polski-lad/ znajdziesz szczegółowe informacje o ich gotowości na zmiany w przepisach kadrowo - płacowych i podatkowych w efekcje wejścia w życie ustaw w ramach Polskiego Ładu.

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza